Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації


Продовження таблиці 1

1

2

3

8.1. Підземні

Незалежно від площі

Незалежно від площі

8.2. Одноповерхові:

8.2.1.  У будинках І та ІІ ступеня вогнестійкості

При загальній площі 6000 м2 і більше

При загальній площі менше 6000 м2

8.2.2. У будинках ІІІ ступеня вогнестійкості

При загальній площі 3000 м2 і більше

При загальній площі менше 3000 м2

8.2.3 У будинках ІІІа, ІІІб ступеня вогнестійкості

При загальній площі 2500 м2 і більше

При загальній площі менше 2500 м2

8.2.4. У будинках IV ступеня вогнестійкості

При загальній площі 2000 м2 і більше

При загальній площі менше 2000 м2

8.2.5. У будинках Ivа ступеня вогнестійкості

При загальній площі 800 м2 і більше

При загальній площі менше 800 м2

8.2.6. У будинках V ступеня вогнестійкості

При загальній площі 1200 м2 і більше

При загальній площі менше 1200 м2

8.3. Двоповерхові та вищі

При загальній площі 3500 м2 і більше

При загальній площі менше 3500 м2

9. Житлові будинки

Приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною висотою

Продовження таблиці 1

1

2

3

більше 26,5 м

10. Будинки гуртожитків при кількості проживаючих більше 50 осіб

Усі приміщення

11. Будинки для людей похилого віку та сімей з інвалідами

Приміщення квартир, коридори, ліфтові холи, адміністративні та допоміжні приміщення нежитлового призначення незалежно від площі

12. Будинки та приміщення комплексів автозаправних станцій

Приміщення категорії В площею понад 20 м2, складські приміщення з наявністю ЛЗР та ГР незалежно від площі, приміщення постів технічного обслуговування площею понад 100 м2, а також приміщення БП АЗС, АГЗС об’ємом 500 м3 та більше, в яких розміщується обладнання перекачування скрапленого вуглеводневого газу, що

Усі приміщення

Продовження таблиці 1

1

2

3

входить до складу технологічної системи АЗС

13. Виробничі будинки категорії В за вибухопожежною небезпекою:

13.1. Підземні

Усі приміщення при загальній площі 700 м2 та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 700 м2

13.2. Одноповерхові

Усі приміщення при загальній площі 1000 м2 та більше

Усі приміщення при загальній площі менше 1000 м2

13.3. Двоповерхові та більше

Усі приміщення при площі поверху 500  м2 та більше

Усі приміщення при площі поверху менше 500 м2

2.2. Споруди різного призначення

Таблиця 2

Вид споруди

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають

обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1.  Наземні резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів

Об’ємом 5000 м3 і більше

2. Споруди складів нафти та нафтопродуктів (розливні, розфасовочні та інші)

500 м2 і більше при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг/м2

Менше 500 м2 при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг/м2

3. Маслопідвали

Незалежно від площі

4. Кабельні підвали

У яких прокладено більше 12 кабелів

У яких прокладено від 5 до 12 кабелів

5. Кабельні підвали та тунелі енергетичних об’єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо)

Незалежно від об’єму та кількості кабелів

6.  Внутрішньоцехові кабельні та

У яких прокладено більше 12 кабелів

У яких прокладено від 5 до 12

Продовження таблиці 2

1

2

3

комбіновані тунелі

кабелів

7. Міжцехові кабельні та комбіновані тунелі, що розміщені поза будинками

У яких прокладено більше 12 кабелів

У яких прокладено від 5 до 12 кабелів

8. Підстанції з трансформаторами напругою, кВ:

8.1. менше 500

Незалежно від площі

8.2. 500 і вище

Незалежно від площі

2.3. Приміщення, розташовані в будинках та спорудах різного призначення

Таблиця 3

Вид приміщення

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС

АУПГ

АУПС

1

2

3

1. Підвальні приміщення категорії В

700 м2 і більше

Менше 700 м2

Продовження таблиці 3

1

2

3

2. Виділені приміщення керуючих пристроїв на основі ЕОМ автоматичних міжміських телефонних станцій при ємності станцій 10 тис. міжміських каналів і більше

24 м2 і більше (з урахуванням пункту 1.23 Розділу 1 цього Переліку)

24 м2 і менше

3. Приміщення автозалів АТС ємністю 10 тис. номерів і більше, де встановлюється комутаційне обладнання квазіелектронного і електронного типів спільно з ЕОМ, яка використовується в якості керуючого комплексу, і пристроями вводу-виводу

