Примітка. Якщо використовують сітку мікрофонів, установлених у фіксованих точках, можна скануванням автоматично одержати середнє значення рівня звукового тиску (див. 8.3) або під час перенесення мікрофона з однієї точки в іншу цей рівень вимірюють у кожній точці, а його середнє значення розраховують.

Відхили частоти не повинні перевищувати ± 0,1 Гц для кожного циклу вимірювань.

А.6 Методика розрахунків

Значення рівнів, одержані відповідно до А.5, мають бути скориговані відніманням від них величин, одержаних у А.4, для того щоб усунути вплив характеристик гучномовця у ближньому полі й одержати скориговані рівні звукового тиску на кожній з частот Lpi.

Для кожної третинооктавної смуги частот розраховують середньоарифметичне значення Lpm рівня звукового тиску в камері, скориговане зазначеним чином, і розраховують стандартний відхил Sf різниці між скоригованими значеннями рівня для камери і середнім значенням рівня:

Де Sf — стандартний відхил рівня звукового тиску у смузі, дБ;

Lpi - середній рівень звукового тиску (з поправкою на частотну характеристику гучномовця), створюваного у випробовувальній камері гучномовцем на і-тій частоті вимірювань, усереднений для всіх точок встановлення мікрофона (і у разі потреби для всіх точок розміщення гучномовця), дБ;

Lpm - середньоарифметичне значення Lpi, усереднене для всіх Nf частот вимірювання в певній третинооктавній смузі частот, дБ;

Nf — кількість частот вимірювання у певній третинооктавній смузі.

А.7 Перевіряння звукового поля

Випробовувальне устатковання (камера, місце(-я) розміщення джерела шуму, обертовий розсіювач (якщо застосовують), сітка точок розміщення мікрофонів або траєкторія руху мікрофона) вважають придатним для вимірювання рівня звукової потужності джерела шуму, який має значну дискретно-частотну складову, якщо у всіх третинооктавних смугах стандартний відхил, обчислений за формулою А.1, не перевищує значень, наведених у таблиці А.1.

У третинооктавних смугах із частотами понад 2500 Гц перевіряти звукове поле камери непотрібно.

Таблиця А.2

Випробовувальні частоти для альтернативного визначання характеристик устатковання ревербераційної камери для вимірювання рівнів звукової потужності джерел шуму, що містять значну дискретно-частотну складову


