ДБН 360-92**. Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень


Примітка 1. Мінімальні норми у таблиці наведені для міст з відносно низьким рівнем автомобілізації на розрахунковий термін (до 280 автомобілів на 1000 жителів), максимальні - для міст з відносно високим рівнем автомобілізації (280-350 автомобілів на 1000 жителів).

Примітка 2*. На відкритих стоянках автомобілів біля установ культурно-побутового обслуговування, підприємств торгівлі і відпочинку, окремих будинків і споруд масового відвідування а також на автостоянках і в гаражах для постійного зберігання автомобілів слід виділяти місця для особистих автотранспортних засобів інвалідів, визначаючи їх спеціальною розміткою і спеціальними знаками. Місткість їх визначається залежно від загальної місткості автостоянки чи гаража і складає: до 100 автомобілів - 4 місця-стоянки для інвалідів; від 100 до 200 - 5 - 7 місць-стоянок; більше 200 - за розрахунком. Для лікувально-профілактичних установ, які відвідують інваліди при їх амбулаторному лікуванні, кількість машино-місць для інвалідів приймати з розрахунку 10-15% від загальної місткості автостоянки.

Примітка 3*. Розрахункова кількість машино-місць враховує зберігання усіх категорій легкових автомобілів, включаючи й мототранспортні засоби (п. 7.2).

Примітка 4*. Залежно від місцевих умов і при відповідному обґрунтуванні розрахункову кількість машино-місць допускається збільшувати або зменшувати, але не більше ніж на 20%.

Примітка 5*. У разі розміщення в громадських будинках і спорудах різних за функціональним призначенням об’єктів масового відвідування розрахунок загальної потреби в машино-місцях біля них здійснюється, як сума для кожного з цих об’єктів.

Примітка 6*. Стоянки установ та організацій з малою кількістю машино-місць рекомендується групувати у стоянки загального користування місткістю не менше 20 машино-місць.

Примітка 7*. Зональна (периферійна, серединна та центральна зони) кількість та впорядкування машино-місць для тимчасового зберігання автомобілів повинні зменшуватися у напрямку від периферії до загальноміського центру крупніших, крупних та великих міст.

7.52 У промислових і комунально-складських районах треба передбачати тимчасове зберігання індивідуальних автомобілів трудящих відповідних підприємств, а також постійне зберігання усіх відомчих (службових і спеціальних) легкових автомобілів, вантажних автомобілів, громадського транспорту та інших транспортних засобів.

Розрахункову кількість машино-місць на автостоянках для тимчасового зберігання цих автомобілів у промисловій і комунально-складській зонах треба визначати залежно від кількості зайнятих на них трудящих і відвідувачів відповідно до таблиці 7.7.

Таблиця 7.7

Підприємства та комплекси

Розрахункова одиниця

Кількість машино-місць

Промислові підприємства

На 100 працюючих у двох суміжних змінах

7-10

Підприємства та установи комунального господарства

На 100 працюючих

7-10

Склади та складські комплекси

На 100 працюючих

5-8

7.53 Пішохідну доступність від входів або прохідних в установах і підприємствах, зазначених у таблиці 7.7, слід приймати не більше 400 м.

7.54* Гаражі відомчих автомобілів і легкових автомобілів спеціального призначення, вантажних автомобілів, таксомоторів, автобусні й тролейбусні парки, трамвайні депо, а також станції технічного обслуговування автомобілів слід розміщувати у промислових і комунально-складських зонах міста.

Відстані від станцій технічного обслуговування до житлових і громадських будинків необхідно приймати згідно з таблицею 7.5а та приміткою 1 до п. 7.50 приймаючи параметричний ряд підприємств та розміри їх земельних ділянок згідно з чинними нормативними документами.

7.55* АЗС за умови дотримання санітарно-гігієнічних, екологічних, протипожежних та інших нормативних вимог можуть проектуватися також як автозаправні комплекси (далі - АЗК) з приміщеннями і окремими об'єктами сервісного обслуговування водіїв і транспортних засобів: для роздрібної торгівлі, швидкого харчування, технічного обслуговування, миття і змащування автомобілів.

У населених пунктах АЗС, АЗК слід розміщувати на земельних ділянках, планувально відокремлених від кварталів житлової та громадської забудови, з урахуванням загальної потреби в залежності від рівня автомобілізації населеного пункту, інтенсивності руху та споживчого попиту. Вибір типу АЗС для конкретного місця розташування слід проводити в залежності від потужності та технологічних рішень, згідно з класифікацією, наведеною у таблиці 7.8*, а також з урахуванням містобудівних обмежень і вимог природоохоронного законодавства.

