24.1.10. Злив рідкого шлаку в шлакову яму повинен здійснюватися рівномірним струменем.

Одночасне кантування двох ковшів, що встановлені поряд, забороняється.

24.1.11. Стіни шлакової ями повинні бути виконані з жароміцного бетону і облицьовані металевими плитами.

24.1.12. Керування кантуванням шлакових ковшів повинне бути дистанційним і здійснюватися з постів керування.

24.1.13. Пости керування кантуванням шлакових ковшів повинні бути виконані з неспалимих матеріалів. Ковші для кантування повинні встановлюватися не ближче 10 м від постів керування.

Оглядові щілини пультів повинні бути захищені від попадання на них бризок шлаку.

24.1.14. З'єднання електричного кабелю з приводом кантувального пристрою повинне здійснюватися штепсельною з'єднувальною муфтою. Приєднувати кінці кабелю до відкритих затискачів або гнізд забороняється.

24.1.15. Для відпочинку і обігріву працюючих в холодний і перехідний періоди року на шлаковому дворі повинне бути опалювальне приміщення.

24.2. Відділення первинної переробки шлаку термоударним методом

24.2.1. На відділення первинної переробки шлаку (ВППШ) поширюються також вимоги п.п. 24.1.2; 24.1.3; 24.1.5 — 24.1.7; 24.1.10 — 24.1.15 цих Правил.

24.2.2. Відділення первинної переробки шлаку з усіх боків, за виключенням отворів для в'їзду транспорту, повинне бути огороджене. Конструкція і висота огородження повинні виключати викиди шлаку з відділення і визначатися проектом та інструкцією, розробленою на підприємстві.

Безпечна відстань від відділення первинної переробки шлаку до службових і побутових приміщень, тротуарів і проїзних шляхів повинна бути не менше 50 м і визначатися проектом.

24.2.3. Для зливу і розробки шлаку повинно бути не менше двох секцій. Злив шлаку і його розробка повинні провадитися по черзі. Одночасно зливати і розробляти шлак в одній секції забороняється.

24.2.4. Шлакові траншеї повинні бути обладнані системою дренажу для відводу технологічних і поверхневих вод і захищені від проникнення грунтових вод.

Працездатність дренажу в шлаковій траншеї повинна забезпечувати повний відвід указаних вод і регулярно перевірятися в термін, встановлений інструкцією підприємства.

24.2.5. Конструкція розбризкуючих пристроїв системи водяного охолодження повинна забезпечувати рівномірну подачу води на поверхню шлаку. Поливання водою місць, що не залиті шлаком, забороняється.

24.2.6. Кантування ковшів з рідким і застиглим шлаком повинне провадитися в різних зонах шлакового поля.

24.2.7. Відділення первинної переробки шлаку повинні бути обладнані світловою і звуковою сигналізацією, яку добре чути. Сигналізація повинна вмикатися на весь час зливу шлаку.

24.2.8. Для кантування шлакових чаш допускається використання мостових кранів, що призначені для роботи надворі, які обладнані дистанційним керуванням і мають захист від тепловипромінювання шлаку.

24.2.9. Оглядові щілини постів керування зливу шлаку повинні бути засклені жароміцним склом.

24.2.10. При застосуванні автошлаковозів для транспортування і кантування шлакових ковшів в місцях зливу шлаку повинне бути передбачене спеціальне стаціонарне огородження (упори), що виключають падіння шлаковоза в шлакову траншею.

24.2.11. В конструкції автошлаковозів, що використовуються в ВППШ, повинен передбачатися пристрій, що виключає попадання на кабіну водія шлаку під час його транспортування і зливу.

24.2.12. Перед кантуванням шлакових ковшів сирі місця в траншеї повинні бути засипані гарячим шлаком для повного випарування води. Злив шлаку на вологу поверхню забороняється.

24.2.13. Продавлювання шлакової кірки в ковші повинне бути механізоване. Ручне пробивання кірки забороняється.

24.2.14. Порядок зливу і охолодження шлаку, а також заходи безпеки при використанні автошлаковозів для транспортування і кантування шлакових ковшів повинні передбачатися інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

24.2.15. Вибивання з шлакових ковшів охолодей і шлакового гарнісажа повинне бути механізоване. Вибивання повинне провадитися способом, що виключає пошкодження шлакових ковшів.

24.2.16. Розробка, відвантаження шлаку екскаваторами, навантажувачами, бульдозерами або іншими машинами і механізмами дозволяється на відстані не менше 50 м від місця зливу шлаку. У випадку, коли ця відстань менше 50 м, роботи щодо розроблення на час зливу шлаку повинні бути припинені, а обслуговуючий персонал віддалений в спеціальне приміщення.

