Дополнение № 3 к Рэсурсным сметным нормам эксплуатации строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7-2000),

2. Технічна частина

Пункт 2.1, останній абзац (стор. 8), викласти в такій редакції:

“ – витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад в середньому на сумарну відстань до (туди і назад).”

2. Техническая часть

Пункт 2.1, последний абзац (стр. 12), изложить в следующей редакции:

“ – затраты труда рабочих, занятых на перебазировке строительных машин и механизмов с базы механизации на строительную площадку и обратно в среднем на суммарное расстояние до (туда и обратно).”

Частина І

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

кг

___________

Охолоджу-вальна рідина,

м3

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва

Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства

212-2202

Машина для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів «Wirtgen 2100 DC»

Машина для холодного фрезирования асфальтобетонных покрытий «Wirtgen 2100 DC»

7,2

4

-

40,84

-

-

2,82

0,768

1,76

0,2

212-2203

Машина для холодного фрезування асфальтобетонних покрить «Bobcat», «Caterpillar» шириною фрезування

Машина для холодного фрезирования асфальтобетонных покрытий «Bobcat», «Caterpillar» шириной фрезирования 410 мм

5,22

2

-

4,84

-

-

0,34

0,00003

0,14

0,18

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ 14 Машини для пальових робіт

Раздел 14 Машины для свайных работ

214-1401

Установки бурові ударно-канатного буріння КАТО-30 ТНС для улаштування буронабивних паль, глибина свердловини до вкл., діаметр до вкл.

Установки буровые ударно-канатного бурения КАТО-30 ТНС для устройства буронабивных свай, глубина скважины до вкл., диаметр до вкл.

7,0

3

-

16

-

-

0,944

0,564

0,79

0,32

214-1402

Установки бурові ударно-канатного буріння КАТО-50 ТНС для улаштування буронабивних паль, глибина свердловини до вкл., діаметр до вкл.

Установки буровые ударно-канатного бурения КАТО-50 ТНС для устройства буронабивных свай, глубина скважины до вкл., диаметр до вкл.

7,0

3

-

16

-

-

0,944

0,75

0,79

0,32

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент

Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент

233-0601

Свердлильний пристрій НССВ-6D HYDROSTRESS

Сверлильное устройствоНССВ-6D HYDROSTRESS

5

-

-

-

2,23

-

-

0,002

0,01

0,02

233-0602

Настінна пилка DZ-S Set В HYDROSTRESS

Настенная пила DZ-S Set В HYDROSTRESS

5

-

-

-

5,15

-

-

-

0,01

0,02

233-0603

Канатна пилка SK SD HYDROSTRESS

Канатная пила SK SD HYDROSTRESS

5

-

-

-

5,15

-

-

-

0,01

0,02

233-0604

Маслостанція СR-2

Маслостанция СR-2

5

-

-

-

9,33

-

-

0,04

0,01

0,02

233-0605

Наріжчик швів GSA-20LS HYDROSTRESS

Нарезчик швов GSA-20LS HYDROSTRESS

5

-

-

-

9,01

-

-

0,034

0,01

0,02

Частина ІІ

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.

Шифр машин

та механізмів

Найменування машин

та механізмів

Наименование машин

и механизмов

Серед-

ній

розряд ланки робіт-ників,

Ви-

трати

труда маши-

ністів,

Енергоносії

Мас-тильні мате-

ріали,

Гідравлічна рідина,

Витрати труда робітників,

зайнятих на:

Бен-

зин,

Ди-зельне

паливо,

Елек-троен-ергія,

Стис-нене повіт-ря,

ремонті та технічному обслугову-

ванні,

перебазуванні,

розряд

люд,-

кг

кг

кВт/

м3

кг

кг

люд.-

люд.-

год.

год.

год.

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент

Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент

233-0606

Бетонолом SP-280 HYDROSTRESS

Бетонолом SP-280 HYDROSTRESS

-

-

-

-

-

-

-

-

(0,01)

-

Опубликовано в сб. «Ценообразование в строительстве», № 12, декабрь 2002, с. 63-67.