7.56* АЗК з пунктами технічного обслуговування транспортних засобів (технічне обслуговування, миття, змащування автомобілів) слід розміщувати тільки уздовж вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон, на їх територіях та на виїздах із населених пунктів. Забороняється розміщувати ці АЗК у межах сельбищних територій і зон відпочинку. Вимоги до розміщення АЗК без пунктів технічного обслуговування транспортних засобів слід приймати такими, як при розміщенні АЗС.

Таблиця 7.8* - Класифікація АЗС за потужністю та технологічними рішеннями

--------------------------------------------------------------------

| Типи АЗС за їх | Категорії АЗС за потужністю (за місткістю |

| технологічними | резервуарів та кількістю автозаправок на |

| рішеннями | годину) |

|------------------+-----------------------------------------------|

|Тип| Розміщення | I - мала |II - середня | III - велика |

| | резервуара | | | |

| |--------------+--------------+--------------+-----------------|

| |відносно| від-|сумарна|найбі-|сумарна|найбі-|сумарна| найбі- |

| | ПРК |носно| міст- | льша | (макс.| льша | міст- | льша |

| | |пове-| кість |кіль- |одного)|кіль- | кість | кіль- |

| | | рхні| резер-|кість | міст- |кість | резер-| кість |

| | |діля-|вуарів,|запра-| кість |запра-|вуарів,| запра- |

| | | нки | куб.м |вок на| резер-|вок на| куб.м | вок на |

| | | | |годи- |вуарів,|годи- | | годину, |

| | | | | ну, | куб.м | ну, | | одиниць |

| | | | | оди- | | оди- | | |

| | | | | ниць | | ниць | | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| А |розділь-|під- |від 10 |до 80 |більше |більше|більше |більше |

| | не |земне| до 40 |включ.| 40 до |80 до |100 до | 150 |

| |(тради- | |включ. | | 100 | 150 | 200 | |

| | ційне) | | | |включ. |включ.|включ. | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| Б |зблоко- |під- |від 10 |до 80 |більше |більше|більше |більше |

| | ване |земне| до 40 |включ.| 40 до |80 до |100 до | 150 |

| |(блочне)| |включ. | | 100 | 150 | 200 | |

| | | | | |включ. |включ.|включ. | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| В |розділь-| на- | до 20 |до 40 |більше |більше| - | - |

| | не |земне|включ. |включ.| 20 до |40 до | | |

| |(модуль-| | | | 80 | 100 | | |

| | не) | | | |включ. |включ.| | |

| | | | | |(до 20 | | | |

| | | | | |включ.)| | | |

|---+--------+-----+-------+------+-------+------+-------+---------|

| Г |зблоко- | на- | до 20 |до 40 |більше |більше| - | - |

| | ване |земне|включ. |включ.| 20 до |40 до | | |

| |(конте- | | | | 40 | 80 | | |

| | йнерне)| | | |включ. |включ.| | |

| | | | | |(до 20 | | | |

| | | | | |включ.)| | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. Резервуар вважається підземним, якщо найвищий|

|рівень пального в ньому знаходиться не менше як на 0,2 м нижче|

|рівня планувальної відмітки прилеглої території на відстані не|

|менше 3,0 м від стінки резервуара. |

| Примітка 2. Одна ПРК може мати від 1 до 10 роздавальних|

|пістолетів в залежності від кількості видів пального та відсіків у|

|резервуарі. При цьому в розрахунках потужності АЗС приймається|

|заправлення не більше двох автомобілів на одну ПРК одночасно,|

|незалежно від кількості пістолетів у ній. |

| Примітка 3. АЗС всіх типів та категорій при розміщенні у|

|стислих містобудівних умовах щільної забудови можуть бути|

|запроектовані із додатковими технологічними заходами щодо|

|підвищеного рівня екологічної безпеки (додаток 7.2). |

| Примітка 4. Малі АЗС при їх розміщенні на сельбищних|

|територіях населених пунктів призначаються для заправлення паливом|

|тільки легкових автомобілів та мікроавтобусів, а середні та|

|великі - для автомобілів всіх типів за умови розміщення за межами|

|житлових кварталів (мікрорайонів). |

| Примітка 5. При визначенні орієнтовної потужності АЗС за|

|показником кількості автозаправок на добу слід керуватися таким|

|співвідношенням - при пропускній здатності до: 40 од./год.|

|відповідає 100 од./добу 135 од./год. відповідає 500 од./добу|

|80 од./год. відповідає 200 од./добу 150 од./год. відповідає|

|750 од./добу 100 од./год. відповідає 250 од./добу більше|

|150 од./год. відповідає більше 1000 од./добу |

--------------------------------------------------------------------

7.57* АЗС слід розміщувати: в найзначніших та великих містах уздовж магістральних вулиць загальноміського та районного значення, в середніх та малих містах - уздовж магістральних вулиць і доріг, а також уздовж вулиць і доріг промислових і комунально-складських зон та на їх територіях.

