+ Незалежно від концентрації шкідливої речовини в повітрі робочої зони умови праці мають бути віднесені до даного класу.

х Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого отруєння працюючих.


Довідковий додаток 1
до таблиці 4.11.1

Перелік
речовин з гостроспрямованим механізмом дії, зазначення
їх ГДК р.з., класи небезпеки (чинний в Україні)

N

Назва речовини

ГДК, мг/м.

куб.

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас небезпеки

особли-вості дії на організм8

1.

Азиридин + (етиленімін)

0,02

П

1

А

2.

Азоту (IV) оксид

2

П

3

П

3.

Азоту оксиди (у перерахунку на NO2)9

5

П

3

П

4.

Алілу ціанід +

0,3

П

2


5.

Бензилу ціанід +

0,8

П

2


6.

Бору фторид

1

П

2


7.

Бром

0,5

П

2

П

8.

Водень миш'яковистий (арсин)

0,1

П

1


9.

Водень фосфористий (фосфін)

0,1

П

1


10.

Водень фтористий (у перерахунку на F -

0,5/0,1

П

2


11.

Водню бромід

2

П

2


12.

Водню хлорид

5

П

2


13.

Водню ціанід

0,3

П

1


14.

Вуглецю (II) оксид10

20

П

4


15.

Диметилсульфат +

0,1

П

1


16.

Етиленхлоргідрин +

0,5

П

2


17.

Кобальту гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co)+

0,01

П

1

А

18.

Кремнію тетрафторид (за F)

0,5/0,1

П

2

П

19.

1-Метилетилнітрит (ізопропілнітрит)

1

П

2


20.

Метилізоціанат +

0,05

П

1

А,П

21.

Натрію нітрит (за NO2)

0,1

а

1


22.

Нікелю карбоніл

0,0005

П

1

К, А

23.

Озон

0,1

П

1

П

24.

Перфторізобутилен

0,1

П

1


25.

Сірководень

10

П

2


26.

Тетраетилсвинець +

0,005

П

1

А

27.

Толуїлендіізоціанат +

0,05

П

1

А

28.

Фенілізоціанат +

0,5  

П

2

П

29.

Формальдегід +

0,5

П

2

А,П

30.

Фосген

0,5

П

2

П

31.

Фосфору хлороксид +

0,05

П

1


32.

Фторангідрид  перфторпеларгонової кислоти (за Г)  

0,5/0,1

П

2


33.

Хлор

1

П

2

П

34.

Хлору (IV) оксид +

0,1

П

1

П

35.

Хлорфенілізоціанат + (п-ізомер)          

0,5

П

2

А, Г

36.

Хлорфенілізоціанат + (м-ізомер)          

0,5

П

2

А, Г

Примітка. Потрібен спеціальний захист шкіри та очей.

п - пари та (або) гази;

а - аерозоль.


Довідковий додаток 2
до таблиці 4.11.1

Перелік
подразнювальних речовин11 (затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря України

від 20.06. 2000 року № 110)

N

Назва речовини

ГДК, мг/

м.куб.

Переважний агрегатний стан в умовах виробництва

Клас небезпеки

особли-вості дії на організм12

1.

Азиридин + (етиленімін)

0,02

П

1

А,Г

2.

Азотна кислота +

2

а

3

Г

3.

Азоту (IV) оксид

2

п

3

г

4.

Азоту оксиди (у перерахунку на NO2)13

5

п

3

г

5.

Акрилової кислоти хлорангідрид -  

0,3

п

2


6.

Аміак

20

п

4


7.

Ацетальдегід +

5

п

3


8.

Ацетангідрид +

3

п

3


9.

Берилію розчинні солі:

хлорид, фторид, сульфат (у перерахунку на Be)  

0,001

ф

1

К,А

10.

Бору трифторид

1

п

2

г

11.

Бром +

0,5

п

2

г

12.

Бромацетопропілацетат +

0,5

п

2


13.

Бутановий ангідрид + (масляний ангідрид)

1

п

2


14.

Бутаналь + (бутиральдегід)

5

п

3


15.

Бут-2-еналь + (кротоновий альдегід)

0,5

п

2


16.

Бутанова кислота (масляна кислота)

10

п

3


17.

М-Вінілпіролід-2-он +

1

п

2


18.

Гексанова кислота (капронова кислота)

5

п

3


19.

Германію тетрахлорид (у перерахунку на Ge)    

1

а

2


20.

Гідробромід

2

п

" 2

г

21.

Гідросульфід + (сірковуглець)

10

п

2

г

22.

Гідрофторид (у перерахунку на F)

0,5/0,1

п

2

г

23.

Гідрохлорид

5

П

2

г

24.

