Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Наказ Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 5 червня 2000 року № 124/345

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2000 р. за № 435/4656

Відповідно до ст. 45 Закону України "Про дорожній рух", на виконання пункту 1 додатка 5 до Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 456, з метою створення єдиної системи визначення придатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів у лікувально-профілактичних закладах відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого цим наказом, та дозволити застосування бланків "Медичне посвідчення водія", ф. 0-83-0 (облікова), до їх повного використання відповідно до пункту 1.7 Положення.

3. Управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (Міленін О. Л.) спільно з Головним управлінням організації медичної допомоги дорослому населенню Міністерства охорони здоров'я України (Піщиков В. А.) та Українським медичним центром безпеки дорожнього руху (Решетник І. Л.) до 1 вересня 2000 року у встановленому порядку розробити і подати на затвердження спільний план заходів Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я, спрямований на забезпечення контролю за виконанням вимог чинного законодавства щодо медичного огляду водіїв та кандидатів у водії транспорту.

4. Уважати такими, що втратили чинність:

4.1. Положення про медичне посвідчення водія, затверджене наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 590/2394.

4.2. Форма медичної документації - Медичне посвідчення водія, ф. 0-83-0 (облікова), затверджена наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390.

5. Уважати такими, що не застосовуються на території України:

Додатки 4, 9 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 № 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" та додатки 2, 3 до цього наказу в частині, що стосується медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Картиша А. П. та заступника Міністра внутрішніх справ України Подоляку А. М.

 

Міністр охорони здоров'я України 

В. Ф. Москаленко

Міністр внутрішніх справ України 

Ю. Ф. Кравченко 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 5 червня 2000 р. № 124/345

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України
від 18 липня 2000 р. за № 435/4656 ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД КАНДИДАТІВ У ВОДІЇ ТА ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові та післярейсові огляди, а також позачергові огляди, викликані необхідністю.

1.2. Попередньому медичному огляду підлягають кандидати у водії транспортних засобів для отримання права на керування транспортним засобом відповідної категорії.

1.3. Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом відповідної категорії або отримання права на керування транспортним засобом іншої категорії.

1.4. Щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичним оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

1.5. Позачерговому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ, організацій усіх форм власності за направленням власника або посадової особи, що відповідає за експлуатацію транспортних засобів підприємства, установи, організації, на підставі медичних даних про стале погіршення здоров'я водія, що перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом. Водій власного транспортного засобу в разі погіршення стану здоров'я, якщо це перешкоджає безпечному керуванню транспортним засобом, також повинен ужити відповідних заходів для безпечного керування транспортним засобом.

1.6. Попередній, періодичний та позачерговий медичні огляди проводяться медичною комісією, що створюється в лікувально-профілактичному закладі. До складу медичної комісії входять: лікар-терапевт (голова комісії), лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург. Перелік лікувально-профілактичних закладів, яким надається право створювати вищезазначені медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі - лікувально-профілактичні заклади), щорічно затверджується відповідно наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.7. Після проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів видається єдиний документ - Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, ф. № 083/о (облікова) (далі - Медична довідка) (додаток 1).

Бланки Медичної довідки є документами суворого обліку (додаток 2). Облік бланків Медичної довідки ведеться в Журналі реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом, ф. № 083-1/о (додаток 3). Організація забезпечення лікувально-профілактичних закладів бланками Медичної довідки покладається на Український медичний центр безпеки дорожнього руху.

1.8. У Медичній довідці визначаються здатність особи керувати відповідною категорією транспортних засобів, а також термін її дії. Медична довідка підписується головою медичної комісії та засвідчується печаткою лікувально-профілактичного закладу. Дублікат виданої Медичної довідки видається упродовж повного строку її дії медичною комісією (уповноваженою нею посадовою особою лікувально-профілактичного закладу) за зверненням громадянина без проведення додаткового медичного огляду. За видачу дубліката сплачується тільки вартість бланка Медичної довідки.

1.9. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв транспортних засобів проводяться лікарями або середніми медичними працівниками, які здійснюють медичний контроль обслуговування водіїв підприємств, установ, організацій. Медичні працівники мають право проводити зазначені медичні огляди після періодичного (1 раз на три роки) навчання методам їх проведення в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та його філіалах відповідно до Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 592/2396.