24.2.17. У випадку різкого погіршання видимості в відділенні (траншеї) через надходження пари від місця зливу шлаку або несприятливих природних умов повинне вмикатися додаткове освітлення. Якщо і після цього освітленість буде недостатньою, роботи щодо розроблення і відвантаження шлаку повинні бути припинені.

24.2.18. Для обприскування вапняним розчином шлакові ковші і шлаковні повинні подаватися в гарячому стані з температурою не менше 200 градусів Цельсію.

24.2.19. Роботи на шлакових дворах в місцях розвантаження (шлакові відвали) повинні проводитися у відповідності до вимог Єдиних правил безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом.

25. ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ І РЕМОНТИАГРЕГАТІВ І УСТАТКУВАННЯ

25.1. Загальні вимоги

25.1.1. Агрегати і устаткування сталеплавильних цехів повинні підлягати оглядам, обслуговуванню і ремонтам у відповідності до вимог "Тимчасового положення про технічне обслуговування і ремонти (ТОіР) механічного устаткування підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР".

Відповідальні частини телескопічного підйомника не рідше одного разу на рік повинні перевірятися методом неруйнівного контролю.

25.1.2. В сталеплавильних цехах повинні бути складені інструкції із зазначенням об'єктів, агрегатів і устаткування, ремонт яких повинен здійснюватися із застосуванням биркової системи, нарядів-допусків або оформленням проекту організації робіт.

В проектах організації робіт повинні визначатися особи, відповідальні за проведення ремонту, а також порядок і послідовність виконання ремонтних робіт і заходи, що забезпечують безпеку працюючих.

25.1.3. Виконання налагоджувальних робіт і огляд механізмів при бирковій системі повинні здійснюватися у відповідності до інструкції підприємства.

25.1.4. Вибухові роботи в сталеплавильних цехах повинні провадитися у відповідності до вимог "Єдиних правил безпеки при вибухових роботах" і "Тимчасової інструкції з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мінчормету УРСР".

25.1.5. Перед ремонтом печей і конверторів повинні бути влаштовані в необхідних місцях безпечні проходи.

25.1.6. Люки для проходу людей в майданчиках і перекриття, що не огороджені поруччями, повинні зачинятися кришками з завісами.

25.1.7. При проведенні ремонту підйом і переміщення конструкцій, устаткування, деталей, будівельних матеріалів, тощо повинні бути механізовані і виконуватися способом, що виключає їх падіння.

Використання газопроводів та їх несучих колон, як опір для підйому вантажів, забороняється.

25.1.8. Під час монтажу і демонтажу металевих конструкцій печі залишати їх у висячому положенні, а також в нестійкому положенні забороняється.

Демонтовані конструкції і устаткування повинні укладатися стійко з дотриманням необхідних проходів.

25.1.9. При роботі на висоті для перенесення інструменту і металевих деталей робітники зобов'язані користуватися спеціальними сумками.

25.1.10. Для зберігання запасних деталей і устаткування в цехах повинні бути передбачені склади, обладнані вантажопіднімальними механізмами і під'їзними коліями.

25.1.11. Для зручності і безпеки робіт в місцях ремонту кранів повинні бути передбачені вантажопіднімальні пристрої.

25.1.12. Перевірка стану димоходів печей, конверторів, міксерів повинна провадитися під час чергових планово-запобіжних ремонтів цих агрегатів.

25.1.13. Порядок зламу футеровки сталеплавильних печей, конверторів і міксерів повинен визначатися інструкціями підприємства, що передбачають заходи безпечного ведення робіт.

25.1.14. Сталеплавильні печі, конвертори і міксери після ремонту повинні бути висушені і розігріті. Сушіння і розігрів їх повинні здійснюватися у відповідності до графіків та інструкцій, що затверджені головним інженером підприємства.

Контроль режиму сушіння повинен здійснюватися за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

25.1.15. Для внутрішнього освітлення печей, конверторів і міксерів, що ремонтуються, допускається використання переносних світильників напругою не більше 12 В.

25.1.16. Ремонт мульдових візків повинен провадитися на спеціально встановлених тупикових коліях, що обладнані міцними загороджувальними бруссями і сигналами зупинки. Допускається ремонт візків на коліях доставки шихти і відкрилка робочого майданчика за умов огородження місць роботи сигналами зупинки, укладання башмаків під колеса крайніх візків і виставлення спостерігача-сигналіста. В усіх випадках ремонту рухомого складу переносні сигнали зупинки повинні встановлюватися не ближче 15 м від складу, що ремонтується.

Заміну несправного мульдового візка дозволяється проводити за допомогою електромостового крана особам, що мають права підкранового робітника.

Перед ремонтом або заміною мульдового візка необхідно вимикати тролейні проводи.

