Книга 3

Номер позиції 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади  

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, календарних днів 

67. 

Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті у цехах сухого помелу 

68. 

Транспортувальник, підсобний робітник 

69. 

Укладальник-пакувальник 

ЗАВОДИ ТА ЦЕХИ З ВИРОБНИЦТВА ГІРСЬКОГО ВОСКУ ТА ВУГЛЕЛУЖНИХ РЕАГЕНТІВ 

70. 

Апаратник виробництва реагентів 

71. 

Дозувальник, дозувальник реагентів 

72. 

Машиніст розфасувально-пакувальних машин, машиніст насосних установок, машиніст живильника, машиніст вентиляційної та аспіраційної установок: 

  

зайняті у виробничих цехах 

з обслуговування насосних та вентиляційних установок у спеціальних приміщеннях 

73. 

Оператор пульта керування 

74. 

Робітник, зайнятий на роботах: 

  

з обслуговування лотків та жолобів; з видавання та приймання брудного спецодягу, з обслуговування сушарок виробничих лазень при ручному пранні спецодягу, з чищення місць загального користування та вигрібних ям; при механічному пранні спецодягу та дезінфекції; з підготовки лужних реагентів; прибиранням виробничого пилу в основних цехах та вибиранням породи у приміщеннях, у цехах з виробництва гірського воску 

з відбору проб воску та розчинників; з відбору та розбирання проб; при механічному пранні спецодягу та дезінфекції 

75. 

Сушильник 

76. 

Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті на підстанціях електрофільтрів 

77. 

Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування під час роботи з ремонту устаткування на дільницях, де більшість робітників мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці тривалістю до: 

  

7 календарних днів 

4 календарних днів 

78. 

Керівники і фахівці, зайняті у виробничих цехах 

79. 

Майстер відділу технічного контролю, диспетчер 

ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБКИ 

80. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, приладист, слюсар з ремонту технологічних установок, підсобний робітник, зайняті на діючих технологічних установках, не передбачених у відповідних виробництвах з переробки нафти, газу, сланцю та вугілля 

81. 

Мастильник, зайнятий у насосних та компресорних станціях на промислах; обхідник лінійний, зайнятий на промислах 

82. 

Оператор технологічних установок, машиніст компресорних установок, машиніст технологічних насосів, мастильник, слюсар з ремонту технологічних установок та механік, зайняті у виробництві скрапленого газу 

83. 

Робітники, зайняті на роботах з покривання устаткування та труб склом, епоксидними смолами, силікатними емалями та лаками із застосуванням хімічних реагентів 

84. 

Робітники станції із збирання та очищення конденсату, забрудненого нафтопродуктами та хімічними продуктами 

85. 

Робітники з ремонту та обслуговування промислової каналізації, пасток, очисних споруд, нафтовіддільників та тунелів нафтогазопереробних заводів, станцій, нафтобаз та промислів 

86. 

Чистильник, зайнятий внутрішнім очищенням апаратури, коксових та асфальтових кубів, амбарів, резервуарів, цистерн, мірників, барж, суден з-під нафти тощо, нафтопродуктів та хімпродуктів 

V. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ.  

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Виробництво електроенергії тепловими, атомними електростанціями та гідроелектростанціями 

1. 

Апаратник з приготування хімреагентів, зайнятий хімводоочищенням 

2. 

Апаратник хімводоочищення електростанції, зайнятий: 

  

веденням процесу хлорування 

14 

на інших роботах 

3. 

Бляхар, зайнятий обшиванням термоізоляції котлів та теплопроводів на теплових електростанціях та у теплових мережах 

4. 

Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням бункерів перед котлами, шнеків та автостел 

14 

5. 

Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням твердого палива, промислових відходів та колчедану 

6. 

Вантажник, зайнятий вантаженням та розвантаженням екібастузького вугілля у закритих приміщеннях теплових електростанцій 

14 

7. 

Вогнезахисник, зайнятий обмуровуванням котлів та теплопроводів на тепловій електростанції та у тепловій мережі 

14 

8. 

Електромонтер головного щита керування електростанцією, зайнятий чергуванням біля щита, розташованого у приміщенні турбінного цеху (відділення) теплової електростанції 

9. 

