ДБН В.2.3-5-2001 С.49

ДОДАТОК Д

(довідковий)

Найбільш поширені типи вузлів у різних рівнях

Перехрещення: 1 - "лист конюшини" з однопутними з'їздами; 2 - те саме, з двопутними з'їздами;

3 – розширенний лист конюшини"; 4 - те саме, з уливанням потоків з правого боку проїзду; 5 - неповний "лист конюшини" біля річки; 6 - неповний "лист конюшини"; 7 - "гачкоподібний" тип; 8 - розподільне кільце з двома шляхопроводами; 9 – те саме, з п'ятьма шляхопроводами; 10-поліпшене розподільне кільце; 11 -"грушоподібний" тип; 12-ромбоподібний тип; 13 - подвійна петля; 14 -лінійний тип перехрестя з двома шляхопроводами; 15 - витягнуте розподільне кільце.

Примикання: 16-листоподібний тип; 17 - примикання "труба"; 18-грибоподібний тип; 22-Т-подібний тип.

Розгалуження: 23 - листоподібний тип; 24 - розгалуження "труба"; 25 - кільцевий тип; 26 - лінійний тип; 27 - половина неповного "листа конюшини".

ДБН В.2.3-5-.50

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікація вулиць, доріг і площ та основні розрахункові показники

для їх проектування ................................. 1

Організація та безпека дорожнього руху .....................4

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище та заходи з його

охорони.4

2 ЕЛЕМЕНТИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ

Проектування поперечного профілю........................5

Тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки ..................9

План і поздовжній профіль .............................11

Зупинки громадського транспорту .........................13

Автомобільні стоянки ................................15

3 ВУЗЛИ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ В ОДНОМУ ТА РІЗНИХ РІВНЯХ

Загальні вимоги....................................15

Вузли в одному рівні.................................16

Вузли в різних рівнях ................................17

Пішохідні переходи в одному та різних рівнях ..................20

Штучні споруди на вулицях і дорогах .......................22

4 ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО. ...............................23

5 ДОРОЖНІЙ ОДЯГ ..................................25

6 ВОДОВІДВЕДЕННЯ ................................31

7 ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ .............................34

8 ОЗЕЛЕНЕННЯ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ .........................36

9 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА

УТРИМАННЯ ВУЛИЦЬ, ДОРІГ І ШТУЧНИХ СПОРУД .........37

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих нормах.......40

ДОДАТОК Б

Основні терміни та визначення ...........................43

ДОДАТОК В

Найбільш поширені типи поперечних профілів вулиць і доріг..........44

ДОДАТОК Г

Схеми забезпечення видимості ...........................48

ДОДАТОК Д

Найбільш поширені типи вузлів у різних рівнях. .................49

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )