4.3 Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів ДТЗ.

4.4 Знаки типів 3, 7 закріплюють за ДТЗ як другий комплект знаків.

4.5 Номерні знаки типу 4, закріплені за ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу та членів сімей персоналу, є власність України. У разі зняття з обліку ДТЗ, знаки здають на зберігання до реєстраційного підрозділу до їх перезакріплення за іншим ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу чи членів сімей персоналу.

4.6 Закріплювати знаки однієї адміністративно-територіальної належності в інших заборонено.

4.7 Спеціальні знаки можна закріплювати за ДТЗ будь-якої адміністративно- територіальної належності.

4.8 Знаки типу 7 є власністю особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку ДТЗ дозволено перезакріплювати номерні знаки типу 7 за іншим ДТЗ, що повинно бути оформлено в установленому порядку.

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ЗРАЗКИ ТИПІВ ЗНАКІВUA — символ державної належності;

АК —літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 1234 — порядковий номер;

АВ — літеросполука, що позначає серію.

UA — символ державної належності;

АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

4231 — порядковий номер;

АВ — літеросполука, що позначає серію.

Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

Рисунок А.1 —Знак типу 1UA — символ державної належності;

22 — код адміністративно-територіальної належності;

АН — літеросполука, що позначає серію;

0880 — порядковий номер.

Підтип 2-1UA — символ державної належності;

Т1 — познака, яка свідчить, що знак видано торговельним організаціям, що займаються

реалізацією транспортних засобів*;

АН — літеросполука, що позначає серію;

0880 — порядковий номер,

* Серію використовують у діапазоні Т0 + Т9.

Підтип 2-2

Рисунок А.2 — Знаки типу 2

001 — порядковий номер

Рисунок А.З — Знак типу ЗD — позначення призначеності;

123 —код*;

004 — порядковий номер.

* Цифри 001—199 означають код держави дипломатичної установи;

цифри 200—299 означають код міжнародної організації;

цифри 300—399 означають код держави консульської установи.

Рисунок А.4 — Знак типу 4UA — символ державної належності;

АК — літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність; 1234 —порядковий номер;

АВ — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.5 — Знак типу 5UA — символ державної належності:

22 — код адміністративно-територіальної належності;

8320 — порядковий номер;

АВ — літеросполука, що позначає серію.


Рисунок А.б — Знак типу 6


Місце для малюнка


7 ТАРАС


Р ШЕВЧЕНКО


" START 01

01 — код адміністративно-територіальної належності; START 01 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-1

Місце для малюнка01 — код адміністративно-територіальної належності;

РОКІ 02 — текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-2

Рисунок А.7 — Знаки типу 732419 — порядковий номер;

АА — літеросполука, що позначає серію.

Рисунок А.8 — Знаки типу 8


Рисунок А.9 — Знаки типу 9
Рисунок А.10 — Знаки типу 1001 — код адміністративно-територіальної належності; 3412 — порядковий номер.

Рисунок А.11 — Знак типу 11

ДОДАТОК Б
(обов’язковий)
ЛІТЕРОСПОЯУКИ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ
НАЛЕЖНІСТЬ

Літеросполука

Належність

Літеросполука

Належність

АК

Автономна Республіка Крим

BE

Миколаївська областьАВ

Вінницька область

ВН

Одеська область

АС

Волинська область

Ві

Полтавська область

АЕ

Дніпропетровська область

ВК

Рівненська область

АН

Донецька область

ВМ

Сумська область

AM

Житомирська область

ВО

Тернопільська область

АО

Закарпатська область

АХ

Харківська область

АР

Запорізька область

ВТ

Херсонська область

AT

Івано-Франківська область

ВХ

Хмельницька область

Al

Київська область

СА

Черкаська область

АА

м. Київ

СВ

Чеонігівська область

ВА

Кіровоградська область

СЕ

Чернівецька область

ВВ

Луганська область

СН

м.Севастополь

ВС

Львівська область

ДОДАТОК В
(обов’язковий)
ЛІТЕРОСПОЛУКИ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ
ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ ЗНАКІВ