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий розбиранням кабелю зі свинцевою оболонкою у лабораторії кабельної мережі 

14 

10. 

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті обслуговуванням електротехнічного устаткування, засобів релейного захисту, контролю та автоматики, пускорегулювальної апаратури у котлотурбінних, котельних, турбінних цехах (відділеннях), подаванням палива та пилоприготуванням, у закритих приміщеннях паливно-транспортного цеху і нафтогосподарствах теплових електростанцій 

11. 

Електрослюсар з ремонту електричних машин, електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики, зайняті ремонтом електротехнічного устаткування, засобів релейного захисту, пускорегулювальної апаратури, приладів контролю та автоматики у котлотурбінних, котельних, турбінних цехах (відділеннях), подаванням палива та пилоприготуванням у закритих приміщеннях паливно-транспортного цеху та нафтогосподарствах теплових електростанцій 

12. 

Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий термоізоляцією устаткування теплових електростанцій та теплових мереж 

14 

13. 

Котлочистильник, зайнятий чищенням котлів 

14 

14. 

Машиніст берегових насосних станцій, зайнятий обслуговуванням устаткування та установок, розташованих безпосередньо у приміщенні турбінного відділення (цеху) 

15. 

Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна) 

16. 

Машиніст вагоноперекидача 

17. 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок, зайнятий обслуговуванням димососів та вентиляторів, установлених у приміщенні 

18. 

Машиніст газотурбінних установок 

19. 

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння, зайнятий обслуговуванням устаткування дизельних електростанцій 

20. 

Машиніст енергоблока, старший машиніст енергоблока, зайняті обслуговуванням енергоблока одиничною потужністю 150 тис. кВт та більше 

21. 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий видаленням золи та шлаку з локомобіля 

22. 

Машиніст котлів, старший машиніст котлотурбінного цеху, старший машиніст котельного устаткування під час роботи котлів на газі, рідкому паливі та механічного подавання твердого палива 

23. 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий вилученням золи та шлаку ручним способом 

14 

24. 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельній), турбінному відділенні (цеху), у закритому складі палива теплової електростанції 

25. 

Машиніст насосних установок, зайнятий перекачуванням мазуту та інших нафтопродуктів 

26. 

Машиніст-обхідник з котельного устаткування 

27. 

Машиніст-обхідник з котельного устаткування, зайнятий обдуванням та розшлакуванням котлів 

28. 

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування 

29. 

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування, зайнятий обслуговуванням живильних насосів та деараторів 

30. 

Машиніст-обхідник з котельного устаткування, старший машиніст котельного устаткування та машиніст котлів, зайняті ручним завантажуванням палива 

14 

31. 

Машиніст парової машини та локомобіля 

32. 

Машиніст парових турбін, старший машиніст турбінного відділення (цеху) 

33. 

Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах пилоприготування (у цехах з розмелу палива) 

34. 

Машиніст сушильної установки, зайнятий у цехах пилоприготування (у цехах з розмелу палива) 

35. 

Машиніст подавання палива, зайнятий на: 

  

теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля 

14 

інших теплових електростанціях 

36. 

Моторист багерної (шламової) насосної 

37. 

Моторист з прибирання устаткування електростанцій, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельних), цехах подавання палива 

38. 

Оператор теплового пункту, зайнятий обслуговуванням тепломережних бойлерних установок, розташованих безпосередньо у турбінних цехах 

39. 

Підсобний робітник, зайнятий на теплоізолювальних роботах 

40. 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у паливно-транспортному цеху та на подаванні палива 

41. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельній) та на пилоприготуванні теплової електростанції 

42. 

Робітники, зайняті на антисептуванні деревини і фарбуванні опор мереж електропередачі кам'яновугільними та бітумними лаками 

43. 

Робітники, зайняті на електростанції відбиранням, розфасуванням та відвантаженням золи 

14 

44. 

Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування плавучих газотурбінних електростанцій 

45. 

Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування підземних теплових електростанцій 

14 

46. 

