Міністерство промислової політики України

ПІ 1.1.70-447-2006

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних

робіт в пульпопроводах і жолобах

Київ 2005

УЗГОДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО

Національний НДІОПМіністерство промислової

політики України

Листом №622Наказ №435

«09» листопада 2005р.«15» листопада 2005р.

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних

робіт в пульпопроводах і жолобах

Київ 2005

1. Загальні положення

 1. Примірна інструкція з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних робіт в пульпопроводах і жолобах (далі інструкція) передбачає основні вимоги до безпечного ведення підготовчих і ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах та розроблена на основі нормативних актів, що наведені в додатку 1.
 2. Інструкція поширюється на всі підприємства Мінпромполітики України, на яких використовуються пульпопроводи і жолоби, проводяться їх ремонти, незалежно від виду діяльності та форм власності.
 3. З урахуванням специфіки технологічного процесу можуть бути розроблені додаткові вимоги щодо організації проведення ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах, які не повинні суперечити даній інструкції і знижувати її вимог.
 4. Відповідальність за розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення безпеки при організації і проведенні ремонтних робіт в пульпопроводах і жолобах покладається на відповідальну особу, у веденні якої знаходиться об’єкт ремонту, чи на уповноважених осіб відповідно до чинних нормативних актів з охороні праці.
 5. Підготовчі і ремонтні роботи в пульпопроводах і жолобах належать до робіт підвищеної небезпеки і виконуються з оформленням наряд-допуску встановленої форми відповідно до НАОП 1.2.00-4.02-90 «Положення про застосування наряд - допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та організаціях Міністерства металургії СРСР» (далі - Положення).
 6. До ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах відносяться операції з відновлення зношених ділянок, розробка ґрунту, демонтаж і очищення пульпопроводу, монтаж і кріплення пульпопроводу та зливних жолобів.
 7. Якщо при проведенні ремонтів виникає необхідність виконання робіт, на які не розповсюджується дія Положення (у газонебезпечних, пожежо- і вибухонебезпечних місцях), то безпека цих робіт регламентується нормативними документами, приведеними в додатку 3 вказаного Положення.

1.8 Для проведення ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах повинні бути розроблені:

1.8.1 Проект проведення робіт (ПНР) з наведеними заходами безпеки в період підготовки і проведення ремонту, затверджений відповідальною особою підприємства-виконавця ремонтних робіт.

1.8.2 Проектно-технічна документація - технологічні карти, технологічні записки, технологічні схеми (етапи ремонту), схеми розташування механізмів і устаткування, схеми стропування та схеми огороджень.

1.8.3 Графік сумісного виконання робіт і заходів щодо їх безпечного виконання при проведенні ремонту однією або декількома підрядними організаціями.

1.9 Дозволом на проведення ремонтних робіт у пульпопроводах х жолобах є наряд-допуск, який видається відповідальною особою підприємства - замовника керівнику ремонтних робіт з вказівкою ділянки (об'єкту), на якому дозволяються ремонтні роботи.

 1. Наряд-допуск видається на весь період ведення ремонтних робіт відповідно до Положення про видачу нарядів - допусків.
 2. Здача об’єкту в ремонт і його приймання, виконання всіх заходів щодо забезпечення безпеки ведення ремонтних робіт оформлюється двостороннім актом, який підписується відповідальними особами підприємства - замовника і підприємства (цеха) - виконавця.
 3. До ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за професією, навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці, які мають посвідчення з усіх видів навчання та за необхідністю кваліфікаційну групу з електробезпеки.
 4. Під час ремонтних робіт, де організацією робіт передбачене поєднання виробничих процесів, робітники повинні бути навчені всім видам суміжних робіт.
 5. В процесі проведення робіт на ремонтний персонал можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

1.14.1 Розміщення робочого місця на значній висоті відповідно поверхні землі (полу);

 1. Конструкції, що руйнуються;
 2. Вироби, заготовки, матеріали, що переміщуються;
 3. Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 4. Ураження електрострумом;
 5. Підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 6. Підвищений рівень шуму на робочому місці;
 7. Відсутність або недостатність природного освітлення;
 8. Машини і механізми, що рухаються;
 9. Підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів;
 10. Підвищений рівень ультрафіолетової радіації;
 11. Підвищений рівень інфракрасної радіації.

