6. Список осіб і установ, яких треба викликати при аварії, повинен знаходитися на телефонній станції підприємства.

7. Відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії є начальник або технічний керівник драги, земснаряду. До прибуття начальника або технічного керівника драги, земснаряду відповідальним керівником робіт по ліквідації аварії є змінний драгар (змінний інженер).

8. При змінах в технології або організації робіт, які приводять до невідповідності заходів плану фактичному положенню, в план ліквідації аварій в добовий строк повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення, з якими треба ознайомити всіх інженерно-технічних працівників і робітників робочих місць, до яких відносяться внесені зміни.


2. ОСНОВНІ ВКАЗІВКИ ПО СКЛАДАННЮ ОПЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ


А. Загальні положення


9. Оперативною частиною плану ліквідації аварій повинні бути охоплені всі гірничі роботи і всі види можливих аварій на дразі або земснаряді, які можуть загрожувати безпеці людей.

10. Оперативна частина плану ліквідації аварій не повинна вміщувати заходи, які не мають прямого відношення до ліквідації аварії, вказівок про відновлювальні роботи та інше.


Б. Основні заходи по рятуванню людей, яких аварія захопила на дразі або земснаряді


11. В оперативній частині плану ліквідації аварій повинні бути передбачені:

а) способи оповіщення про аварію працюючих на всіх виробничих Ділянках, шляхи виходу людей з аварійних місць, дії ІТР, відповідаючих за виведення людей, виклик ВГРС (ВГРК), ППК і шляхи проходження ВГРС (ВГРК), ППК для рятування людей;

б) використання транспорту для швидкого виведення людей з, аварійної дільниці та пересування ВГРС (ВГРК), ППК до місця аварії;

в) призначення осіб, які відповідають за виконання окремих заходів і розстановка постів безпеки;

г) необхідність і послідовність припинення подачі електроенергії на аварійну дільницю;

д) методи та засоби рятування людей при затопленні, перекиданні драги, земснаряду*.

е) способи рятування людей у випадках раптового прориву греблі, дамб та іншого.

Посадка людей в човни повинна проводитися з боку, протилежного крену драги або земснаряду.


Додаток 1 до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний керівник підприємства "__"________ 19   р.


ФОРМА оперативної частини плану ліквідації аварій

Номера позицій, види аварій та місця їх виникнення

Заходи по рятуванню людей та ліквідації аварії

Особи, які відповідають за виконання заходів та виконавці

Місце знаходження засобів для рятування людей і ліквідації аварій

Дії ВГРС або добровільної рятувальної команди і пожежної частини


Додаток 2 до Інструкції

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ

 між окремими особами, які беруть участь

у ліквідації аварій і порядок їх дій 


1. Відповідальний керівник робіт по ліквідації аварії:

а) негайно приступає до виконання заходів, передбачених оперативною частиною плану ліквідації аварій;

б) знаходиться постійно на командному пункті ліквідації аварії;

в) перевіряє, чи викликана ВГРС (ВГРК), пожежна команда;

г) виявляє кількість працюючих, яких застигла аварія;

д) керує роботами згідно з планом ліквідації аварій;

е) заповнює оперативний журнал (по формі згідно з додатком 4);

ж) приймає інформацію про хід рятувальних робіт.

2. Директор і технічний керівник підприємства:

а) надають допомогу в ліквідації аварії, не втручаючись в оперативну роботу, виконуючи оперативні завдання відповідального керівника робіт по ліквідації аварії;

б) приймають заходи по доставці на драгу (земснаряд) людей та устаткування, які необхідні для ліквідації аварії;

в) організовують медичну допомогу потерпілим.

3. Головний механік і головний енергетик підприємства:

а) забезпечують безперервну подачу електроенергії;

б) приймають заходи по забезпеченню аварійних робіт додатковим устаткуванням.

4. В необхідних випадках технічний керівник підприємства може взяти на себе керівництво роботами по ліквідації аварії.

5. Начальник зв'язку повинен прибути в приміщення центральної телефонної станції та забезпечити безперервну роботу зв'язку.

6. Телефоністка телефонної станції після отримання повідомлення про аварію негайно оповіщає всіх осіб і установи згідно з списком.

Після отримання повідомлення про аварію телефоністка припиняє розмови з особами, що не мають безпосереднього відношення до аварії, яка сталася, та забезпечує першочерговість переговорів осіб, зв'язаних з ліквідацією аварії.

7. При веденні рятувальних робіт і ліквідації аварії обов'язковими до виконання є тільки розпорядження відповідального керівника робіт по ліквідації аварії.

Додаток З до Інструкції (форма)


СПИСОК

посадових осіб та установ, які повинні бути негайно сповіщені про аварію

Установа або посадова особа

Прізвище, ім'я.

Номер телефона

Адреса

по батькові

Службового

Домашнього

Службова

Домашня

1

2

3

4

5

6

1. ВГРС (ВГРК), яка обслуговує підприємство


2. Пожежна команда (у випадку пожежі)


3. Начальник драги (земснаряду)


4. Технічний керівник драги (земснаряду)


5. Директор підприємства


6. Технічний керівник підприємства


7. Головний механік підприємства


8. Головний енергетик підприємства


9. Заступник керівника підприємства по охороні праці


10. Головний лікар лікарні


1 1 . Місцевий орган Держ-наглядохоронпраці (територіальне управління, інспекція)


12. Профком підприємства


13. Районний відділ СБ


14. Районний відділ МВС


15. ПрокуратураДодаток 4 до Інструкції (форма)


Оперативний журнал по ліквідації аварії

     дряга                                              Підприємство 

(земснаряд)                                         (дільниця)

 Місце аварії

Час виникнення аварії: рік, місяць, число, години, хвилини

Дата

Години і хвилини

Зміст завдань по ліквідації аварії і строк виконання

Відповідальні особи за виконання завдання

Відмітка про виконання завдань (число, години, хвилини)

1

2

3

4

5

Відповідальний керівник робіт по ліквідації аварії

Командир ВГРС (ВГРК)