Робітники, зайняті на теплових електростанціях, які спалюють вугілля, що видобувається відкритим способом (кансько-ачинське, нюренгрінське, приморське), і те, що сильно порошить; вантажник; машиніст бульдозера, зайнятий укладанням штабелів вугілля, що сильно порошить; машиніст котлів, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); машиніст крана (кранівник), зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); машиніст-обхідник із золовидалення, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); машиніст-обхідник з котельного устаткування, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях); моторист з прибирання устаткування електростанцій, зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах (котельнях), цехах подавання палива; моторист автоматизованого подавання палива; слюсар з обслуговування устаткування електростанцій, безпосередньо зайнятий обслуговуванням подавання палива; слюсар з ремонту устаткування подавання палива 

14  

47. 

Робітники, зайняті цементуванням бетонних споруд у патернах та інших приміщеннях гідротехнічних споруд 

48. 

Слюсар з обслуговування теплових мереж 

49. 

Слюсар з обслуговування теплових пунктів, зайнятий у тепловій мережі 

50. 

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій, зайнятий обслуговуванням устаткування котлотурбінного та котельного цехів (котельні) 

14 

51. 

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій, безпосередньо зайнятий обслуговуванням устаткування подавання палива на: 

  

теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля 

14 

інших теплових електростанціях 

52. 

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій, безпосередньо зайнятий обслуговуванням устаткування турбінного цеху (відділення), закритого складу палива, нафтогосподарства, на пилоприготуванні 

53. 

Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 

54. 

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування та теплових електростанцій 

55. 

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж, зайнятий ремонтом теплопроводів та споруд теплових мереж 

56. 

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів, зайнятий ремонтом парових котлів теплових електростанцій 

14 

57. 

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів, зайнятий ремонтом устаткування у котельних цехах та пилоприготуванням 

58. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування у закритих складах палива та нафтогосподарств на теплових електростанціях, а також ремонтом устаткування у тунелях та теплофікаційних камерах на теплових електростанціях та теплових мережах 

59. 

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива, зайнятий роботами на: 

  

теплових електростанціях, де спалюють екібастузьке вугілля 

14 

інших теплових електростанціях 

60. 

Такелажник, зайнятий на роботах у діючих котлотурбінних та котельних цехах (котельнях), турбінних відділеннях (цехах), цехах пилоприготування (цехах з розмелу палива) і подаванні палива теплових електростанцій 

61. 

Тесляр, зайнятий виготовленням риштувань для ремонту котлів теплової електростанції 

62. 

Шурувальник палива, зайнятий роботами на решітках котлів і в бункерах перед котлами 

РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДІВ 

63. 

Апаратник випарювальної установки 

64. 

Генераторник ацетиленової установки 

65. 

Електрогазозварник-врізальник 

66. 

Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням зрідженого газу 

67. 

Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий ізоляцією гарячих поверхонь трубопроводів 

68. 

Маляр, зайнятий фарбуванням газового устаткування нітрофарбами 

69. 

Машиніст газороздавальної станції, зайнятий у насосно-компресорних цехах газороздавальної та газонаповнювальної станцій при роботі на: 

  

одоризованому газі 

інших видах газу 

70. 

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії, зайнятий вимірюванням блукаючих струмів 

71. 

Наповнювач балонів, зайнятий наповненням балонів зрідженим та стисненим газом, приймальник та випробувач балонів 

72. 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, зайнятий: 

  

на роботах з обслуговування, ремонту та регулювання устаткування газгольдерної та газорегуляторної станцій; ремонтом газового устаткування будинків, газової апаратури; на роботах з обслуговування, експлуатації та ремонту установок та місткостей зрідженого газу; виконанням робіт з урізання та вирізання діючих газопроводів 

ремонтом балонів та устаткування газороздавальної та газонаповнювальної станцій; установленням балонів; контролем та прийманням газової апаратури та устаткуванням газових мереж 

73. 

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, зайнятий: 

  

на роботах з ремонту та експлуатації підземних газопроводів; таруванням, ремонтом та регулюванням газових лічильників 

обслуговуванням та ремонтом конденсатозбірників; обходом трас 

ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛА 

74. 