1.10. Український медичний центр безпеки дорожнього руху та його філіали організовують та контролюють роботу і підготовку фахівців, які здійснюють навчання медичних працівників методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

1.11. Медичні огляди інвалідів для визначення медичних показань для отримання транспортного засобу з ручним керуванням, а також для визначення медичних протипоказань до керування транспортним засобом проводяться у медико-соціальних експертних комісіях. Наступні періодичні медичні огляди водіїв транспортних засобів (інвалідів) проводяться медичними комісіями в лікувально-профілактичних закладах.

2. Порядок проведення попереднього медичного огляду кандидатів у водії транспортних засобів

2.1. Попередній медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів (далі - попередній медичний огляд) проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про наявність або відсутність в особи медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно з Переліком захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами (далі - Перелік), який затверджено наказом МОЗ України від 24.12.99 № 299 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 20.01.2000 за № 31/4252. Наявність захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.

2.2. Попередній медичний огляд включає в себе: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторне і функціональне обстеження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, обстеження гостроти й полів зору, обстеження вестибулярного апарату, визначення групи крові та резус-фактора). В окремих випадках для уточнення діагнозу членами медичної комісії призначаються громадянину індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні попереднього медичного огляду враховуються результати обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадянина та дані щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання.

2.3. Перед проведенням попереднього медичного огляду кандидат у водії подає: документи, що посвідчують особу (паспорт); сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, ф. № 140-0 (облікова), який затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390; довідку щодо перебування на психіатричному обліку за місцем проживання, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см; довідку, що підтверджує оплату за проведення медичного огляду щодо права на керування транспортним засобом (тарифи встановлюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації).

За відсутності вищезазначених документів попередній медичний огляд не проводиться.

2.4. Дані медичного огляду заносяться лікарями медичної комісії до Медичної картки огляду водія (кандидата у водії) транспорту (ф. № 142-0), затвердженої наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390, на яку повинна бути наклеєна фотокартка, а також вклеєні сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання, для жінок додатково - довідка про гінекологічне обстеження. Дані медичного огляду заносяться також до Журналу комісії з медичних оглядів водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом (ф. № 144-0), що затверджений наказом МОЗ України від 28.11.97 № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.97 за № 586/2390.

2.5. За наявності в громадянина захворювань згідно з Переліком медична комісія дає висновок про наявність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів. При відсутності у громадянина захворювань згідно з Переліком медична комісія дає висновок про відсутність медичних протипоказань для керування відповідною категорією транспортних засобів.

2.6. У разі відсутності в кандидата у водії транспортних засобів протипоказань до керування відповідною категорією транспортних засобів термін дії виданої Медичної довідки становить три роки. Обмеження терміну дії Медичної довідки можливе в разі виявлення медичних протипоказань згідно з Переліком, за наявності яких питання щодо придатності до керування відповідною категорією транспортних засобів вирішується медичною комісією індивідуально, та в разі закінчення терміну дії поданого громадянином сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду [ф. № 140-0 (облікова)].

2.7. Медична комісія не проводить попереднього медичного огляду в разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебуванні обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

2.8. Видача медичних карток, протоколів засідань медичної комісії на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві лікувально-профілактичного закладу, що проводив попередній медичний огляд, протягом 25 календарних років.

2.9. Попередній медичний огляд проводиться за рахунок замовника.

2.10. У разі незгоди кандидата у водії транспортного засобу з результатами попереднього медичного огляду він може оскаржити рішення у місцевому органі охорони здоров'я або в судовому порядку.

3. Порядок проведення періодичного медичного огляду водіїв транспортних засобів

3.1. Періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів (далі - періодичний медичний огляд) проводиться медичною комісією з метою вирішення питання про наявність або відсутність у водія медичних протипоказань до керування транспортним засобом згідно з Переліком. Наявність захворювання або вади згідно з Переліком є протипоказанням до керування відповідною категорією транспортних засобів.