Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)* Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу.

Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


або реєстраційний (обліковий) номерАркуш 4


(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА

N 149 від 03.04.2002, N 317 від 08.08.2005)Додаток 2

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)
Форма N 2-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195


Журнал

реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік

(перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін)

платників податків *

(для осіб, що внесені до ЄДРПОУ та ТРДПАУ)


N

з/п

Дата

отримання, вхідний номер та назва документа

Причини подання

заяви чи

надходження

повідомлення

Код за

ЄДРПОУ або за ТРДПАУ

платника

податків

Найменування платника податків

Дата взяття на

облік та внесення даних до Єдиного банку даних про платників податків

Дата виписки

довідки про взяття на облік

за ф. N 4-ОПП,

реєстраційний

номер довідки

Дата та спосіб

видачі (направлення)

довідки платнику податків

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


_________________

* 1 - порядковий номер заповнення Журналу;

2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа (заява, повідомлення тощо) про взяття на облік (перереєстрацію, унесення змін);

3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення (первинне взяття на облік, перереєстрація, реорганізація, унесення змін до статутних документів, зміна місцезнаходження тощо);

4 - код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер;

5 - повне найменування платника податків;

6 - дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних про платників податків органу державної податкової служби;

7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП, реєстраційний номер довідки;

8 - дата видачі (направлення) довідки платнику податків та спосіб направлення такої довідки згідно з пунктом 4.17 Порядку


{Додаток 2 в редакції Наказу ДПА

N 195 від14.05.2001;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 427 від 24.07.2006}Додаток 3

до Порядку обліку платників

податків, зборів

(обов'язкових платежів)

N______________


“_____”______________ 20___ р.Форма N 17-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195

( z0486-01 )


(назва та адреса органу державної податкової служби, якому видається повідомлення)


ПОВІДОМЛЕННЯ

про створення філії, представництва, відділення чи

іншого відокремленого підрозділу платника податків*Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ


НАЗВА
Ідентифікаційний код відокремленогопідрозділу за ЄДРПОУНАЗВАМІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ

Поштовий індекс

Область
Район
Місто
Район міста
ВулицяБудинок


/


Корпус


Офіс / квартира
Інформація про перебування на податковому обліку відокремленого підрозділу:

______________________________ “___” ________________ 20___ р.

(перебуває на податковому обліку з / (дата взяття на облік / не перебуває на податковому обліку, дата створення) створений)


Назва органу державної податкової служби:


Додаток на ________________ аркушахПосадова особа
органу державної
податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник
органу державної
податкової служби

(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

* Надається інформація про відокремлений підрозділ:

що перебуває на податковому обліку - за даними органу державної податкової служби;

що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики та органів державної реєстрації.


(Додаток 3 в редакції Наказу ДПА

N 195 від 14.05.2001)Додаток 4

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)

Форма N 4-ОПП

(у редакції наказу ДПА

України

від 3 квітня 2002 р. N 149


від "___"_________ 20__ р. N _________


Довідка

про взяття на облік платника податків

Повідомляємо, що


платник податків
код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із

ТРДПАУ/номер ДРФО (потрібне підкреслити)


(повна найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
(місцезнаходження (місце проживання)Керівник(прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)

узятий на облік від "___"______________ ____ р. N _______

у(назва ДПІ)Начальник відділу (підрозділу) з обліку


платників податків органу державної


податкової служби

(підпис)


(П.І.Б.)

М.П.

(Додаток 4 в редакції Наказу ДПА

N 149 від03.04.2002;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)Додаток 5

до Порядку обліку

платників податків,

зборів (обов'язкових

платежів)
Форма N 5-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14.05.2001 N 195


ЗАЯВА

для фізичних осіб

(підприємців та інших самозайнятих осіб)


Номер реєстрації у
Реєстрація

ДПІПеререєстрація,
зміни (потрібне

Дата взяття на облік//

підкреслити)

у ДПІЗарахування до
категорії
платників окремих
податків1. Ідентифікаційний номер ДРФОПрізвищеІм'яПо батькові
2.

Назва ДПІ, в яку

подається заява


Назва ДПІ, з якої

вибув платник
3.

Назва органу


державної реєстрації


Дата реєстрації//Номер свідоцтва


про реєстрацію
4.

Основний вид діяльності Ознака ЗЕД Назва виду діяльності


за КВЕД


Код
4а.

Неосновні види діяльності

за КВЕД

Код
Код
Код
Код
Код