Апаратник хімводоочищення 

75. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий ремонтом електроустаткування паросилового господарства 

76. 

Ізолювальник з термоізоляції 

77. 

Котлочистильник 

78. 

Машиніст котельної установки, зайнятий обслуговуванням котлів, що працюють на нафті, мазуті та газі 

79. 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий золовилученням: 

  

механізованим або гідравлічним 

ручним 

80. 

Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий обслуговуванням котлів, що працюють на твердому паливі: 

  

при завантаженні ручним способом 

при механічному завантаженні 

81. 

Машиніст парових турбін 

82. 

Машиніст парової машини та локомобіля 

83. 

Підсобний робітник, зайнятий вантаженням вугілля, сланців та торфу у закритих приміщеннях; на ізолювальних та обмурувальних роботах; обслуговуванням нафтогосподарства; у приміщеннях котельних цехів 

84. 

Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий обслуговуванням паливно-транспортних цехів 

85. 

Робітники, зайняті обслуговуванням пиловугільних дробарок, шарових млинів, вугільних бункерів, трясунів, транспортерів, елеваторів, шнеків та інших механізмів подавання палива та пилоприготування у виробничих котельних 

86. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий: 

  

ремонтом гарячих котлів 

на інших роботах паросилового господарства 

87. 

Тесляр, зайнятий ремонтом котельного устаткування на гарячих дільницях роботи 

VI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ 

МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ 

Робітники 

1. 

Вагранник 

2. 

Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий на роботі з прокатки тонколистової сталі з підсмічуванням 

3. 

Вибивальник відливок, зайнятий: 

  

автоматичним вибиванням (пульт управління віддалений або ізольований від вибивної решітки) 

іншими роботами 

4. 

Виробник каркасів, зайнятий виготовленням та ремонтом металевих каркасів 

5. 

Водій електро- та автовізка, зайнятий у плавильному, заливальному, формувальному, стрижневому, сушильному та обрубному відділеннях ливарного цеху 

6. 

Гідропіскоструминник, гідрочистильник 

7. 

Завалювальник шихти у вагранки та печі: 

  

ручним способом 

механізованим способом 

8. 

Заварник відливок 

9. 

Заливальник металу 

10. 

Землероб 

11. 

Ковшовий 

12. 

Контролер у ливарному виробництві, безпосередньо зайнятий поопераційним контролем на гарячих ділянках робіт у ливарних цехах; на виробничих дільницях та робочих місцях в обрубному, формувальному, стрижневому та землепідготовчому відділеннях 

13. 

Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й відцентрового лиття, зайнятий на машинах відцентрового лиття 

14. 

Ливарник на машинах для лиття під тиском 

15. 

Маркувальник, зайнятий тавруванням лиття на обрубувальній та вибивальній дільницях 

16. 

Машиніст мотовоза, водій електро- та автовізка, зайняті транспортуванням рідкого металу 

17. 

Модельник виплавних моделей, формувальник з виплавлюваних моделей 

18. 

Модельник дерев'яних моделей та модельник з металевих моделей, зайняті ремонтом моделей та шаблонів на формувальній та заливальній дільницях 

19. 

Налагоджувальник ливарних машин 

20. 

Налагоджувальник формувальних і стрижневих машин 

21. 

Обрубувач 

22. 

Плавильник металу та сплавів 

23. 

Правильник на машинах, зайнятий правленням лиття на пресах 

24. 

Прибиральник у ливарних цехах, зайнятий обслуговуванням конвеєрів з прибирання горілої землі у тунелях ливарних цехів 

25. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на гарячих ділянках робіт 

26. 

Пультівник електроплавильної печі 

27. 

Робітники на дільниці оболонкових форм, зайняті формуванням оболонкових форм; приготуванням сполук; клеєнням оболонкових форм бакелітовим клеєм; виготовленням оболонкових форм із пульвербакеліту 

28. 

Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях (на дільницях) заливання та вибивання лиття 

29. 

Робітники, зайняті: 

  

підвішуванням гарячого лиття на конвеєрі, обслуговуванням та ремонтом устаткування у тунелях ливарних цехів 

на землепідготовчих дільницях ливарних цехів 

30. 