Розміщувати АЗС на пішохідних вулицях та внутрішньоквартальних проїздах забороняється.

7.58* Земельні ділянки, відведені для будівництва АЗС, розміщують поза межами червоних ліній вулиць або частково в їх межах, якщо містобудівною документацією ця територія не передбачена для розширення проїжджої частини вулиці на перспективу. В межах червоних ліній допускається відводити земельні ділянки та розміщувати споруди АЗС тільки тимчасово за умови погодження та затвердження у встановленому порядку.

7.59* Розміщення АЗС повинне здійснюватись на ділянках, передбачених для їх будівництва відповідною містобудівною документацією. В інших випадках, у разі відсутності або після завершення розрахункового терміну дії цих документів вибір земельної ділянки та погодження місця розташування АЗС здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства на підставі містобудівного обґрунтування розміщення об'єкта, погодженого і затвердженого в установленому порядку.

7.60* АЗС можуть бути з підземним або наземним розміщенням резервуарів.

У центральних щільно забудованих районах міст з населенням 200 тис. чол. і більше допускається розміщення нових АЗС лише малої потужності з підземним розташуванням резервуарів типів А і Б без пунктів технічного обслуговування та при застосуванні пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку.

При розміщенні в межах населених пунктів АЗС типу В максимальна сумарна місткість наземних резервуарів для зберігання рідкого палива не повинна перевищувати 80 куб.м при застосуванні пожежобезпечних технологій та екологобезпечного обладнання (додаток 7.2*), що сертифіковане в Україні, або можливість використання якого підтверджена експертним висновком органів державного нагляду у встановленому порядку. При цьому місткість кожного окремого з резервуарів не повинна перевищувати 20 куб.м.

АЗС великої потужності типів А і Б слід розміщувати у промислових та комунальних зонах, санітарно-захисних зонах об'єктів у відповідності з встановленим законодавством режимом їх використання.

Застосування контейнерних АЗС малої та середньої потужності типу Г допускається в межах населених пунктів на земельних ділянках автогосподарств, промислових підприємств, гаражних кооперативів, платних стоянок автомобілів, моторних човнів і катерів, на пристанях з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней і вимог природоохоронного законодавства.

Улаштування АЗС із підземними одностінними резервуарами в межах населених пунктів не дозволяється.

Зменшення санітарних розривів від АЗС до оточуючих споруд за наявності на цій території небезпечних явищ геологічного та геотехногенного походження (тектонічних, сейсмічних, зсувних сельових, карстових явищ та інших деформацій земної поверхні, підтоплення, затоплення тощо) не дозволяється.

7.61* Розміщення нових та реконструкцію існуючих АЗС необхідно здійснювати з дотриманням санітарних розривів та протипожежних відстаней від найближчої з споруд АЗС до найближчих будинків, споруд та інженерних мереж у відповідності з таблицею 7.9* та додатком 8.3* з урахуванням правил безпеки дорожнього руху.

Відстані обчислюються від найближчого з вибухонебезпечних пристроїв та джерел забруднення споруд АЗС - стін наземних резервуарів палива та корпусів паливороздавальних колонок (далі - ПРК), технологічних колодязів, дихальних пристроїв підземних резервуарів, витяжних вентиляційних шахт аварійних резервуарів та очисних споруд, вузла зливу палива у резервуари до:

зовнішніх стін житлових та громадських будинків;

межі ділянок садибних, дачних та садівницьких будинків, дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних установ із стаціонаром, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків-інтернатів загального та спеціального типів, закладів відпочинку, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих комплексів, а також майданчиків для ігор, занять фізкультурою та спортом, відпочинку населення, місць масового скупчення людей згідно з таблицею 7.9*.

Примітка 1. Відстані від споруд АЗС, які розміщують на земельних ділянках промислових, комунально-складських, науково-виробничих, автотранспортних підприємств, установ, організацій та підприємств з обслуговування автотранспорту для їх власних потреб, до зовнішніх стін виробничих, адміністративних, побутових будинків і складських будівель цих підприємств приймають згідно з пунктами 6 та 7 таблиці 7.9*, крім підприємств з виробництва харчових продуктів та медичних препаратів, для яких відстані визначають за пунктом 1 таблиці 7.9* як для житлових та громадських будинків.