Незалежно від площі

4. Приміщення електронних комутаційних станцій, вузлів, центрів документального електрозв’язку ємністю 10 тис. і більше номерів, каналів або точок підключення

Незалежно від площі

5. Приміщення ретрансляторів мобільного зв’язку, регенераційних пунктів, що не обслуговуються

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.23 Розділу 1 цього Переліку)

Незалежно від площі

6. Приміщення з електронним обладнанням енергетичних об’єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо)

Незалежно від площі (з урахуванням вимог 1.23 Розділу 1 цього Переліку)

Незалежно від площі

Продовження таблиці 3

1

2

3

7. Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі

Незалежно від площі

8. Приміщення вбудованих та прибудованих котельних установок на рідкому паливі

Незалежно від площі

9. Приміщення дизель-генераторних

Незалежно від площі (з урахуванням вимог 1.23 Розділу 1 цього Переліку)

Незалежно від площі

10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 Розділу 1 цього Переліку)

Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 Розділу 1 цього Переліку)

За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12

11. Приміщення очищення зерна, сушіння і оброблення солоду і зерна

Більше 1000 м2

Від 100 до 1000 м2

12. Приміщення розмельні, лущильні (шеретувальні) і зерноочисні млинозаводів і крупозаводів

Незалежно від площі

Виробничі приміщення

Продовження таблиці 3

1

2

3

13. Приміщення захисних покриттів:

13.1. Ділянки консервування виробів в установках періодичної дії з використанням горючих рідин (ванни, конвеєрні лінії тощо)

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 500 м2

13.2. Ділянки консервування на основі легкозаймистих рідин

500 м2 і більше. Незалежно від площі

Менше 500 м2

14. Деревообробки:

14.1. Приміщення деревообробки

500 м2 і більше

Менше 500 м2

14.2. Просочування деревини антисептиками та іншими просочувальними рідинами на основі органічних розчинників

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 500 м2

14.3. Ділянки полірування та шліфування виробів із деревини та лакових покриттів:

категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою

Незалежно від площі

категорії В за вибухопожежною небезпекою

500 м2 і більше

Менше 500 м2

Продовження таблиці 3

1

2

3

15. Приміщення витратних комор лакофарбових матеріалів, горючих миючих засобів, мастил, інших горючих рідин, що розміщені у виробничих будинках

50 м2 і більше

Менше 50 м2

16. Приміщення виробництв деталей з горючих матеріалів

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 500 м2

17. Випробувальні станції та лабораторії:

17.1. приміщення випробувальної апаратури, гідровипробувань гасом, крапельної дефектоскопії легкозаймистими рідинами та інші, що віднесені до категорії вибухопожежонебезпечних приміщень

300 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 300 м2

17.2. цехові експрес-лабораторії аналізів

Незалежно від площі

17.3. приміщення (кабіни, бокси) випробувань із використанням горючих і легкозаймистих рідин

Незалежно від площі

18. Механічні, ремонтні та складальні:

18.1. ділянки промивання виробів у гасі, бензині, уайт-

Незалежно від площі (з

Продовження таблиці 3

1

2

3

спіриті та інших горючих та легкозаймистих рідинах

урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

18.2. приміщення обробки металів із використанням устаткування, що містить горючі рідини у силовій гідросистемі та системі охолодження у кількості 60 кг і більше в одиниці обладнання при робочому тиску 0,2 МПа і більше

750 м2 і більше (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 750 м2

18.3. приміщення збирання виробів із наявністю горючих матеріалів на робочих місцях, що відносяться до категорії В

750 м2 і більше

Менше 750 м2

19. Приміщення із застосуванням лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.), зварювання тощо

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Незалежно від площі

20. Приготувальні:

20.1. клейоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин

Незалежно від площі

Продовження таблиці 3

1

2

3

20.2. підготовки упаковки

750 м2 і більше

Менше 750 м2

21. Приміщення наповнення балонів горючими газами

Незалежно від площі

22. Приміщення насосних та компресорних станцій з перекачування легкозаймистих та горючих рідин

Незалежно від площі

23. Підвальні приміщення, технічні поверхи з обладнанням, у яких циркулюють горючі мастильні матеріали та охолоджувальні рідини, маслоохолоджувальні агрегати тощо

Незалежно від площі

24. Приміщення обробки матеріалів у гарячому стані та з тепловим випромінюванням:

24.1. відділення (ділянки) виготовлення і розплавлення модельних складів

500 м2 і більше

Менше 500 м2

24.2. приміщення масляних ванн загартування

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 Розділу 1 цього Переліку)

Менше 500 м2

25. Фарбувальні та фарбоприготувальні ділянки: