Начальник відділу (підрозділу) з обліку платників

податків органу державної податкової служби 


_____________

(підпис) 


__________________

(П. І. Б.) 


М. П. 


  


  


(Порядок доповнено додатком 15 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

 


Додаток 16

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) 

Форма № 22-ОПП 


№ ______ "___" ____________ 20__ року

             (номер та дата реєстрації довідки)

ДОВІДКА

про відсутність заборгованості по податках, зборах

(обов'язкових платежах)

______________________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку)

повідомляє, що у зв'язку з прийняттям рішення про _________________________________________________,

(ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою /потрібне вказати/)

про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців внесено запис "___" _____________ 20__ року за № _____________________, 


платником податків 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


                                (код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер платника податків / номер ДРФО /потрібне підкреслити/)

______________________________________________________________________________________

                                  (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

______________________________________________________________________________________

                                                                             (місцезнаходження, місце проживання)

проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів та стосовно яких контролюючими органами є органи державної податкової служби.

Станом на дату реєстрації цієї довідки у платника податків відсутня заборгованість по податках, зборах (обов'язкових платежах).

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.

Керівник органу державної податкової служби     __________________             ____________________

(підпис)               (П. І. Б.)

                                                                                                 М. П. 


(Порядок доповнено додатком 16 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427,

 додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)


Додаток 17

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 18-ОПП 


№ _____ "___" ____________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________

         (назва органу державної податкової служби, у якому юридична особа перебуває на обліку як платник податків)

повідомляє, що стосовно юридичної особи 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


                         (код ЄДРПОУ) 


_____________________________________________________________________________________

                                                                                                    (найменування)

_____________________________________________________________________________________

                                                                                (зареєстроване місцезнаходження)

проведено заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження. За результатами проведених заходів встановлено:

1) відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

2) фактичне місцезнаходження юридичної особи або адреса, за якою здійснюється зв'язок

_____________________________________________________________________________________

                                                              (вказати слова "не встановлено" або конкретну адресу)

Повідомлення надсилається для проведення заходів згідно з частиною восьмою статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".


Керівник органу державної податкової служби 


____________

(підпис) 


___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


Начальник підрозділу з обліку платників податків органу державної податкової служби 


____________

(підпис) 


___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


(Порядок доповнено додатком 17 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427,

 додаток 17 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

 

Додаток 18

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 19-ОПП 


ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням

з/п 

Дата направлення та вихідний номер повідомлення 

Код ЄДРПОУ юридичної особи 

Найменування юридичної особи  

Місцезнаходження юридичної особи 

Фактичне місцезнаходження юридичної особи 

Документ, яким підтверджується відсутність юридичної особи за місцезнаходженням 

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про відсутність за місцезнаходженням або причини невнесення такого запису 


(Порядок доповнено додатком 18 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)