- роботи під нижньою стрічкою конвеєра дозволяється тільки після відключення машини; огляд і ремонт стрічок на працюючому конвеєрі не допускається;

- перед прибиранням просипів скрапу металу з-під візкових колій необхідно переконатися у відсутності завислого металу або шлаку у виливницях і жолобах скиду;

- очищення жолобів від скрапу металу або шлаку необхідно виконувати зі спеціального майданчика між жолобами;

- перед заміною виливниць з використанням спеціальних чалкових пристосувань необхідно перевірити їх надійність;

- прибирання з-під РМ зливків, які попадали під час розливу, повинно виконуватися тільки на зупиненій машині з вилученням ключа-бирки;

- не дозволяється вибивати приварені зливки з виливниць на працюючому конвеєрі, який працює;

- вибивання на застряглих виливанців повинне виконуватися не далі місця перегинання стрічок на зупиненому конвеєрі, при цьому необхідно використовувати захисні щитки (окуляри), вачеги (рукавиці);

- прибирання виливанців з-під стрічок РМ, скрапу і дрібняку повинне виконуватися тільки після зупинки машини і перевірки відсутності у виливницях заклинених виливанців або інших предметів, які можуть упасти ;

- в разі несправності або недостатньому освітленні робочих місць машиніст повинен зупинити машину і викликати електромонтера для усунення несправностей;

- під час роботи пневмомолотком, щоб запобігти травмування, необхідно стежити за надійністю кріплень штуцерів, шланга, заміну інструменту проводити тільки після відключення подачі стисненого повітря на молоток, працювати з використанням віброрукавиць і захисних окулярів.

3.8.3. Щоб запобігти аварійних ситуацій, травмування при обслуговуванні РМ, роботи на ній повинні бути терміново зупинені у випадках:

- відсутності хоча б однієї виливниці, наявності пошкоджених, прогорілих або сирих виливниць; обриву виливниць на конвеєрі;

- несправності: гідроциліндрів кантувального пристрою;

- заїдання шарнірів ланцюга, заклинювання виливниць, з'явлення ознак "горба", лопнутих пальців, втулок кріплень;

- виникнення пожежі;

- несправності оприскувача, приладів, засобів сигналізації, блокування, несправності у системі змащування;

- заклинювання поспіль трьох опорних роликів;

- течі масла в системі гідроприводу, привода конвеєра;

- грішний кільця ланцюга, розриву ланцюга конвеєра;

- несправності системи водоохолодження виливниць;

- несправності вентиляції.

3.8.4. Аварійна зупинка конвеєра РМ повинна виконуватися за аварійним сигналом будь-якої особи з пульта керування або галереї.

3.8.5. Під час виконання ремонтів черговому персоналу необхідно додержуватись наступного порядку:

- після відповідного запису в журналі керівником ремонтних робіт і черговим електриком, повинна буди передана ключ-бирка керівнику робіт, після чого розбирається схема живлення електродвигуна;

- включення механізмів в роботу після їх ремонту допускається лише за вказівкою працівника, який виконував ремонт, після відповідного, зробленого ним і електриком запису в журналі рапортів і тільки після одержання машиністом РМ ключа-бирки від ремонтного персоналу.

3.9 Порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування або раптових захворювань, факти порушення технологічного процесу та інших небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

3.9.1 Про кожен нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець нещасного випадку повинен негайно повідомити безпосередньому керівникові або іншій посадовій особі.

3.9.2 При одержанні травми і за необхідності відвідування медпункту машиніст повинен одержати письмове направлення у майстра доменної печі.

3.9.3 При одержанні звільнення від роботи або лікарняного листа необхідно повідомити про це майстрові.

3.9.4 При виникненні під час роботи непередбачених ситуацій необхідно припинити виконання робіт, прийняти по можливості самостійні рішення і вжити заходів щодо забезпечення безпеки та відновлення нормальної роботи, негайно повідомити майстра печі.

4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Після закінчення робіт машиніст розливної машини повинен:

4.1.1. Привести до порядку інструмент, пристосування, прибрати своє робоче місце.

4.1.2. Прибирати кантувальну камеру.

4.1.3. Очистити металоконструкції натяжної станції і похилих плит.

4.1.4. Прибрати приміщення оприскувачей, майданчики під конусами, біля насосних установок, очистити рамки конвеєрів.

4.1.5. Прибрати завантажувальний майданчик, майданчик біля бака-мішалки і апарата гасіння вапняка, а також приміщення приготування вапняного розчину.

4.1.6. Очистити і здати зміннику чистий жолоб (лоток).

4.1.7. Прибрати на приводній станції конвеєра біля редукторів і жолобів скида, а також естакади і візка для коробів.

4.1.8. Прибрати обслуговуючі майданчики приймального бункера і живителя (шнека) установки утилізації відсівів, очистити сітку бункера від кусків металу.

4.1.9. Не дозволяється прибирати при не відключених обладнанні і механізмах, виконувати роботи і знаходитися на траверсі кантувального кільця.

4.2. При здачі зміни машиніст РМ повинен довести до відома змінника про всі недоліки і порушення, які мали місце у процесі роботи, а також особисто передати ключі-бирки від обладнання і всі засоби з охорони праці, зробити відповідний запис в журналі приймання-здачі зміни.

4.2.1. Після закінчення зміни машиніст РМ повинен зняти спецодяг у роздягальні і прийняти душ.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

5.1. Під час роботи машиніст РМ зобов'язаний дотримуватися правил технічної експлуатації устаткування. Не дотримання цих правил може призвести до аварій і нещасних випадків.

5.2 В разі виникнення аварійної ситуації машиніст РМ повинен діяти відповідно до плану ліквідації аварій на підприємстві і, по-перше, відключити устаткування від електромережі.

5.3 Можливими причинами виникнення передаварійних ситуацій на розливній машині можуть бути: різке кантування або наявність суцільної кірки під час кантування ковша з розплавом, що може призвести до викидів металу на майданчик і натяжну станцію;

- поломка розливної машини з-за обриву виливниць, розриву ланцюга;

- витік масла з гідроциліндрів кантувача і маслостанції.

5.4 Кантування ковша для зливу розплаву машиніст повинен виконувати повільно і плавно, без ривків і поштовхів. Швидкість нахилення ковша повинна бути узгоджена із швидкістю руху стрічки конвеєра та заповнення виливниць, не допускаючи переливу.

5.5 Під час будь-якої аварійної ситуації при розливі металу необхідно:

- негайно припинити роботу, зупинити конвеєр;

- закрити подачу води на бризкала охолодження зливків;

- припинити роботу оприскувача вапняного розчину;

- довести до відома старшого майстра (начальника зміни).

5.6 При виникненні пожежі внаслідок загоряння мастила в гідроприямках кантувача машиніст РМ повинен:

- відключити насоси подачі масла в гідроциліндри кантувача; вивести людей з кантувальної камери;

- в разі одержання будь-яким працівником пошкодження надати допомогу потерпілому.

5.7 Перша допомога постраждалому.

5. 7.1 1 При ударах, переломах і травмах.

5.7.1.1 Необхідно вивести (винести) постраждалого з місця події в безпечне місце.

5.7.1.2 Оглянути ушкодження постраждалого, визначити його стан.

5.7.1.3 При ударах перша допомога полягає в застосуванні та накладенні тугої пов'язки. На забите місце кладуть "холод" (гумовий пузир з льодом, снігом або з холодною водою). Якщо немає льоду чи снігу на забите місце кладуть складену в декілька шарів марлю, тканину або хустину, змочені в холодній воді. Використавши "холод" протягом 15-20 хвилин забите місце слід туго забинтувати. Поверх пов'язки можна знову покласти "холод" на 1-1,5 години.

При ударах голови - постраждалий може втратити свідомість, що вказує на струс мозку. До прибуття лікаря постраждалий повинен знаходитися в лежачому положенні. Для того, щоб постраждалий не задихнувся, необхідно повернути його голову вбік і пальцем, обмотаним марлею чи рушником, звільнити порожнину рота.

