Таблиця Л.2

Висота захищуваного приміщення, м

Висота встановлення сповіщувача, м

Ярус

Максимальна відстань в плані, м

між сповіщувачами

від сповіщувача до стіни

До8,0

0,4 від площини перекриття(покриття)


8,0

4,0

Понад8.0 (по ярусах)

0,4 від площини перекриття(покриття)

ІІ

7,5

3,5


4,0 від площини підлоги

І

7,5

3,5

Теплові пожежні сповіщувачі

Л.7 Площа, що контролюється одним точковим тепловим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачем і стіною визначається за таблицею Л.З, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

Допускається використовувати як точкові сповіщувачі точкові теплові технологічні датчики.

Таблиця Л.З

Висота захищува-ного приміщення, м

Схема квадратного розміщення сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Площа, що контро-люється одним сповіщу-вачем, м2

Максимальна відстань, м

Площа, що контро-люється одним сповіщу-вачем, м2

Максимальна відстань, м

між сповіщу вачами, а

від спо-віщувача до стіни, б

між сповіщу вачами, а

від спо-віщувача до стіни, б

До3.5

До25

5,0

2.5

До30

6,1

1.8

Понад 3,5 до 6,0

-"-20

4,5

2,0

-"-25

5,5

1,6

Понад 6,0 до 9,0

-"-15

4,0

2,0

-"-20

4,9

1,4

Примітка, Відстань а і б - за рисунками Д.1, Д.2.

Л.8  Температура спрацювання максимальних і максимально-диференційних сповіщувачів повинна бути не менше як на 20 град.С і не більше як на 70 град.С вищою від максимально допустимої температури у приміщенні. Максимально допустима відстань сповіщувачів від джерел тепла (ламп розжарювання і т.ін.) повинна бути не менше 0,5 м.

Л.9 Максимальна відстань між лінійними пожежними сповіщувачами, сповіщувачами і стіною визначається за таблицею Л.4, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця Л.4

Висота встановлення сповіщувача, м

Максимальна відстань, м

між сповіщувача ми

від сповіщувача до стіни

До 3.5

5,0

2,5

Понад 3,5 до 6,0

4,5

2,0

Понад 6,0 до 9.0

4,0

2,0

Пожежні сповіщувачі полум'я

Л.10 Пожежні сповіщувачі полум'я, як правило, встановлюються в приміщеннях під покриттям (перекриттям), на стінах та інших будівельних конструкціях будівель і приміщень. Кут огляду, максимальна віддаленість виявлення пожежі і площа, що контролюється одним пожежним сповіщувачем, не повинні перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

Ручні пожежні сповіщувачі

Л.11 Ручні пожежні сповіщувачі, як правило, використовуються для подачі сигналу про пожежу з території підприємства. В середині будівлі вони можуть використовуватися як додатковий технічний засіб автоматичної пожежної сигналізації. У технічно обґрунтованих випадках допускається встановлювати їх як основний засіб, що сигналізує про пожежу.

Л.12 Сповіщувачі належить встановлювати як всередині, такі зовні будівель на стінах і конструкціях на висоті 1,5 м від рівня землі або підлоги, в легкодоступних місцях.

Ручні пожежні сповіщувачі рекомендується розміщувати на відстані:

- не менше 0,5 м від вимикачів і перемикачів (в тому числі освітлення, кнопок виклику ліфтів і т.ін.), електричних дзвінків та інших електричних приладів;

- не менше 0,75 м від різних предметів, меблів, обладнання;

- не менше 0,05 м від деталей, конструкцій, виконаних з феромагнітних матеріалів.

Л.13 Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень наведені в додатку М.

Освітленість в місці встановлення сповіщувачів повинна бути не менше 10 лк.

Л.14Сповіщувачі належить включати у самостійний шлейф пожежної сигналізації або сумісно з автоматичними сповіщувачами.

При використанні ручних пожежних сповіщувачів для керування автоматичними установками пожежегасіння їх належить включати в самостійний шлейф приймально-контрольного приладу.

Л.15 Всередині будівель сповіщувачі належить встановлювати на шляхах евакуації (в коридорах, проходах, сходових клітках і т.ін.) і за необхідності - в окремих приміщеннях. Відстань між сповіщувачами повинна бути не більше 50 м. Сповіщувачі встановлюються по одному на всіх сходових площадках кожного поверху.

Л.16 Зовні будівель сповіщувачі належить встановлювати на від- стані не більше 150 м один від одного і повинні мати вказівні знаки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76*.

Додаток М (рекомендований)

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень

Таблиця М.І

Перелік характерних приміщень

Місце встановлення сповіщувача

Примітка

1. Виробничі приміщення, цехи, склади і т.ін.;- одноповерхові

Вздовж евакуаційних шляхів, в коридорах, біля шаф внутрішніх пожежних кранів, біля виходів з цеху, складу захищуваного приміщення; поблизу локальних установок пожежегасіння з ручним пуском.


- багатоповерхові

Так само, на сходових площадках кожного поверху.


2. Кабельні споруди (тунелі, поверхи і т.ін.)

Біля входів у тунель, на поверх; біля аварійних виходів з тунелю, каналу, у розгалуженні каналів.


3. Адміністративно побутові приміщеннях

Біля входу в будинки, на сходових площадках, біля евакуаційних виходів в місцях загального користування (холи, проходи, кулуари, вестибюлі і т. ін.), в коридорах завдовжки більше 50 м.Додаток Н (обов'язковий)

Виробнича документація, що оформляється при монтажі установок пожежної автоматики

Таблиця Н. І

Найменування документа

Зміст документа

Примітка

1. Акт передачі обладнання, приладів і матеріалів у монтаж

За формою ДКС України


2. Акт готовності будівель, споруд, фундаментів до виконання монтажних робіт

За формою акта проміжного приймання відповідальних конструкції згідно з СНіП 3.01.01-85,


3. Акт випробування трубопроводів на міцність і герметичність

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; вид, спосіб і тривалість випробувань, значення випробувального тиску.

Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджу вальної організації

Складається на кожну лінію трубопроводу

4. Акт випробування арматури

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробувань за інструкцією підприємства-виготовлювача.

Висновок про випробування.

Підписи представників організації, що виконала випробування арматури, і технагляду за мовника

Складається на кожну арматуру, яка підлягає випробуванню

5. Акт про виявлені дефекти обладнання установок пожежної автоматики

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тип, марка, заводський номер, дата виготовлення і надходження обладнання; результати перевірок і висновки комісії.

Підписи представників замовника і організації, що провела ревізію

Складається на кожне обладнання, що має дефекти

6. Акт випробування обладнання (насосів, компресорів) вхолосту або під навантаженням

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробування згідно з інструкцією підприємства-виготовлювача і ВСН 394-78(Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР).

Висновок про випробування.

Підписи представників замовника і монтажно налагоджувальної організації.

Складається на кожне обладнання, що підлягає випробуванню

7. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок

За формою акта вимірювання опору ізоляції електропроводок згідно з СНіП 3.05.07-85


8. Протокол прогрівання кабелів на барабанах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; номер барабана, марка кабелю, кількість жил і переріз, довжина кабелю, температура кабелю на початку і в кінці прогрівання, напруга і струм прогрівання; температура повітря в місці прокладання.

Висновки щодо прогрівання кабелю і дозвіл на прокладання. Підписи представників замовника, монтажно-налагод жувальної організації

Складається у тому випад ку, коли для розмотування кабелю при негативних температурах було проведено його прогрівання

9. Акт огляду захованих робіт

За формою акта огляду захованих робіт згідно з СНіП 3.01.01-85*

Складається:

- при монтажі електричних проводок:

а) приховано по стінах, стелях, в підло зі;

б) в каналізації;

в) в землі;

- при монтажі трубопроводів;

а) за підвісними стелями;

б)у фальш-підлозі (підлозі)

10. Протокол випробування на герметичність розподільних ущільнювань захисних трубопроводів для електропроводок у вибухонебезпечних зонах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробу вального тиску, тривалість випробувань: значення падіння тиску.

Висновки щодо випробування.

Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну коробку захисного трубопроводу з розподільним ущільненням

11. Акт випробування гідропневматичної ємкості

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробу вального тиску; тривалість випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно налагоджувальної організації

Складається на кожну гідропневматичну ємкість

12. Акт про закінчення монтажних робіт

Найменування установки, об'єкта, проектної організації, що розробила проект, монтажної організації, що виконала монтаж установки. Початок і закінчення робіт. Висновки комісії. Оцінка якості виконання робіт, Підписи представників замовника, монтажної і пусконалагоджувальної організації

Складається у випадку, якщо підрядна організація виконувала тільки монтаж установок. При цьому підрядна організація повинна приймати участь в комісії при здачі установки в експлуатацію

13. Відомість змонтованих приладів і обладнання

За формою відомості змонтованих приладів і засобів автоматизації згідно з СНіП3.05.07-85


14. Акт про проведення індивідуальних випробувань

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; результати випробувань і виявлені дефекти. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожний вузол, що підлягає випробуванню

15. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт

Період проведення пусконалагоджувальних робіт; найменування установки; дата і номер договору; перелік виконаних робіт; висновки комісії; підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації


Додаток П (обов'язковий)

Документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію

Таблиця П. І

Найменування документа

Зміст документа

Примітка

1. Акт проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики

Найменування установки; найменування приміщень, які підлягають захисту, і частини установки, що підлягає випробуванню; вид і місце встановлення горючого матеріалу.

Результати випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника (генпідрядчика), монтажно налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.


2. Акт прийняття установки в експлуатацію

Найменування установки. Найменування проектної організації, що розробила проект, монтажно-налагоджувальної організації; кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт; фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт. Результати перевірки. Висновки комісії і оцінка виконаних робіт. Перелік документації, що додається до акта. Підписи представників замовника (генпідрядчика), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.