Центральні частоти третинооктавних смуг, Гц


100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

-

-

147

-

-

-

361

-

-

-

-

-

1470

-

-

-

113

148

-

226

-

364

-

-

-

-

1130

1480

-

2260

-

114

149

-

228

-

367

445

564

712

-

1140

1490

-

2280

90

115

150

180

230

285

370

450

570

720

900

1150

1500

1800

2300

91

116

151

182

232

288

373

455

576

728

910

1160

1510

1820

2320

92

117

152

184

234

291

376

460

582

736

920

1170

1520

1840

2340

93

118

153

186

236

294

379

465

588

744

930

1180

1530

1860

2360

94

119

154

188

238

297

382

470

594

752

940

1190

1540

1880

2380

95

120

155

190

240

300

385

475

600

760

950

1200

1550

1900

2400

96

121

156

192

242

303

388

480

606

768

960

1210

1560

1920

2420

97

122

157

194

244

306

391

485

612

776

970

1220

1570

1940

2440

98

123

158 

196

246

309

394

490

618

784

980

1230

1580

1960

2460

99

124

159

198

248

312

397

495

624

792

990

1240

1590

1980

2480


100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500


101

126

161

202

252

318

403

505

636

808

1010

1260

1610

2020

2520

102

127

162

204

254

321

406

510

642

816

1020

1270

1620

2040

2540

103

128

163

206

256

324

409

515

648

824

1030

1280

1630

2060

2560

104

129

164

208

258

327

412

520

654

832

1040

1290

1640

2080

2580

105

130

165

210

260

330

415

525

660

840

1050

1300

1650

2100

2600

106

131

166

212

262

333

418

530

666

848

1060

1310

1660

2120

2620

107

132

167

214

264

336

421

535

672

856

1070

1320

1670

2140

2640

108

133

168

216

266

339

424

540

678

864

1080

1330

1680

2160

2660

109

134

169

218

268

342

427

545

684

872

1090

1340

1690

2180

2680

110

135

170

220

270

345

430

550

690

880

1100

1350

1700

2200

2700

111

136

171

222

272

348

433

555

696

888

1110

1360

1710

2220

2720

-

137

172

-

274

-

436

-

702

-

-

1370

1720

-

2740

-

138

173

-

276

-

439

-

-

-

-

1380

1730

-

2760

Крок частоти,

гц

1

1

1

2

2

3

3

5

6

8

10

10

10

20

20

Точність дотримання кроку, Гц

±0,3

± 0.3

± 0,3

± 0,5

± 0,5

± 1

± 1

± 1,5

± 2

± 3

± 3

± 5

± 5

± 5

± 5

Кількість частот вимірювання, Nf

22

26

27

22

26

22

27

23

24

23

22

26

27

22

26

Якщо застосовують безперервний рух мікрофона по траєкторії довжиною I, визначають характеристики лише на частотах, нижчих за f1 або f2. залежно від того, яка з них нижча;

А.8 Збільшення кількості точок розміщення джерела шуму

Якщо джерело шуму має розміщуватися не в одній точці, а в кількох, проводять альтернативне перевіряння звукового поля, за якого гучномовець розміщують у кількох точках камери, Рівні звукового тиску усереднюють відповідно до 8.3 для кожної частоти, після цього за формулою А.1 обчислюють стандартний відхил.

Якщо перевіряють звукове поле для кількох точок розміщення гучномовця, джерело шуму під час випробовування повинно розміщуватись у тих самих точках.

Рівні звукового тиску, визначені в різних точках розміщення мікрофона для різних точок розміщення джерела шуму, повинні бути усереднені.

ДОДАТОК В
(довідковий)

НАСТАНОВА 3 КОНСТРУЮВАННЯ ОБЕРТОВИХ РОЗСІЮВАЧІВ

Використовування обертових розсіювачів у ревербераційних камерах доцільне з таких двох причин:

розсіювач сприяє зниженню просторової мінливості середньоквадратичного значення звукового тиску в камері і цим підвищує точність визначання усередненого в просторі рівня звукового тиску;

розсіювач розподіляє потужність звукового випромінювання джерела шуму по всій камері, що зменшує залежність виміряного значення звукової потужності джерела від розмірів камери і місця розміщення джерела у камері.

Ефективність дії обертових розсіювачів залежить у першу чергу від їхніх розмірів, На практиці розміри розсіювачів обмежуються лише розмірами ревербераційної камери. Панелі розсіювача повинні бути досить щільними. Рекомендована поверхнева щільність панелей складає 5 кг/м2. Швидкість обертання розсіювача повинна бути досить великою для того, щоб забезпечити усереднення звукового тиску протягом хоча б одного повного оберту.

Практичних ускладнень, пов'язаних із конструюванням великих і важких панелей (лопатей), що обертаються з великою швидкістю, можна уникнути наданням розсіювачу форми диска, конуса або циліндра, збалансувавши площу поверхні так, щоб центр ваги всієї конструкції був на осі обертання розсіювача.

Подвоєний розсіювач у формі конуса з діаметром 5 м успішно експлуатувався за швидкості 2,6 рад/с. Найкращі результати можуть бути досягнуті, якщо поверхні дифузора непаралельні жодній з поверхонь камери.

Примітка, Приклади застосовування обертових розсіювачів, які доцільно використовувати під час перевіряння звукового поля камери, наведено у [27—28].

ДОДАТОК С
(довідковий)

РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ВИМІРЮВАНЬ У БІК ЧАСТОТ, НИЖЧИХ ЗА 100 ГЦ

С.1 Додатковий діапазон частот