АА

ВА

СА

ЕА

HA

ia

KA

MA

OA

PA

ТА

ХА

АВ

ВВ

СВ

EB

HB

IB

KB

MB

OB

PB

ТВ

XB

АС

ВС

BP

EC

HC

ІС

КС

MC

ОС

PC

ТС

ХС

АЕ

BE

СЕ

ЕЕ

HE

IE

KE

ME

OE

PE

ТЕ

ХЕ

АН

ВН

СН

EH

HH

IH

KH

MK

OH

PH

ТН

ХН

АІ

ВІ

СІ

El

hi

II

Ki

Ml

ОІ

PI

ТІ

XI

АК

ВК

СК

EK

HK

ІК

KK

MK

OK

PK

ТК

ХК

AM

ВМ

CM

EM

HM

ІМ

KM

MM

OM

PM

ТМ

ХМ

АО

ВО

CO

EO

HO

ІО

КО

MO

ОО

po

ТО

ХО

АР

СР

EP

HP

IP

KP

MP

OP

pp

TP

ХР

AT

ВТ

СТ

ET

HT

IT

KT

MT

ОТ

РТ

ТТ

XT

АХ

ВХ

СХ

EX

HX

IX

KX

MX

ОХ

РХ

ТХ

XXДОДАТОК Г (обов’язковий)

КОДИ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
НАЛЕЖНОСТІ

Належність

Код адміністративно- територіальної

Належність

Код адміністративно-
належності


територіальної належності

Автономна Республіка Крим

01

Миколаївська

15

Вінницька

02

Одеська

16

Волинська

03

Полтавська

17

Дніпропетровська

04

Рівненська

18

Донецька

05

Сумська

19

Житомирська

06

Тернопільська

20

Закарпатська

07

Харківська

21

Запорізька

08

Херсонська

22

Івано-Франківська

09

Хмельницька

23

Київська

10

Черкаська

24

м. Київ

11

Чернігівська

25

Кіровоградська

12

Чернівецька

26

Луганська

13

м. Севастополь

27

Львівська

14

Код УКНД 43.020

Д

ЗМІНА № 1

СТУ 4278:2006

Сторінка 1

Сторінок 4

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ. ЗНАКИ НОМЕРНІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
Загальні вимоги. Правила застосування

  1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху при Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ України

  2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30.07.2007 р. № 167

Чинна від 2007-11-01

У структурному елементі «Зміст» назву додатку Б викласти в новій редакції: «Літеросполуки, що означають адміністративно-територіальну належність».

Пункт 2.1, слова «типи 2 та 7 поділяють на підтипи» замінити на «типи 2, 6 та 7 поділяють на підтипи».

Пункт 2.2, таблиця 1:

тип 6 викласти в новій редакції

Тип

Підтип

Призначеність


6

6-1

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видають торговельні організації

6-2

Знаки для разових поїздок, у разі реалізації через торговельні організації, для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок.
тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Призначеність

7

7-3

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака

7-4

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знака за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осібПункт 2.4 Слова «підтипу 2-1»замінити на «підтипів 2-1 та 6-1» та слова «підтипу 2­2 видають» замінити на «підтипів 2-2 та 6-2 видають».

Пункт 2.5, таблиця 3:

тип 6 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

6

6-1

220

174


6-2

220

174тип 7 після підтипу 7-2 доповнити рядками:

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

7

7-3

220—400**)

110—320**)

7-4

220—400і**)

110—320**)— таблицю доповнити виноскою:

«**) Відповідно до розмірів місця закріплення номерного знака, передбаченого заводом-ви-робником ДТЗ».

Зміна № 1 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 2

Пункт 3.3:

— у третьому абзаці після сліз «знаків типів 1, 2, 5, 6» доповнити: «та підтипу 7-3»;

— у останньому абзаці слова «для знаків типу 7 та 11» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11».

Пункт 3.4:

— у першому абзаці після слів «для знаків типу 1, 5 ...» доповнити: «та підтипу 7­

3»;

— у останньому абзаці слова «Для знаків типів 2, 6, 7, 11 .» замінити словами: «Для знаків підтипів 2-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-4 та тилу 11 .».

Пункт 3.5:

— у першому абзаці після слів «знаків типу 5 .» доповнити: «та підтипу 7-3 ..,».

— у останньому абзаці слова «для знаків типів 7 та 11 ...» замінити словами: «для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 ...».

Пункт 3.7. Викласти в новій редакції «3.7 Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0 + Т9 розміщують із лівого боку, для знаків типу 4 — літеру D також розміщують із лівого боку, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0 + Т9 розміщують у верхній частині знака».

Пункт 3.8:

— слова «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6 та 8 .» замінити словами: «Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6, 8 та підтипу 7-3 .».

— у другому абзаці слова «Для знаків типу 7 .» замінити словами: «Для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 .».