44.1.1. Шлангові протигази кожного разу перед видаванням, а також періодично, не рідше 1 разу на 3 міс., необхідно перевіряти на придатність їх до роботи – на герметичність, відсутність дефектів лицевої частини, клапанної системи, гофрованих трубок, шлангів, справність повітродувок з електроживленням та ін.

Результати проведених оглядів необхідно записувати в "Журнал обліку та зберігання засобів захисту" згідно з додатком 1 до цих Правил.

44.1.2. Респіратори перед застосуванням необхідно оглянути на відсутність проколів, розривів напівмаски, перевірити стан обтюраторів, фільтра, клапанів вдихання і видихання.

Регенерацію респіраторів "Кама" і "Лепесток-200" проводять струшуванням пилу. В респіраторі РП-К передбачена можливість замінювання внутрішнього і регенерація зовнішнього фільтрів. Змінний фільтр респіратора Ф-62Ш може регенеруватись шляхом струшування пилу або його вилучення продуванням чистим повітрям у напрямку, зворотному потоку повітря, що вдихується.

44.1.3. Протигази і респіратори повинні видаватись тільки в індивідуальне користування. Передавати іншим працівникам протигази і респіратори, що використовувались раніше, можна тільки після їхньої дезинфекції.

Дезинфекцію протигазів і респіраторів необхідно виконувати згідно з інструкцією з експлуатації цих виробів.

44.1.4. Працівники повинні бути навчені правилам користування протигазами і респіраторами.

44.1.5. У разі використання шлангових протигазів необхідно слідкувати, щоб працівники постійно перебували під наглядом помічників, які залишаються поза небезпечною зоною і здатні, у разі необхідності, надати допомогу.

44.2. Запобіжні монтерські пояси та страхувальні канати

44.2.1. Запобіжний монтерський пояс необхідно вилучити з експлуатації, якщо він:

– піддавався динамічному ривку;

– має розриви ниток в місцях зшивання, надриви, пропалені місця, надрізи поясного ременя, стропа, амортизатора, порушення заклепочних з'єднань, деформовані або покриті корозією металеві вузли та деталі.

44.2.2. Забороняється самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні монтерські пояси.

44.2.3. Запобіжні монтерські пояси та страхувальні канати необхідно зберігати згідно з вимогами пункту 4.3.8 цих Правил.

44.3. Захисні каски

44.3.1. Перед застосуванням захисні каски необхідно оглянути.

Не допускається застосовувати захисні каски, що мають пошкодження у вигляді тріщин і вм'ятин на корпусі, порушення цілісності внутрішнього оснащення.

44.3.2. Нагляд за станом захисних касок необхідно проводити згідно з вимогами інструкції з експлуатації цих виробів.

44.4. Захисні окуляри

44.4.1. Перед застосуванням захисні окуляри необхідно оглянути і впевнитись у тому, що вони не мають подряпин, тріщин та інших дефектів. У разі виявлення таких дефектів окуляри необхідно замінити на справні.

44.4.2. Для запобігання запотіванню скелець захисних окулярів під час тривалої роботи їхню внутрішню поверхню необхідно змастити ПА-мастилом.

44.4.3. У разі забруднення захисні окуляри необхідно промити теплим мильним розчином, а потім прополоскати і витерти м'якою тканиною.

44.5. Захисні щитки для електрозварників

44.5.1. Захисні щитки для електрозварників у разі забруднення необхідно промити теплим мильним розчином, а потім прополоскати і висушити. В процесі експлуатації необхідно уберігати їх від механічних пошкоджень.

44.6. Спеціальні рукавиці

44.6.1. Перед застосуванням спеціальні рукавиці необхідно оглянути і впевнитись у тому, що вони не мають наскрізних отворів, надрізів, надривів та інших дефектів, що порушують їхню цілісність.

44.6.2. Спеціальні рукавиці необхідно очищати у міру забруднення, просушувати, а у разі необхідності – ремонтувати.

44.6.3. Рекомендується застосовувати для захисту рук від контакту з нагрітими поверхнями, від іскор і бризок розплавленого металу рукавиці з парусини.

45. Плакати і знаки безпеки

45.1. Застосування плакатів і знаків безпеки

45.1.1. Заборонні плакати безпеки необхідно застосовувати для:

– заборони дій з комутаційними апаратами, у разі помилкового увімкнення яких може бути подано напругу на місце виконання роботи;

– заборони пересування без засобів захисту у ВРУ 330 кВ і більше з напруженістю ЕП понад 5 кВ/м.

45.1.2. Застережні плакати і знаки безпеки необхідно застосовувати для попередження про небезпеку наближення до струмовідних частин, що перебувають під напругою.

45.1.3. Настановчі плакати безпеки необхідно застосовувати для дозволу визначених дій тільки у разі виконання конкретних вимог безпеки праці.

