Фарбування залізничних пропан-бутанових і пентанових цистерн, які знаходяться в експлуатації, і нанесення смуг і написів на них здійснюються власником цистерн.

9.1.12. Цистерни повинні бути оснащені:

1) вентилями з сифонними трубками для зливання і заливання середовища;

2) вентилем для випускання парів із верхньої частини цистерни;

3) пружинним запобіжним клапаном;

4) штуцером для приєднання манометра;

5) покажчиком рівня рідини.

9.1.13. Запобіжний клапан, установлений на цистерні, повинен сполучатися з газовою фазою цистерни і мати ковпак з отворами для випускання газу в разі відкривання клапана. Площа отворів у ковпаку повинна бути не менше полуторної площі робочого перерізу запобіжного клапана.

9.1.14. Кожний наливний і спускний вентиль цистерни і бочки для зрідженого газу повинен бути обладнаний заглушкою.

9.1.15. На кожній бочці, крім бочок для хлору і фосгену, мають бути встановлені на одному із днищ вентилі для наповнення і зливання середовища. При встановленні вентиля на увігнутому днищі бочки він повинен закриватися ковпаком, а при встановленні на випуклому днищі, крім ковпака, обов’язкове обладнання обхоплювальної стрічки.

У бочок для хлору і фосгену повинні бути наливний і зливний вентилі, обладнані сифонами.

9.1.16. Бокові штуцери вентилів для зливання і наливання горючих газів повинні мати ліву різьбу.

9.1.17. Цистерни, призначені для перевезення вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007, повинні мати на сифонних трубках для зливання швидкісний клапан, що виключає вихід речовини в разі розриву трубопроводу.

9.1.18. Пропускна здатність запобіжних клапанів, які встановлюються на цистернах для зрідженого кисню, азоту та інших кріогенних рідин, повинна визначатись за сумою розрахункової випаровуваності рідини і максимальної продуктивності пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні.

Під розрахунковою випаровуваністю розуміється кількість рідкого кисню, азоту (кріогенної рідини) в кілограмах, яка може випаруватися протягом години під дією тепла, одержуваного цистерною з навколишнього середовища при температурі зовнішнього повітря 50 °С.

За максимальну продуктивність пристрою для створення тиску в цистерні при її випорожненні приймається кількість газу в кілограмах, яка може бути введена в цистерну протягом години при роботі з повним навантаженням випарника або іншого джерела тиску.

9.1.19. Підприємства-наповнювачі і наповнювальні станції повинні вести журнал наповнення за встановленою адміністрацією формою, в якому, зокрема, повинні бути вказані:

1) дата наповнення;

2) назва підприємства – виготовлювача цистерн і бочок;

3) заводський і реєстраційний номери для цистерн і заводський номер для бочок;

4) підпис особи, яка здійснювала наповнення.

При наповненні на одному підприємстві або на одній наповнювальній станції цистерн і бочок різними газами адміністрація цих підприємств повинна вести за кожним газом окремий журнал наповнення.

9.1.20. Цистерни і бочки можна заповнювати тільки тим газом, для перевезення і зберігання якого вони призначені.

9.1.21. Перед наповненням цистерн і бочок газами відповідальною особою, призначеною адміністрацією, має бути проведений ретельний огляд зовнішньої поверхні, виявлені справність і герметичність арматури, перевірено наявність залишкового тиску і відповідність газу, який міститься в них, призначенню цистерни або бочки. Результати огляду цистерн і бочок і висновки про можливість їх наповнення повинні бути записані в журналі.

9.1.22. Забороняється наповнювати газом несправні цистерни або бочки, якщо:

1) закінчився строк назначеного опосвідчення;

2) відсутня або несправна арматура і контрольно-вимірювальні прилади;

3) відсутні належні пофарбування або написи;

4) в цистернах або бочках знаходиться не той газ, для якого вони призначені.

Споживач, випорожнюючи цистерни, бочки, зобов’язаний залишати в них надлишковий тиск газу не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

Для зріджених газів, пружність парів яких у зимовий період може бути нижчою за 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), залишковий тиск встановлюється виробничою інструкцією підприємства-наповнювача.

9.1.23. Наповнення та випорожнення цистерн і бочок газами повинно проводитися за інструкцією, узгодженою з органами Держнаглядохоронпраці України.