Розмітник, зайнятий розмічуванням лиття в обрубувальному відділенні 

31. 

Розподілювач робіт, зайнятий на плавильній, заливальній, землепідготовчій, формувальній, стрижневій та обрубувальній дільницях ливарних цехів 

32. 

Складальник форм, зайнятий: 

  

перекладанням вантажів на опоках при заливанні 

на решті видів робіт, у тому числі на скріплюванні та розкріплюванні опок на конвеєрі 

33. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий налагоджуванням та ремонтом кокілів у гарячому стані 

34. 

Сталевар конвертера 

35. 

Стрижневик машинного формування, стрижневик ручного формування 

36. 

Стропальник, безпосередньо зайнятий на обрубувальних дільницях ливарних цехів 

37. 

Сушильник стрижнів, форм та формувальних матеріалів 

38. 

Терміст, зайнятий відпалюванням лиття 

39. 

Транспортувальник у ливарному виробництві 

40. 

Формувальник машинного формування, формувальник ручного формування 

41. 

Чистильник металу, відливок, виробів та деталей, зайнятий очищенням: 

  

сухим піском та металевою тирсою; дробоструминними машинами у дробоструминних камерах (сухим способом) 

на галтувальних барабанах 

42. 

Шихтувальник, який працює у закритих приміщеннях, пов'язаних з гарячими ділянками робіт 

Керівники і фахівці 

43. 

Майстер і змінний інженер плавильної, заливальної та обрубної дільниць 

44. 

Майстер і змінний інженер у ливарному цеху на інших дільницях 

4

ВИРОБНИЦТВО МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФТОРИСТИХ ПРИСАДОК 

Робітники 

45. 

Пірометрист, безпосередньо зайнятий контролем розплавленого металу 

46. 

Робітники, зайняті на роботах у плавильному, заливальному та вибивальному відділеннях у цехах лиття магнієвих сплавів 

47. 

Робітники, зайняті обробкою та підготовкою стрижнів, холодильників, каркасів у загальному залі, де ведеться заливання металу 

48. 

Стрижневик машинного формування, зайнятий у загальному залі, де ведеться заливання металу 

49. 

Стрижневик ручного формування, зайнятий у загальному залі, де ведеться заливання металу 

50. 

Укладач фтористих присадок, зайнятий приготуванням флюсів, що містять хлористі та фтористі солі для плавки магнієвих сплавів, у залі, де ведеться заливання металу 

51. 

Формувальник машинного формування, зайнятий у загальному залі, де ведеться заливання металу 

52. 

Формувальник ручного формування, зайнятий у загальному залі, де ведеться заливання металу 

Керівники 

53. 

Майстер зміни плавильного, заливального та вибивального відділень 

КУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, КАРБУВАННЯ 

Робітники 

54. 

Вальцювальник стана гарячого прокату 

55. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий на гарячих ділянках робіт 

56. 

Клепальник 

57. 

Коваль на молотах та пресах 

58. 

Коваль ручного кування 

59. 

Коваль-штампувальник 

60. 

Контролер ковальсько-пресових робіт, безпосередньо зайнятий поопераційним контролем на гарячих дільницях робіт у ковальсько-пресових цехах 

61. 

Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах, зайнятий обробленням гарячого металу 

62. 

Нагрівальник (зварник) металу 

63. 

Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування, зайнятий на гарячих ділянках робіт 

64. 

Підсобний робітник, зайнятий у ковальському цеху та на дільницях гарячого штампування 

65. 

Правильник на машинах та правильник ручним способом, зайняті правленням гарячого металу 

66. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на гарячих ділянках робіт 

67. 

Пружинник, зайнятий на гарячих роботах 

68. 

Різальник гарячого металу 

69. 

Розподілювач робіт, зайнятий на гарячих ділянках робіт 

70. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках робіт 

Керівники і фахівці 

71. 

Майстер і змінний інженер ковальсько-пресового цеху, зайняті на гарячих ділянках робіт 

4

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ 

Робітники 

72. 