(Е,1R)-              

2,2-Диметил-3-(2- метилпроп-1 -  -еніл)-циклопропан-1 -карбонової кислоти хлорангідрид + (хлорангідрид хризантемової кислоти)

2

п

3


25.

О,О-Диметилсульфат +

0,1

п

1

г

26.

Диметил(4-фторфеніл)хлор силан (за HCl)          

1

П

2


27.

Дифосфор пентаоксид + (фосфорний ангідрид)

1

А

2


28.

Дихлорметилбензол +

0,5

П

1


29.

Дихлороцтова кислота

4

П+А

3


30.

Етиладипінату хлорангідрид  

2

П+А

3


31.

Ізовалеріановий альдегід +

10

П

3


32.

Йод+

1

П

2


33.

Карбобензоксихлорид +

0,5

П

2


34.

Кремнію тетрафторид (за F)

0,5/0,1

П

2

Г

35.

Луги їдкі + (у перерахунку на NaOH)

0,5

А

2


36.

2-Метилбут-2-іл-гідропер оксид + (гідроперекис третинного амілу)      

5

П

3


37.

1-Метилетилнітрит (ізопропілнітрит)

1

П

2

Г

38.

Метилізоціанат +

0,05

П

1

А,Г

39.

2-Метилпентанової кислоти хлорангідрид +

3

п

3


40.

2-Метилпроп-2-енова кислота (метакрилова кислота)

10

п

3


41.

2-Метилпроп-2-еноїлхлорид + (метакрилової кислоти хлорангідрид)

0,3

п

2

а

42.

2-Метилпропаналь + (ізобутиральдегід)

5

п

3


43.

4-Метилфенілен-1,3-діізоціанат + (толуїлендіізоціанат)  

0,05

п

1

А,г

44.

Мурашина кислота +

1

п

2


45.

Натрію хлорит +

1

а

3


46.

Озон

0,1

п

1

г

47.

4-Оксо-5-хлорпентилацетат (хлорацетопропілацетат)

2

п

3


48.

Оцтова кислота +

5

п

3


49.

Пентан-1-ол + (спирт аміловий)          

10

п

3


50.

Проп-2-ен-1-аль + (акролеїн)      

0,2

п

2


51.

Проп-2-енамін + (аліламін)    

0,5

п

2


52.

N-Проп-2-енілпроп-2-ен--амін + (діаліламін)    

1

п

2


53.

2-Пропенілацетат + (оцтової кислоти аліловий ефір)    

2

п

3


54.

Пропіональдегід +

5

п

3


55.

Сірки діоксид +

10

п

3


56.

Сірки триоксид +

1

а

2


57.

Сірки хлорид +

0,3

п

2


58.

Сірчана кислота +

1

а

2


59.

Спирти ненасиченого ряду (аліловий, кротоніловий)

2

п

3


60.

Титану тетрахлорид + (за HCl)

1

п

2


61.

2,4,б-Триметил-1,3,5- триоксан (паральдегід)

5

п

3


62.

3.5,5-Триметилциклогекс-

2-ен-1 -он (ізофорон)  

1

п

2


63.

3,5,5-Триметилциклогексанон (дигідроізофорон)  

1

п

2


64.

Трихлороцтової кислоти хлорангідрид +

0,1

п

1


65.

Фенілацетонітрил + (бензилу ціанід)  

0,8

п

2

г

66.

о-(-)-2-Фенілгліцинхлорид гідрохлорид +      

0,5

п

2


67.

Фенілізоціанат +

0,5

п

2

г

68.

Формальдегід +

0,5

п

2

А,г

69.

Фосген (карбонілхлорид)

0,5

п

2

г

70.

Фосфорилхлорид+ (фосфору хлороксид)

0,05

п

1

г

71.

Фосфору (III) хлорид +

0,2

п

2

х

72.

Фосфору (V) хлорид +

0,2

п

2


73.

2,5-Фурандіон + (малеїновий ангідрид)

1

П+а

2

а

74.

Хлору діоксид +

0,1

п

1

г

75.

Хлор +

1

п

2

г

76.

2-Хлоретанол + (етиленхлоргідрин)

0,5

п

2

г

77.

1 –Хлоретилметилкетон (хлорбутанон)        

10

п

3


78.

Хлорметилбензол

0,5

п

1


79.

Хлорметоксиметан + (за Cl)

0,5

п

2


80.

Хлороцтова кислота +

1

П+а

2


81.

Хлороцтової кислоти хлорангідрид +    

0,3

п

2


82.

З-Хлорпроп-1-ен + (алілхлорид)      

0,3

п

2


83.

Хлорфенілізоціанат + (n-ізомер)  

0,5

п

2

А,г

84.

Хлорфенілізоціанат + (м-ізомер)          

0,5

п

2

А,г