25.2. Ремонти мартенівських і двованних сталеплавильних печей

25.2.1. З обох боків печі (в розливному і пічному прольотах) на час ремонту повинні бути вивішені попереджувальні плакати про ремонт печі, що виконується.

25.2.2. Після зупинки печі допуск працюючих під частини склепіння, стінок і арок повинен проводитися тільки після обвалення кладки, що підлягає до заміни.

Перед допуском людей в робочий простір печі кришки завалочних вікон повинні бути зняті.

25.2.3. При розбиранні стінок залишати у висячому і нестійкому положенні рами та інші частини арматури печі забороняється.

25.2.4. Перед проведенням вибухових робіт в шлаковниках вертикальні канали і вікна шлаковиків повинні бути закриті.

25.2.5. Під час зламу склепінь верхньої і нижньої будівлі печі ставати на склепіння забороняється.

Перед початком зламу склепіння головок печі люди із шлаковиків повинні бути віддалені.

25.2.6. Після зламу кладки головок печі до рівня робочого майданчика отвори, що утворюються, повинні бути перекриті або огороджені за кромкою робочого майданчика.

25.2.7. Злам стін вертикального каналу нижче рівня поду кесона можливо провадити тільки після закріплення або зняття кесона.

25.2.8. Кладка склепінь верхньої і нижньої будівлі може здійснюватися тільки після огляду стану і правильності встановлення опалубки.

25.2.9. Проведення ремонтних робіт із заходженням робітників всередину нагрітого устаткування (печей, регенераторів, шлаковиків, ковшів, тощо) допускається при температурі повітря в ньому не вище 40 градусів Цельсію.

25.2.10. Знаходження людей в шлаковиках при відкритих каналах головок печей забороняється.

Віддалення шлаку і бою цегли з шлаковиків при проведенні капітальних, середніх і гарячих ремонтів, а також на ходу печі повинне бути механізоване.

25.2.11. На робочому майданчику перед піччю, що ремонтується, дозволяється розміщувати штабелі цегли, контейнери, коробки з матеріалами, конструкції, тощо: при цьому повинні бути вжиті заходи, що виключають під'їзд завалочних машин до розміщених предметів на відстань менше 1,5 м.

Проїзд рухомих складів по мульдових коліях вздовж печі, що ремонтується, допускається за узгодженням з особою, відповідальною за проведення ремонту.

25.2.12. Під час проведення холодних ремонтів печей повинна провадитися ревізія і ремонт системи випарного охолодження і арматури з наступним записом у спеціальному журналі.

25.2.13. Заміна рами завалочного вікна повинна провадитися після попереднього вилучення з неї охолодної води.

Під час заміни кришок і рам пересування мульдових візків перед піччю забороняється.

25.2.14. При проведенні гарячого ремонту склепіння печі подача палива в піч повинна бути припинена.

25.2.15. Проводити заміну шлакових чаш біля печі, що ремонтується, а також інші операції, не пов'язані з ремонтом печі, забороняється.

25.2.16. Всі роботи щодо ущільнення печі повинні провадитися тільки з дозволу сталевара печі з записом до журналу.

Місце роботи при ущільненні повинне освітлюватися переносними світильниками напругою не більше 12 В.

25.2.17. При запалюванні газу для сушіння печі та при пусканні газу в піч після ремонту всі люди повинні бути віддалені від печі в безпечне місце.

25.3. Ремонти електропечей

25.3.1. Перед початком холодного ремонту піч повинна бути вимкнута і на електропідстанції, що живить її розібрана схема.

Електродотримачі повинні бути надійно закріплені.

25.3.2. Простір під піччю, що ремонтується, повинен бути огороджений. Отвори між піччю і робочим майданчиком повинні бути перекриті або огороджені.

25.3.3. Роботи щодо зміни і прибирання футеровки печі, як правило, повинні бути механізовані.

25.3.4. При виконанні ремонтних робіт для безпечного доступу до окремих частин печі повинні застосовуватися легкі металеві драбини, забезпечені пристроями, що запобігають їх падінню.

25.3.5. У випадку необхідності знаходження людей під контрвантажами механізмів підйому електродів контрвантажі повинні бути закріплені так, щоб виключалося їх опускання униз.

25.3.6. При охолодному ремонті склепіння печі повинне бути зняте, або повинне бути встановлено огородження, що виключає знаходження людей під склепінням.

25.4. Ремонти конверторів

25.4.1. Зупинка конвертора на ремонт у зв'язку із зносом футеровки повинна провадитися, якщо з'явиться арматурний шар.

25.4.2. Злам футеровки конвертора повинен бути механізований.

25.4.3. Перед початком ремонту футеровки конвертора внутрішня поверхня радіаційної частини підйомного газоходу повинна бути очищеною від охолодей.