Контролер з термообробки, безпосередньо зайнятий поопераційним контролем на гарячих ділянках робіт у термічних цехах 

73. 

Нейтралізаторник ціанистих розчинів, зайнятий нейтралізацією відходів виробництва, що містять ціанисті сполуки 

74. 

Підсобний робітник, зайнятий у термічних цехах 

75. 

Правильник ручним способом та правильник на машинах, зайняті правленням гарячих виробів 

76. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням на гарячих ділянках робіт 

77. 

Робітники, зайняті розфасуванням ціану та ціанистих солей 

78. 

Розподілювач робіт, зайнятий на дільницях термічної обробки 

79. 

Терміст, зайнятий роботою на: 

  

свинцевих та ціанистих ваннах; хлористо-барієвих та селітрових ваннах 

всіх інших видах термічного оброблення 

80. 

Терміст на установках НВЧ, терміст 

Керівники 

81. 

Майстер термічного цеху 

ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ 

Робітники 

82. 

Воронувальник 

83. 

Гальванник, зайнятий на: 

  

ціанистих ваннах 

інших ваннах 

84. 

Готувач емалевих порошків, зайнятий заготовкою вихідних матеріалів для шихти 

85. 

Емалювальник, безпосередньо зайнятий нанесенням холодної емалювальної маси на вироби гарячим способом (не гальванічним) 

86. 

Контролер емалевого покриття, безпосередньо зайнятий поопераційним контролем на виробничих дільницях та робочих місцях в емалювальному цеху 

87. 

Контролер робіт на металопокриттях, безпосередньо зайнятий контролем процесу покриття сталевої стрічки свинцевим сплавом 

88. 

Контролер робіт на металопокриттях, безпосередньо зайнятий поопераційним контролем на виробничих дільницях та робочих місцях у гальванічних цехах; обпаяних радіаторів свинцевими сплавами та освинцьованих бензобаків 

89. 

Коректувальник ванн, зайнятий на: 

  

ціанистих ваннах, оксидуванні та воронуванні 

інших ваннах 

90. 

Лудильник гарячим способом 

91. 

Мельник емалевих матеріалів, безпосередньо зайнятий приготуванням емалювальної маси з шихти 

92. 

Металізатор, зайнятий роботами з міддю та її сплавами, свинцем, цинком та кадмієм; на інших роботах 

93. 

Мідник 

94. 

Обпалювач емалі, зайнятий випалюванням виробів, покритих емалями 

95. 

Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим способом (не гальванічним) 

96. 

Оцинковник гарячим способом, зайнятий на оцинкуванні гарячим способом (не гальванічним) 

97. 

Робітники, безпосередньо зайняті обслуговуванням машин для нанесення розплавленого свинцевого сплаву на сталеві стрічки 

98. 

Робітники, зайняті золотінням гарячим способом (не гальванічним) 

Керівники 

99. 

Майстер емалювального цеху та дільниці, безпосередньо зайнятий заготовкою емалювальної маси та випалюванням емальованих деталей 

100. 

Майстер на дільниці покриття металів 

ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ, БУДУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДЕН 

Металеві судна та котельне виробництво 

101. 

Арматурник залізобетонних суден, зайнятий роботою на вібростолах, вібромайданчиках, касетних установках та з ручними вібраторами 

102. 

Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією гребних валів та переробкою гумових сумішей 

103. 

Гумівник металовиробів, зайнятий на роботах з гумування суднових конструкцій 

104. 

Електромонтажник судновий, зайнятий: 

  

роботою на суднах (за винятком відкритих безпалубних суден) та на берегових підземних спорудах; заготовленням, перемотуванням свинцевого кабелю, обробкою та окінцюванням кінців кабелю, набиванням кабельних пробок та сальників на суднах 

на суднах, що ремонтуються (крім відкритих безпалубних суден) 

105. 

Електрохімоброблювач, зайнятий на анодно-механічному різанні 

106. 

Зварник пластмас, зайнятий зварюванням пластикату 

107. 

Ізолювальник судновий 

108. 

Клепальник, зайнятий клепанням пневматичним молотком ручним способом суднових виробів та металоконструкцій; нагріванням заклепок 

109. 