1.15 Працівники, які зайняті на ремонтних роботах в пульпопроводах і жолобах, повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

1.16 Під час роботи працівник повинен дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;
 • правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;
 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами;

дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

дотримуватись режиму праці і відпочинку;

при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

1.17 Працівник, що порушує дану інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах проводяться підготовчі роботи, до яких відносяться усі види робіт з ознайомленням працівників з порядком ведення робіт, підготовкою устаткування, комунікацій, конструкцій для ведення ремонтних робіт.

2.2 Перед . початком виконання ремонтних робіт видається розпорядження або наказ про проведення ремонтних робіт і призначення керівника ремонту від підприємства-замовника і відповідального за виконання робіт і охорону праці на об'єкті від підрядної організації.

2.3 Підготовчі роботи, які виконуються підприємством-замовником:

 1. У встановленому порядку оформити і видати підрядній організації наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки в умовах діючого підприємства і необхідну технічну документацію. У випадку конструктивних змін у розводці пульпопроводів і зливних жолобів, що може привести до зміни технологи їхньої заміни, замовник зобов'язаний довести необхідну інформацію до відома розроблювачів ППР для внесення змін і доповнень.
 2. Вказати підрядній організації маршрут проходження до місця виконання ремонтних робіт.
 3. Визначити і відгородити від працюючого устаткування і комунікацій небезпечну зону проведення ремонтних робіт, встановити необхідні знаки безпеки і плакати.
 4. Перевірити справність стаціонарного освітлення в зоні виконання робіт, при необхідності встановити додаткове освітлення.
 5. Підготувати майданчик для складування металоконструкцій, матеріалів та обладнання.

2.3.6 По заявці підрядної організації надати необхідне для ремонту вантажопідйомне устаткування, металоконструкції, металопрокат, кріпильні вироби та інші необхідні для ремонту матеріали.

2.3.7 Забезпечити ремонтний персонал необхідною кількістю кисневих і зварювальних постів.

2.3.8 Відключити об'єкт, що ремонтується, від подачі технологічного матеріалу.

2.3.9 Очистити і розмити водою майданчики, сходові марші, устаткування, що ремонтується, від пилу, пульпи та бруду.

2.3.10 Перекрити всі отвори на нижні відмітки в районі виконання ремонтних робіт рифленим листовим металом товщиною 5-6мм.

2.3.11 При необхідності зробити розбурювання і прибирання футерування старих жолобів.

 1. Відключити і знеструмити діючі комунікації, трубопроводи, електрокабелі і устаткування, які знаходяться в зоні ведення ремонтних робіт. У разі неможливості відключення їх необхідно відгородити захисними кожухами, вивісити умовні знаки і попереджувальні плакати.
 2. Забезпечити безпеку проходів до місця виконання ремонтних робіт, очистити їх від сміття, відходів виробництва, пожежонебезпечних речовин.

2.3.14 Провести інструктаж машиністам вантажопідйомного устаткування, які взаємодіють із ремонтним персоналом, з записом в крановому журналі під розпис з вказівкою місця виконання ремонтних робіт.

2.4 Підготовчі роботи, які виконуються підрядною організацією:

2.4.1 Одержати від керівника ремонтом наряд-допуск на виконання ремонтних робіт.

 1. Відповідальній особі оглянута робоче місце, стан драбин, майданчиків, переходів, переконатися в достатності і виконанні заходів з забезпечення безпечних умов праці, вказаних в наряді-допуску.
 2. При необхідності дати письмову заявку енергоперсоналу структурного підрозділу підприємства - замовника на розбирання електричної схеми устаткування, що ремонтується, і від'єднання магістралей.

2.4.4 Під розписку одержати жетон-бирку на розібрану електросхему, перевірити правильність розбирання електросхеми шляхом натиснення кнопок «Пуск» і «Стоп», вивісити плакат «Не включати - працюють люди».

 1. Перед початком ремонту розпорядженням призначити стропальників з числа осіб, навчених і атестованих за даною професією.
 2. Особою, відповідальною за безпечне ведення робіт вантажопідйомними механізмами є фахівець підрядної організації, який призначається наказом.

2.4.7Перед початком ремонтних робіт ремонтний персонал повинен бути ознайомлений з наряд-допуском і вимогами з охорони праці, що вказані в ньому, проектом проведення робіт, технологічними картами і іншою проектно-технічною документацією.

 1. З ремонтним персоналом перед початком робіт проводиться цільовий інструктаж з охорони праці на робочому місці.
 2. При зміні умов праці в процесі проведення ремонтних робіт, персоналу видається новий наряд - допуск і проводиться додатковий інструктаж із записом в книзі нарядів.
 3. Перевірити наявність і стравність, доставити до місця роботи необхідні засоби підмащування, електрозварювальну та газорізальну апаратуру, підключити і підготувати їх до роботи.
 4. Переконатися в справності кисневих і зварювальних постів. Відгородити небезпечну зону під місцем виконання робіт, вивісити попереджувальні плакати.
 5. Забезпечити ремонтний персонал індивідуальними засобами захисту, протипожежними засобами, засобами провітрювання, перевірити стан та працездатність природної та примусової вентиляції.
 6. Перед початком ремонтних робіт необхідно провести експрес-аналіз повітряного середовища на наявність шкідливих і небезпечних речовин з відміткою у наряді-допуску. Контрольний аналіз повітря проводити періодично під час ремонту.
 7. Робітники, які задіяні на ремонтних роботах, повинні бути забезпечені переговорним зв'язком між спостерігачем та працюючими. Повинні бути визначені сигнали, які передаються за допомогою страхувального канату та забезпечують терміновий підйом робітника за його вимогою.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Ремонтні роботи дозволяється починати тільки після виконання у повному обсязі підготовчих робіт, отриманні наряду - допуску та при вмісті шкідливих них речовин в повітрі робочої зони, що не перевищують гранично допустимих концентрацій.
 2. Способи безпечного ведення ремонтних робіт у пульпопроводах і жолобах повинні бути передбачені в проекті проведення робіт і технологічних картах
 3. Вимоги безпеки під час ремонту пульпопроводу.
 4. Будь-які роботи з ремонту пульпопроводу проводяться під керівництвом відповідальної особи.
 5. На ділянці пульпопроводу, де ведуться ремонтні роботи, не допускається виконання інших робіт.
 6. Місця проведення робіт, проїзди, проходи при необхідності повинні бути посипані піском, шлаком або іншими матеріалами.
 7. Не допускається виконання ремонтних і монтажних робіт на відкритих місцях, при швидкості вітру 15 м/с і більше, в тумані, що обмежує видимість у межах фронту робіт, при дощі та снігопаді.
 8. Роботи в охоронній зоні діючої повітряної ЛЕП виконуються під безпосереднім контролем керівника ремонтних робіт. При цьому обов'язкова наявність письмового дозволу організації-власника ЛЕП та наряд-допуску, підписаного відповідальною особою підприємства (цеху) - виконавця робіт і представником власника повітряної ЛЕП, в охоронній зоні якої виконуються роботи.

3.3.6 Безпечні відстані при роботі поблизу ЛЕП повинні бути зазначені в проекті проведення робіт але не менше ніж 40м.

3.3.7 Під час проведення робіт у пульпопроводах, які проходять через автодороги і залізничні колії, місця робіт повинні бути огороджені сигнальними знаками, які видно вдень і вночі.