3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час виконання робіт бурильник капремонту свердловин повинен працювати у спецодязі, касці, утримувати у чистоті своє робоче місце, протягом зміни звертати увагу на стан робочого місця, огороджень, обладнання, пристроїв, приладів та інструменту.

3.2. Ремонт свердловини проводиться згідно з планом, розробленим на окрему свердловину та затвердженим у встановленому порядку.

3.3. Під час перетягування бурової вишки зчіпляти і розчіпляти причепи дозволяється після повної зупинки трактора, автомобіля.

3.4. Центрування щогли слід проводити домкратами за наявності відтяжок, прикріплених до якорів. Усі болтові з'єднання у вузлах вишки повинні бути надійно затягнуті і мати контргайки.

3.5. Для недопущення самоскочування труб на містки під кожен ряд труб слід підкладати дерев'яні підкладки (не менше трьох).

3.6. Перед виконанням операцій з ремонту свердловини необхідно виконати наступні заходи протифонтанної безпеки :

надійно відключити свердловину від газозбірних мереж:

задавити свердловину глинистим розчином відповідно до плану робіт. Кількість та параметри глинистого розчину повинні відповідати плану робіт;

контролювати параметри глинистого розчину на протязі часу, вказаного у плані робіт;

при відсутності надходження газу до свердловини (перевіряється: контролем за зміною рівня рідини у свердловині; заміром параметрів рідини на протязі циклу промивки; іншим, вказаним у плані робіт, способом) провести демонтаж фонтанної арматури та встановити на її місці противикидне обладнання відповідно до плану робіт (затвердженої схеми обв'язки).

3.7. Вимоги безпеки під час експлуатації* обладнання, механізмів та інструменту.

3.7.1. Під час роботи механізмів слід дотримуватись наступних вимог безпеки:

проводити ремонт, змащення або підтягування деталей механізму і кріплення за умови їх повної зупинки;

проводити чищення деталей механізму, що обертаються за умови їх повної зупинки;

знімати огородження механізмів за умови повної їх зупинки та виключення імовірності їх випадкового пуску;

не гальмувати частини, що обертаються за допомогою предметів та безпосередньо руками або ногами;

направляти, надівати, скидати, натягувати або послабляти ремені, ланцюги та інші передачі тільки за умови їх повної зупинки;

знаходитись за межами небезпечних зон роботи обладнання чи механізму.

3.7.2. Перед перевіркою, проведенням ремонту механізми та обладнання повинні бути відключеними від приводу і вжиті запобіжні заходи проти випадкового їх включення. На пускових пристроях слід вивісити плакати "Не вмикати. Працюють люди".

3.7.3. Бурильник запускає у роботу обладнання і механізми шляхом подачі звукового сигналу.

3.7.4. Бурильник, який зайнятий чисткою різьбових з'єднань або роботою зі стальними канатами повинен користуватись рукавицями з накладками із стійкої міцної тканини на долонях.

3.7.5. Різка та рубка стальних канатів повинна проводитись за допомогою спеціальних пристроїв. Під час рубки канатів, чищення різьбових з'єднань необхідно користуватись захисними окулярами.

3.7.6. Бурильник повинен слідкувати, щоб під час роботи кінець талевого каната повинен бути надійно закріплений спеціальним пристосуванням на барабан лебідки за умови виключення деформації, а на барабані лебідки при самому нижньому положенні талевого блока повинно залишатись не менш 3 витків каната.

3.7.7. Бурильник не повинен проводити регулювання гальма бурової лебідки при підвішеній талевій системі. При заміні гальмівних колодок бурової лебідки талевий блок необхідно владувати на підлозі бурової.

3.7.8. У разі виявлення дефекту талевого каната, його заміна або перетягування повинні проводитись за нормативами, передбаченими інструкцією з експлуатації.

3.7.9. Бурильник повинен слідкувати, щоб при повному гальмуванні лебідки важіль гальма повинен знаходитись на висоті 80-90 см від підлоги.

3.7.10. Бурильник повинен перевіряти справність протизатягувача талевого блока під крон блок перед початком робіт (зміні вахти), перед проведенням СПО і нарощуванням бурового інструменту, перед аварійними роботами, а в зимовий час при мінусових температурах повітря - не рідше 2-х разів на зміну.

3.7.11. Елеватори повинні бути обладнані замками, які забезпечують надійне закриття його стулок, а конструкція - виключати можливість випадання штропів із проушин. У випадку використання шпильок фіксації штропів, вони повинні бути надійно прив'язані до штропів і мати верхню частину обтікаємої форми, а довжину - рівну висоті елеватора.

3.7.12. Замок елеватора повинен виключати можливість самовільного відкриття стулок, а виямка під замок труби на елеваторі не повинна перевищувати граничних норм (6 мм).

3.7.13. Не дозволяється відкріплювати вертлюг від робочої труби (квадрата) при знаходженні його у шурфі.

3.8. Вимоги безпеки під час проведення спуско-підйомних операцій (СПО), збирання та розбирання бурильного інструменту і насосно-компресорних труб (НКТ).

3.8.1. Під час проведення СПО бурильник повинен слідкувати за показниками індикатора ваги. У випадках затягувань не допускати створення навантажень, що перевищують встановлені нормативи.

3.8.2. Перед кожним проведенням СПО бурильник повинен перевірити справність противикидного обладнання (ПВО).

3.8.3. Під час експлуатації машинних ключів необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки:

використовувати тільки ключі, які відповідають розмірам труб;

підтримувати ключ під час натягу канатів тільки за допомогою спеціальних пристроїв;

слідкувати щоб у радіусі дії машинних ключів при розкріпленні різьбових з'єднань, а також поблизу натягнутих канатів не знаходились члени вахти;

не розкріпляти ловильний інструмент шляхом відбивки ротором;

не підводити ключ до ротору під час руху колони труб;

використовувати ключі, у яких сухарі щільно вставлені у гніздо і торець сухаря знаходиться в одній площині з торцевою площиною ключа;

використовувати тільки придатні змінні щелепи, без застосування щелеп з навареними елементами або деформованими зубами;

використовувати справні ключі, які не мають люфтів у шарнірних з'єднаннях, та тріщин у корпусах і елементах ключа;

використовувати ключі із зашплінтованими болтовими з'єднаннями і справними робочими та страховими канатами;

працювати машинним ключем за наявності страхового каната .

3.8.4. Робочу трубу, яка від'єднана від бурильного інструменту, бурильник повинен спускати на малій швидкості у шурф за допомогою котушки лебідки, а також відкривати стопор гакоблока при неповній посадці квадрата у шурф, при цьому передбачати заходи, щодо попередження травмування штропами, які закріплені на гакоблоці.

3.8.5. Бурильник зобов'язаний слідкувати за проходженням талевого блока при підході його до люльки верхового робітника, при цьому знижувати швидкість підіймання, спуску блока.

3.8.6. Бурильник повинен слідкувати, щоб елеватор, що піднімається був обернений стулками у бік робочого місця верхового робітника.

3.8.7. Посадку на ротор колони труб, бурильник повинен проводити плавно, не допускаючи удару елеватора об стіл ротора або клинів ПКР, спайдера.

3.8.8. При спуску колони труб у свердловину бурильник повинен пропускати замкові з'єднання крізь ротор при зменшенні швидкості спуску.

3.8.9. Бурильник зобов'язаний проконтролювати одягнення поясу верховим робітником перед проведенням СПО.

3.8.10. При підійманні труби з містків, або при викиді труби на містки необхідно слідкувати, щоб елеватор був закритим і направлений замком догори. Під час підіймання труби необхідно вжити заходів для недопущення знаходження членів вахти під трубою, що підіймається, переходити через трубу і знаходитись на шляху її переміщення.

3.8.11. Під час шаблонування труб необхідно слідкувати за випуском пропускного шаблону, знаходячись збоку від труби для уникнення травмування.

3.8.12. Під час проведення СПО, нарощування, збирання і розбирання бурового інструменту, бурильник повинен бачити членів вахти, задіяних у технологічному процесі.

3.8.13. При перервах у роботі та під час підйому і спуску труб бурильник повинен слідкувати щоб свердловина була загерметизована.

3.8.14. Під час розходження колони труб на буровій повинен знаходитись тільки бурильник, який керує пультом. Він також повинен слідкувати, щоб у небезпечній зоні (висота верстата плюс 1 м) не знаходитись члени вахти. '

3.9. Вимоги безпеки під час проведення оснащення і переоснащення талевої системи.

3.9.1. Під час проведення робіт з оснащення і перетягування талевого каната бурильник повинен мати повний огляд місця проведення робіт. При необхідності слід встановити сигнальників.

3.9.2. При від'єднанні ходового кінця талевого каната, барабан лебідки повинен бути у такому положенні, щоб пристрій для кріплення каната знаходився у верхній частині барабана з боку ротора, після чого треба застопорити (загальмувати) барабан від повороту, відключити привід лебідки і на пульті вивісити плакат "Не включати! Працюють люди".