Кольчужник у суднобудуванні 

110. 

Котельник судновий та котельник, зайняті: 

  

безпосередньо виготовленням котлів, резервуарів, цистерн, посудин та інших металевих місткостей та на згинанні виробів (деталей) з котельного заліза 

ремонтом металоконструкцій та устаткування, на роботах пневматичним інструментом, ремонтом гарячих котлів 

111. 

Мідник з виготовлення суднових виробів, зайнятий на гарячих роботах 

112. 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий у заготівельних, корпусоскладальному цехах та в елінгу 

113. 

Перевірник судновий, зайнятий на роботах з секційного, блокового та стапельного складання надводних суден 

114. 

Плавильник, зайнятий плавкою периклазу 

115. 

Правильник ручним способом, зайнятий правленням перегородок та інших суднових конструкцій з місцевим нагріванням 

116. 

Радіомонтажник судновий, зайнятий: 

  

роботою на суднах (за винятком відкритих безпалубних суден) 

роботою на суднах, що ремонтуються (за винятком відкритих безпалубних суден) 

117. 

Робітники машинної команди плавучих кранів 

118. 

Робітники, зайняті приготуванням смоли та пластики з формаліну 

119. 

Рубач судновий, зайнятий роботами з ручним пневматичним інструментом 

120. 

Свердлувальник-пневматик, зайнятий роботами з пневмоінструментом на суднах 

121. 

Складальник корпусів металевих суден, зайнятий на роботах з секційного, блокового та стапельного складання надводних суден: 

  

за умови постійного суміщення своєї роботи з електроприхоплюванням, газорізкою і обробкою металу ручним пневматичним інструментом 

на інших роботах 

122. 

Складальник корпусів металевих суден, зайнятий ремонтом суден 

123. 

Складальник-добудовник судновий, зайнятий на роботі всередині суден, що будуються та ремонтуються (крім відкритих безпалубних суден) 

124. 

Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий виготовленням хвилеводів із застосуванням абразивних матеріалів сухим способом, припоїв та зварювання 

125. 

Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури, зайнятий регулюванням та випробуванням суднових дизелів у закритих приміщеннях та всередині суден 

126. 

Слюсар-монтажник судновий, зайнятий: 

  

монтажем всередині суден (крім відкритих безпалубних суден) 

монтажем всередині суден при ремонті (крім відкритих безпалубних суден); регулюванням та випробуванням газових турбін, суднових дизелів та холодильних установок у закритих приміщеннях та всередині суден 

127. 

Слюсар-судноремонтник, зайнятий на роботах всередині суден (крім відкритих безпалубних суден) 

128. 

Столяр судновий, зайнятий у закритих відсіках суден 

129. 

Суднокорпусник-ремонтник 

130. 

Такелажник судновий, зайнятий монтажем устаткування на суднах та ремонтом суден (крім відкритих безпалубних суден) 

131. 

Тесляр судновий, зайнятий у відкритих відсіках суден 

132. 

Трубозгинальник судновий, зайнятий виготовленням суднових трубопроводів з нагріванням 

133. 

Трубопровідник судновий, зайнятий монтажем та ремонтом 

134. 

Чеканник, зайнятий на роботах ручним пневматичним інструментом 

Виробництво суднових конструкцій з пластмас 

Робітники 

135. 

Апаратник приготування зв'язувальних (смол), зайнятий на роботах із застосуванням поліефірних та епоксидних смол 

136. 

Апаратник оброблення та складальник пластмасових суден, зайнятий формуванням корпусу та складанням (обробленням) склопластикових конструкцій та виробів 

137. 

Оброблювач виробів із пластмас, зайнятий: 

  

обробленням склопластикових деталей та матеріалів 

зачищенням виробів з пластмас та інших фенолвмісних матеріалів із застосуванням абразивних матеріалів 

138. 

Оброблювач виробів з пластмас, зайнятий обробкою виробів з поропластів 

139. 

Підсобний робітник, зайнятий у цехах та на дільницях виробництва поропластів та виробів з них 

140. 

Підсобний робітник, зайнятий на дільницях виробництва суднових конструкцій з пластмас 

141. 

Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайнятий у цехах та на дільницях виробництва поропластів та виробів з них 

142. 

Столяр, зайнятий клеєнням та обробленням склопластикових конструкцій та виробів з них 

143. 

Формувальник склопластикових виробів та виробник склопластикових гребних гвинтів, зайняті на роботах з поліефірними та епоксидними смолами 

144. 

Формувальник виробів з поропластів 

Керівники і фахівці 

145. 

Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо зайняті у формуванні та обробленні пластмасових суднових конструкцій 

146. 

Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо зайняті у виробництві поропластів та виробів із них 

ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ 

147. 

Газорізальник, зайнятий на: 

  

роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з високомарганцевими сталями та титаном; роботах стисненим повітрям ручним способом 

машинному різанні; зовнішніх роботах 

148. 

Газозварник, зайнятий на: 

  

роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з високомарганцевими сталями та титаном; роботах стисненим повітрям ручним способом; зварюванням освинцьованих деталей 

зовнішніх роботах 

149. 

Генераторник ацетиленової установки 

150. 

Електродник 

151. 

Електрозварник на автоматичних машинах, електрозварник на напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, електрогазозварник, зайнятий на: 

  

роботах у закритих місткостях (котлах, резервуарах, баках, відсіках, трюмах); роботах у приміщеннях; роботах з високомарганцевими сталями та титаном; зварюванням освинцьованих деталей; роботах у приміщенні 

зовнішніх роботах 

152. 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий в електрозварних, котельно-зварних та зварно-складальних цехах 

153. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в електродних та флюсових цехах та на дільницях 

154. 

Слюсар з механоскладальних робіт: 

  

зайнятий зачищенням зварних швів терпугом та пневмозубилом 

який безпосередньо працює з газозварником та електрозварником у замкнених посудинах (котлах, резервуарах, баках, цистернах, відсіках суден) 

155. 

Слюсар з механоскладальних робіт, слюсар із збирання металевих конструкцій та слюсар-монтажник, які постійно суміщують роботу з електрогазорізанням або прихваткою 

156. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом ацетиленових установок, трубопроводів та апаратури 

157. 

Стропальник, безпосередньо зайнятий у зварних, котельних, котельно-зварних та зварно-складальних цехах 

158. 

Флюсувальник 

VII. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТУРИ 

ВИРОБНИЦТВО ІЗОЛЬОВАНОГО ДРОТУ ТА КАБЕЛЮ 

Робітники 

1. 

Апаратник на виготовленні мікропроводів у скляній ізоляції, зайнятий в електротермічному виробництві найтонших мідних та манганінових проводів у скляній ізоляції 

2. 

Бронювальник кабелів 

3. 

Вальцювальник гумових сумішей, зайнятий змішуванням ізоляційних сумішей 

4. 

Вальцювальник холодного металу 

5. 

Варник кабельної маси 

6. 

Варник електроізоляційних лаків, смол та мастик 

7. 

Випробувач проводів та кабелів, зайнятий тільки випробуванням ізольованих жил на апаратах сухого випробування 

8. 

Виробник фільєр, зайнятий обробкою волок з твердого сплаву та алмазів 

9. 

Відпальник кабельних виробів 

10. 

Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з кольорових металів 

11. 

Вулканізаторник кабельних виробів 

12. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, безпосередньо зайнятий у цехах та відділеннях: 

  

емалювання лаками електроізоляційними; гарячопрокатних, травильних та свинцевих пресів 

гумозаготівельному та гуморобному; лудіння та відпалювання 

13. 

Електрополірувальник, зайнятий поліруванням дроту електрохімічним способом 

14. 

Емалювальник дроту, зайнятий: 

  

емалюванням дроту електроізоляційними та кремнійорганічними лаками гарячим способом; у цехах та відділеннях гарячепрокатних, травильних, свинцевих пресів 

у цехах та відділеннях лудіння та відпалювання; у гумозаготівельних та гуморобних цехах та відділеннях 

15. 

Знімач оболонки з кабельних виробів, зайнятий тільки зніманням свинцевої оболонки 

16. 

Ізолювальник жил кабелю, зайнятий ізолюванням: