ДОДАТОК Е

(обов'язковий)


ВІДКРИТЕ ГОРІННЯ СИНТЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

(ПОЛІУРЕТАНУ) (TF 4)

Е.1 Паливо

Три мати, розміром приблизно 50 см х 50 cm x 2 см, зроблені з м'якого пінного поліуретану без домішок, що уповільнюють горіння, зі щільністю приблизно 20 кг/м3.

Е.2 Розміщування

Мати повинні бути розміщені один на одному на листі з алюмінієвої фольги, краї якого загнуто нагору для утворення піддону.

Е.3 Підпалювання

Мати, зазвичай, треба підпалювати з кута нижнього мата.

Примітка 1. Однак точне місце підпалювання може бути обрано так, щоб випробовування було дійсним.

Примітка 2. Для сприяння займанню можна використовувати невелику кількість чистої пальної речовини (наприклад, 5 см3 метилового спирту).

Е.4 Умова закінчення випробовування

уЕ = 6

Е.5 Критерії дійсності випробовування

Розвиток пожежі повинен бути таким, щоб характеристики m від у та m від часу знаходилися в межах, зображених на рисунках Е.1 та Е.2 відповідно, до того моменту, доки або всі сповіщу-вачі видадуть сигнал пожежної тривоги, або буде досягнуто значення у = 6, незалежно від того, якої з умов буде досягнута раніше.Пояснення:

1 - значення m;

2 - значення у.

Пояснення:

1 - значення m;

2 - час.


Рисунок Е.1 - Граничні значення

залежності m від у, пожежа TF4

Рисунок Е.2 - Граничні значення

залежності m від часу, пожежа TF4


ДОДАТОК F

(обов'язковий)


ВІДКРИТЕ ГОРІННЯ РІДИНИ

(n-гептан) (TF 5)

F.1 Паливо

Приблизно 650 г суміші n-гептану (чистота 99 %) із приблизно 3 % толуолу (чистота 99 %) за об'ємом.

Примітка. Кількість може бути уточнено для забезпечування дійсності випробовування.

F.2 Розміщування

Суміш гептан/толуол треба спалювати в квадратному сталевому піддоні розмірами приблизно 33 см х 33 см х 5 см.

F.3 Підпалювання

Підпалювати треба за допомогою, наприклад, полум'я або іскри тощо.

F.4 Умова закінчення випробовування

уЕ = 6.

F.5 Критерії дійсності випробовування

Розвиток пожежі повинен бути таким, щоб характеристики m від у та m від часу знаходилися в межах, зображених на рисунках F.1 та F.2 відповідно, до того моменту, доки або всі сповіщувачі видадуть сигнал пожежної тривоги або буде досягнуто значення у = 6, незалежно від того, якої з умов буде досягнуто раніше.Пояснення:

1 - значення m;

2 - значення у.

Пояснення:

1 - значення m;

2 - час.

Рисунок F.1 - Граничні значення

залежності m від у, пожежа TF5

Рисунок F.2 - Граничні значення залежності m від часу, пожежа TF5


ДОДАТОК G

(обов'язковий)


СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБОВУВАННЯ ПАРАЗИТНИМ ЗАСВІЧУВАННЯМ

G.1 Монтування

Компоненти сповіщувача кріплять на дві жорсткі опори на відстані (10 ± 1) м між опорами або на відстані, що відповідає максимальній дальності сповіщувача, якщо вона менше ніж 10 м.

Якщо максимальна відстань, зазначена виробником більше 10 м, необхідно імітувати максимальну відстань.

Треба дотримуватися обережності стосовно електричних з'єднань з люмінесцентними лампами і допоміжним устаткованням, щоб уникнути впливання електричних завад на систему сигналізації.


Розміри у сантиметрах
Пояснення:

1 - передавач або відбивач;

2 - приймач або передавач-приймач;

3 - трубчасті люмінесцентні лампи (6 шт.);

4 - лампи накалювання (7 шт.);

5 - вісь променя;

6 - центральна лінія оптичного променя;

7 - розріз А-А.Рисунок G.1 - Стенд для випробовування паразитним засвічуванням


G.2 Джерело світла

Джерело світла повинне складатися з:

 1. семи однакових вольфрамових ламп накалювання потужністю 100 Вт із колірною температурою приблизно 2900 К;

 2. шести однакових трубчастих люмінесцентних ламп потужністю 36 Вт, довжиною 1,2 м, з колірною температурою приблизно 6 500 К (денне світло).

Лампи накалювання повинні бути грушоподібної форми з колбою з безбарвного скла і повинні відповідати EN 60064.

Трубчасті люмінесцентні лампи повинні відповідати EN 60081.

Для досягнення стабільної вихідної світлової потужності люмінесцентні лампи треба піддавати старінню протягом 100 год до початку використовування і їх треба замінювати після 2000 год використовування.