Наповнення цистерн і бочок зрідженими газами мусить відповідати нормам, указаним у табл. 16.

Для газів, не вказаних у даній таблиці, норма наповнення встановлюється виробничими інструкціями підприємств-виготовлювачів виходячи з того, щоб при наповненні зрідженими газами, в яких критична температура вище 50°С, в цистернах і бочках був достатній об’єм газової подушки, а при наповненні зрідженими газами, в яких критична температура нижче 50 °С, – тиск у цистернах і бочках при температурі 50 °С не перевищував установленого для них розрахункового тиску.

Під час зберігання і транспортування наповнені бочки повинні бути захищені від впливу сонячних променів і від місцевого нагрівання.

9.1.24. Величина наповнення цистерн і бочок зрідженими газами повинна визначатись зважуванням або іншим надійним способом контролю.

9.1.25. Якщо під час наповнення цистерн або бочок буде виявлено пропускання газу, наповнення повинно бути припинено, газ із цистерни або бочки видалено; наповнення може бути поновлене тільки після усунення пошкоджень.

9.1.26. Після наповнення цистерн або бочок газом на бокові штуцери вентилів повинні бути встановлені заглушки, а арматура цистерн – закрита запобіжним ковпаком, який має бути опломбований.

9.1.27. Транспортування цистерн і бочок повинно здійснюватись згідно з правилами відповідних транспортних міністерств.

Таблиця 16


Назва газу

Маса газу на 1 л місткості цистерни або бочки, кг, не більше

Місткість цистерни або бочки на 1 кг газу, л, не менше

Азот

0,770

1,30

Аміак

0,570

1,76

Бутан

0,488

2,05

Бутилен

0,526

1,90

Пропан

0,425

2,35

Пропилен

0,445

2,25

Фосген, хлор

1,250

0,80

Кисень

1,080

0,93


10. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БАЛОНІВ


10.1. Загальні вимоги


10.1.1. Балони мають розраховуватися і виготовлятися за НД, узгодженою з Держнаглядохоронпраці України.

10.1.2. Балони повинні мати вентилі, щільно вкручені в отвори горловини або у витратно-наповнювальні штуцери у спеціальних балонах, що не мають горловини.

10.1.3. Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів місткістю більше 100 л повинні бути забезпечені паспортом (додаток 3).

10.1.4. На балони місткістю понад 100 л повинні встановлюватися запобіжні клапани. При груповому встановленні балонів допускається встановлення запобіжного клапана на всю групу балонів.

10.1.5. Балони місткістю понад 100 л, які встановлюються як витратні ємності для зріджених газів, що використовуються як паливо на автомобілях та інших транспортних засобах, крім вентиля і запобіжного клапана повинні мати покажчик максимального рівня наповнення. На таких балонах також допускається встановлення спеціального наповнювального клапана, вентиля для відбирання газу в пароподібному стані, покажчика рівня зрідженого газу в балоні і спускної пробки.

10.1.6. Бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюються воднем та іншими горючими газами, повинні мати ліву різьбу, а для балонів, які наповнюються киснем та іншими негорючими газами, – праву різьбу.

10.1.7. Кожний вентиль балонів для вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2-го класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007 повинен бути забезпечений заглушкою, яка накручується на боковий штуцер.

10.1.8. Вентилі в балонах для кисню повинні вкручуватись із застосуванням ущільнювальних матеріалів, загоряння яких в середовищі кисню виключається.

10.1.9. На верхній сферичній частині кожного металевого балона повинні бути вибиті (чітко видні) такі дані:

1) товарний знак підприємства-виготовлювача:

2) номер балона;

3) фактична маса порожнього балона (кг): для балонів місткістю до 12 л включно – з точністю до 0,1 кг; понад 12 до 55 л включно – з точністю до 0,2 кг; маса балонів місткістю понад 55 л указується відповідно до НД на їх виготовлення:

4) дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;

5) робочий тиск (Р), МПа (кгс/см2);

6) пробний гідравлічний тиск (П), МПа (кгс/см2);

7) місткість балонів, л:

для балонів місткістю до 12 л включно–номінальна;

для балонів місткістю понад 12 до 55 л включно – фак­тична з точністю до 0,3 л;

для балонів місткістю понад 55 л – відповідно до НД на їх виготовлення;

8) клеймо ВТК підприємства-виготовлювача круглої форми діаметром 10 мм (за винятком стандартних балонів місткістю понад 55 л);

9) номер стандарту для балонів місткістю понад 55 л.