45.1.4. Вказівні плакати безпеки необхідно застосовувати для зазначення місця розміщення різних об'єктів і пристроїв.

45.1.5. Перелік, розміри, форма, місця та умови застосування, а також виконання плакатів повинні відповідати вимогам додатка 8 до цих Правил.

Додаток 1

до пункту  4.2.6 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

(найменування засобів захисту, тип)

Інвентарний № 

Дата випробування

Дата наступного випробування

Дата періодичного огляду

Результат періодичного огляду

Підпис працівника, який проводив огляд

Місце знаходження

Примітка

Примітка 1. Періодичні огляди слід проводити не рідше 1 разу на 6 міс. згідно з вимогами пункту 4.4.2 цих Правил.

Примітка 2. У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".

Додаток 2

до пункту 4.2.9 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми комплектування засобами захисту

Найменування засобів захисту

Кількість

1

2

Розподільні пристрої напругою понад 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

2 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Діелектричні рукавички

Не менше 2 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

1 пара

Переносні заземлення

Не менше 2 шт. на кожний клас напруг

Захисні огородження (щити)

Не менше 2 шт.

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами експлуатації обладнання (далі – за місцевими умовами)

Захисні окуляри

2 пари

Електроустановки напругою 330 кВ і більше

Індивідуальні екранувальні комплекти одягу

За місцевими умовами

Екранувальні пристрої

За місцевими умовами

Розподільні пристрої напругою до 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

За місцевими умовами

Покажчик напруги

2 шт.

Ізолювальні кліщі

1 шт.

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричні калоші

2 пари

Діелектричний килим або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Захисні огородження, ізолювальні накладки, переносні плакати і знаки безпеки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

1 пара

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Трансформаторні підстанції і розподільні пункти розподільних електромереж напругою від 6 до 20 кВ (крім комплектних трансформаторних підстанцій (КТП), комплектного розподільного устаткування для експлуатації просто неба і щоглових підстанцій)

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

1 шт.

Діелектричний килим або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Щити і пульти керування електростанцій і підстанцій, приміщення чергових електромонтерів

Покажчики напруги

1 шт. на кожний клас напруг понад 1000 В і 2 шт. на напругу до 1000 В

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

1 шт.

Електровимірювальні кліщі

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Респіратори

2 шт.

Захисні окуляри

2 пари

Оперативно-виїзні бригади, які обслуговують підстанції і розподільні мережі

Ізолювальні штанги (оперативні або універсальні)

1 шт. на кожний клас напруг

Покажчики напруги до 1000 В і більше

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

Не менше 3 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Електровимірювальні кліщі на напругу до 1000 В і більше

За місцевими умовами

Переносні заземлення

За місцевими умовами, але не менше 2 шт.

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Покажчики напруги для фазування

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

По 1 шт. на кожного працівника

Запобіжний монтерський пояс

За місцевими умовами

Бригада експлуатаційного обслуговування підстанцій, повітряних і кабельних ліній електропередавання

Ізолювальні штанги (оперативніабо універсальні, вимірювальні)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги понад 1000 В

1 шт.

Покажчик напруги до 1000 В

2 шт.

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Покажчик напруги для фазування

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

4 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Захисний щиток електрозварника

За місцевими умовами

Інструмент з ізолювальними рукоятками

2 комплекти

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Пересувні високовольтні лабораторії

Покажчик напруги понад 1000 В

По 1 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальна штанга (оперативна)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Комплект плакатів безпеки

1 комплект

Комплект універсальних пристроїв для кабельних мереж

1 комплект

Захисні каски

По 1 шт. на кожного члена бригади

Примітка 1. Норми комплектування є мінімальними і обов'язковими. Головним інженерам надається право залежно від місцевих умов (компоновки і напруги електроустановок, сфери обслуговування оперативних і ремонтних працівників і їхньої кількості в зміні або бригаді та ін.) збільшувати їхню кількість і доповнювати номенклатуру.

Примітка 2. У разі розміщення обладнання РУ однієї напруги (до 1000 В і більше) на різних поверхах або в кількох приміщеннях, що відокремлені між собою дверима або іншими приміщеннями, зазначена кількість засобів захисту належить до всього РУ в цілому.

Примітка 3. Якщо кількість РУ однієї напруги не більше чотирьох і ці РУ розміщені в межах однієї будівлі (електростанції, цеху підприємства) і обслуговуються тими самими працівниками, то вони можуть забезпечуватись одним комплектом захисних засобів (за винятком захисних огороджень та переносних заземлень).

Примітка 4. Щоглові підстанції, КТП і комплектне розподільне устаткування для експлуатації просто неба комплектують засобами захисту згідно з місцевими умовами.