3.9.3. Бурильник зобов'язаний слідкувати за роботою всіх членів вахти. Для спостереження за моментом проходження з'єднаних канатів через ролики кронблока слід встановити спостерігача на майданчику кронблока і, у разі небезпеки, при проходженні з'єднаних частин канатів або виникнення можливості зіскакування зі шківів, спостерігач повинен обумовленим сигналом попередити бурильника.

3.9.4. Під час заміни (перетягування) каната бурильник не повинен допускати надлишкового змотування нового каната з барабана, а також спостерігати за проходженням з'єднання зрощених канатів через ролики кронблока і талевого блока.

3.9.5. Під час кріплення ходового кінця талевого каната на барабані лебідки слід передбачити заходи проти повороту барабана, відключити привід лебідки і вивісити на пульті плакат "Не включати! Працюють люди". На барабані повинно бути залишено не менше 3-х витків каната.

3.9.6. Перев'язки каната слід знімати тільки після надійного кріплення ходового каната.

3.9.7. Бурильник зобов'язаний перевірити правильність кріплення каната і тільки після цього включити лебідку і провести повільний підйом гакоблока із штропами для вирівнювання натягу струн талевої системи. При цьому вжити заходів щодо запобігання травмуванню робітників штропами та видаленню членів вахти із небезпечних зон.

3.9.8. При заміні талевого каната необхідно дотримуватись наступних заходів безпеки:

слідкувати щоб під час підіймання кінця талевого каната на кронблок у небезпечній зоні (радіус дії обірваного талевого каната) не знаходились члени вахти;;

направляти талевий канат при його набивці на барабан лебідки за допомогою спеціальних пристроїв;

проводити роботи на самій низькій швидкості лебідки;

3.10. Вимоги безпеки під час проведення ремонтних робіт.

3.10.1. Перед проведенням ремонтних робіт бурильник повинен забезпечити виконання організаційно-технічних заходів по забезпеченню безпечних умов при проведенні робіт.

3.10.2. Перед ремонтом лебідки необхідно:

загерметизувати свердловину, якщо це зробити не вдається - долити її глинистим розчином та забезпечити постійний контроль за станом рідини у свердловині;

зняти навантаження з барабана лебідки і призначити одного робітника для догляду за пультом керування лебідкою;

підготувати необхідні інструменти;

повністю відключити всі механізми лебідки і її привід та вивісити відповідні плакати "Не включити. Працюють люди" на силових приводах і пульті керування.

3.10.3. Бурильнику дозволяється користуватись тільки тим електроінструментом, яким його забезпечила адміністрація підприємства для даного виду робіт.

3.10.4. Зварювальні роботи повинні проводитись у відповідності до вимог інструкцій по безпечному виконанню газонебезпечних та вогневих робіт.

3.10.5. Роботи, пов'язані із рубкою стальних канатів, металу, заміні сухарів у машинних ключах, ПКР, заточення інструменту та обробка металовиробів, інші роботи, де можуть бути травмовані органи зору осколками металу, металостружкою, ошурками, проводити тільки у захисних окулярах зі склом, що не б'ється.

3.10.6. Пуску роботу машин, обладнання, механізмів дозволяється після встановлення і закріплення огороджень, щитів по вказівці керівника ремонтними роботами.

3.10.7. При нанесені ударів по виколотках, клинах їх підтримку проводити спеціальними утримувачами. При цьому працюючий кувалдою і підтримуючий виколотку, клин, сікач не повинні знаходитися один проти одного.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення робіт (а також на період перерв у роботі) устя свердловини повинно бути загерметизоване. По закінченні роботи бурильник повинен зафіксувати гальмівний важіль у нейтральне положення.

4.2. При використанні експлуатаційних і промивальних вертлюгів слід відкріпити їх - від колони труб і встановити у шурф або покласти на містки.

4.3. Усе обладнання і пристрої, що використовувались у попередній роботі, повинні очищатись від бруду і, за необхідності, змащуватися.

4.4. При безперервному процесі все необхідне обладнання, пристрої, машини, механізми та апарати повинні передаватися вимкненими, очищеними і змащеними.

4.5. При здаванні робочого місця:

бурильник повинен передати відомості про виконані операції;

ознайомити бурильника, який приймає зміну, зі станом використаного обладнання, пристроїв, механізмів, машин, інструменту та апаратів;

зміна вважається зданою, коли той, хто здає зміну, розписався за здавання зміни, а той, хто приймає, за приймання зміни.

4.6. Про всі виконані роботи та виявлені недоліки бурильник повинен доповісти майстру і, у разі необхідності, за його вказівками вжити заходів щодо їх усунення.

4.7. Робочий і черговий спецодяг, що використовувався бурильником на протязі зміни, необхідно почистити та просушити.