Висота знаків на балонах повинна бути не менше 6 мм, а на балонах місткістю 55 л – не менше 8 мм.

Маса балонів, за винятком балонів для ацетилену, вказується з урахуванням маси нанесеної фарби, кільця для ковпака і башмака, якщо такі передбачені в конструкції, але без маси вентиля і ковпака.

На балонах місткістю до 5 л або товщиною стінки менше 5 мм паспортні дані можуть бути вибиті на пластині, припаяній до балона, або нанесені емалевою чи олійною фарбою.

10.1.10. Балони для розчиненого ацетилену повинні бути заповнені відповідною кількістю пористої маси і розчинника за стандартом. За якість пористої маси і за правильність наповнення балонів відповідальність несе підприємство, яке наповнює балон пористою масою. За якість розчинника і за правильне його дозування відповідальність несе підприємство, яке здійснює заповнення балонів розчинником.

Після заповнення балонів пористою масою і розчинником на його горловині вибивається маса тари (маса балона без ковпака, але з пористою масою і розчинником, башмаком, кільцем і вентилем).

10.1.11. Написи на балони наносять по обводу на довжину не менше 1/3 обводу, а смуги – по всьому обводу, причому висота букв на балонах ємністю понад 12 л має бути 60 мм, а ширина смуги – 25 мм. Розміри написів і смуг на балонах ємністю до 12 л повинні визначатися в залежності від величини бокової поверхні балонів.

10.1.12. Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована відповідно до табл. 17.

Фарбування балонів і написи на них можуть виконуватися масляними, емалевими або нітрофарбами.

Фарбування наново виготовлених балонів і нанесення написів здійснюється підприємствами-виготовлювачами, а під час експлуатації – наповнювальними станціями або випробувальними пунктами.

Маркірування та фарбування неметалевих балонів повинні проводитися у відповідності до ТУ на балон.

Таблиця 17

Фарбування і нанесення написів на балони


Назва газу

Колір балонів

Текст напису

Колір напису

Колір смуги

Азот

Чорний

Азот

Жовтий

Коричневий

Аміак

Жовтий

Аміак

Чорний

-

Аргон сирий

Чорний

Аргон сирий

Білий

Білий

Аргон технічний

Чорний

Аргон технічний

Синій

Синій

Аргон чистий

Сірий

Аргон чистий

Зелений

Зелений

Ацетилен

Білий

Ацетилен

Червоний

-

Бутилен

Червоний

Бутилен

Жовтий

Чорний

Нафтобаз

Сірий

Нафтогаз

Червоний

-

Бутан

Червоний

Бутан

Білий

-

Водень

Темно-зелений

Водень

Червоний

-

Повітря

Чорний

Стиснуте повітря

Білий

-

Гелій

Коричневий

Гелій

Білий

-

Закис азоту

Сірий

Закис азоту

Чорний

-

Кисень

Голубий

Кисень

Чорний

-

Кисень медичний

Голубий

Кисень медичний

Чорний

-

Сірководень

Білий

Сірководень

Червоний

Червоний

Сірчистий ангідрид

Чорний

Сірчистий ангідрид

Білий

Жовтий

Вуглекислота

Чорний

Вуглекислота

Жовтий

-

Фосген

Захисний

-

-

Червоний

Фреон 11

Алюмінієвий

Фреон 11

Чорний

Синій

Фреон 12

Алюмінієвий

Фреон 12

Чорний

-

Фреон 13

Алюмінієвий

Фреон 13

Чорний

2 червоні

Фреон 22

Алюмінієвий

Фреон 22

Чорний

2 жовті

Хлор

Захисний

-

-

Зелений

Циклопропан

Оранжевий

Циклопропан

Чорний

-

Етилен

Фіолетовий

Етилен

Червоний

-

Всі інші горючі гази

Червоний

Назва газу

Білий

-

Всі інші негорючі гази

Чорний

Назва газу

Жовтий

-