5.7.1.4 При переломах необхідно забезпечити нерухомість місця перелому, щоб зменшити біль і запобігти подальшому зміщенню кісток. Це досягається накладенням на ушкоджену частину тіла шини та пов'язки, чим забезпечується нерухомість. Для цього використовують готові стандартні шини або підручний матеріал (палку, дошку, кусок фанери, лінійку).

При накладанні шини необхідно виконувати правило: забезпечити нерухомість щонайменше двох суглобів - одного вище місця перелому, другого нижче, а при переломі великих кісток - трьох.

При відкритому переломі кінцівок необхідно розрізати брюки або рукав, припинити кровотечу. Накласти на рану пов'язку та приступити до накладення шини.

При закритому переломі шини накладаються поверх одягу.

5.7.1.5 При одержанні дрібних ушкоджень або мікротравми необхідно ушкоджені місця обробити настоянкою йоду та закрити антисептичною пов'язкою (наклейкою).

5.7.2 При опіках.

5.7.2.1 Надання першої допомоги постраждалому полягає перш за все в гасінні одягу. Потім обережно знімають обгорілий одяг, залишаючи його там, де він причин до тіла. На ділянку опіку накладають стерильну пов'язку. Для запобігання зараження не дозволяється торкатися руками опіків шкіри.

5.7.2.2 При тяжких і великих опіках необхідно постраждалого завернути в чисте простирадло або тканину, не роздягаючи його, напоїти теплим чаєм та забезпечити йому спокій до прибуття лікаря.

5.7.2.3 При опіках очей слід робити холодні примочки розчином борної кислоти (півчайної ложки на стакан води).

5.7.2.4 При хімічних опіках глибина пошкоджень тканин постраждалого в значній мірі залежить від тривалості дії хімічних речовин на них, тому важливо швидко зменшити концентрацію хімічної речовини. Для цього місце хімічною опіку негайно промивають великою кількістю води з-під крана на протязі 15-20 хвилин. При попаданні в очі твердих часток хімічних речовин, їх необхідно видалити вологим тампоном.

5 7.3 При тепловому ударі.

5.7.3.1 При тепловому ударі постраждалого необхідно вивести (винести) в прохолодне приміщення, в тінь, забезпечити приплив свіжого повітря.

5.7.3.2 Необхідно покласти постраждалого так, щоб його голова була вище тулуба, розстібнути одяг, прикладати на голову холодні примочки, змочити груди холодною водою, дати понюхати нашатир.

5.7.3.3 Якщо постраждалий знаходиться при свідомості необхідно дати йому випити 15-20 краплин настоянки валеріани. Якщо дихання слабке або відсутнє, а пульс не прощупується, необхідно негайно провести штучне дихання, непрямий масаж серця і терміново викликати лікаря.

5.5.4 При враженні електричним струмом.

5.7.4.1 Перш за все необхідно швидко звільнити постраждалого від дії електричного струму - відключити відповідну частину електрообладнання, перерізати чи перерубати провід (при напрузі до 1000 В) або відтягти постраждалого від струмопровідних частин, скинути з нього провід. При цьому необхідно додержуватися застережливих заходів, щоб самому не попасти під напругу. Відтягти постраждалого від струмопровідних частин можна взявшись за його одяг, причому, якщо він сухий або сухою тканиною. Перерізати провід можна тільки інструментом з ізольованими ручками, перерубати сокирою з дерев'яною ручкою.

5.7.4.2 Після звільнення від дії струму надання першої допомоги постраждалому залежать від його стану.

5.7.4.3 Для визначення стану потерпілого необхідно: покласти його на спину, розстібнути одяг, перевірити наявність дихання, пульсу. Стан постраждалого повинен бути визначений швидко - за 15-20 с.

5.7.4.4 Якщо постраждалий після звільнення від електричного струму знаходиться при свідомості, то йому необхідно забезпечити повний спокій і спостерігати за пульсом та диханням протягом 2-3 годин або до прибуття лікаря, якого необхідно негайно викликати.

5.7.4.5 При відсутності свідомості, необхідно розстібнути пояс та одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, давати нюхати нашатир, бризкати в обличчя водою, розтирати та зігрівати тіло.

5.7.4.6 При відсутності дихання і пульсу необхідно провести штучне дихання і непрямий масаж серця.