Електроживлення джерела світла повинне здійснюватися змінною напругою частотою 50 Гц.


ДОДАТОК ZA

(довідковий)


ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО СТАНДАРТУ,

ЩО СТОСУЮТЬСЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ

АБО ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВ ЄС

ZA.1 Сфера застосування і відповідні положення

Цей стандарт розроблено згідно з Мандатом М/109, виданим CEN Європейською комісією і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

Наведені в додатку положення цього стандарту відповідають вимогам Мандата, виданого на підставі Європейської Директиви про конструкційну продукцію (89/106/ЕЕС).

Відповідність цим положенням дає підставу вважати, що конструкційна продукція, на яку поширюється цей стандарт, придатна для передбаченого застосовування відповідно до розділу 1 (Сфера застосування) цього стандарту.

ЗАСТОРОГА! Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можна застосовувати інші вимоги та Директиви ЄС.

Примітка. Додатково до положень цього стандарту, які стосуються небезпечних речовин, можуть мати місце інші вимоги до продукції, яка входить до її сфери застосовування (наприклад, Європейське законодавство і національні закони, правила та адміністративні положення). Ці вимоги повинні також відповідати тому, коли і де їх застосовують.

Інформаційну базу Європейських і національних положень про небезпечні речовини розміщено на веб-сайті EUROPA (CREATE, доступ через http://europa.eu.int).

Цьому додатку ZA відповідає та сама сфера застосування продукції, що встановлена розділом 1 цього стандарту. Цей додаток встановлює умови нанесення знака марковання СЄ на лінійні димові пожежні сповіщувачі для зазначеного нижче застосування і визначає відповідні дійові положення.

Конструкційна продукція: сповіщувачі пожежні лінійні пропущеного світла

Призначене застосовування: пожежна безпека


Таблиця ZA.1 - Відповідні розділи

Основні

характеристики

Розділи

цього стандарту

Підмандатні рівні або класи

Номінальні умови спрацьовування (чутливість)

4.5, 4.8,4.10, 5.2, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10


Затримка спрацьовування (час спрацьовування)

5.3, 5.6


Надійність функціювання

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9а, 5.16, 5.18


Відхили електроживлення

5.5


Експлуатаційні характеристики за умов пожежі

4.2


Довговічність надійності функціювання;

здатність протистояти температурі

5.11, 5.12


Довговічність надійності функціювання;

здатність протистояти вібрації

5.15Закінчення таблиці ZA.1

Основні

характеристики

Розділи

цього стандарту

Підмандатні рівні або класи

Довговічність надійності функціювання;

здатність протистояти вологості

5.13, 5.14


Довговічність надійності функціювання;

здатність протистояти корозії

5.17


а Застосовують тільки до програмне керованих сповіщувачів.

ZA.2 Процедури атестування відповідності лінійних димових пожежних сповіщувачів пропущеного світла

ZA.2.1 Атестування відповідності

ZA.2.1.1 Система атестування відповідності

Система атестування відповідності, яку потребує Мандат, повинна відповідати зазначеному в таблиці ZA.2.

Таблиця ZA.2 - Система атестування відповідності

Продукція

Призначене

застосовування

Рівні або класи

Система атестування

відповідності

Сповіщувачі пожежні лінійні пропущеного світла

Пожежна безпека


1

Система 1: див. CPD Додаток III. 2 (і), без перевіряння зразків.

Це потребує:

a) задач, рішення яких забезпечує виробник:

 1. виробниче контролювання продукції (див. ZA.2.2 b));

 2. випробовування зразків, відібраних виробником на підприємстві-виробнику, відповідно до встановленого плану випробовувань;

b) задач, рішення яких забезпечує уповноважений орган сертифікації продукції1:

 1. випробовування типу продукції (див. ZA.2.2 а));

 2. інспектування виробництва і виробничого контролювання продукції;

 3. безупинне-періодичне наглядання, оцінювання і визнання виробничого контролювання продукції.

ZA.2.2 Оцінювання відповідності

Оцінювати відповідність лінійних пожежних сповіщувачів пропущеного світла згідно з цим стандартом треба у такий спосіб :

a) випробовування типу

Перш, ніж буде здійснене маркування знаком СЄ, треба провести випробовування типу продукції відповідно до зазначених у таблиці ZA.1 розділів. Випробна продукція повинна бути типовим представником серійної продукції виробника щодо конструкції, функціювання і настроювання.

Випробовування, проведені раніше згідно з положеннями цього стандарту, можуть бути враховані за умови, що їх було проведено за тією самою системою атестування відповідності на такій самій продукції або продукції аналогічних моделей, конструкції і призначення так, що досягнуті результати можуть бути застосовані до цієї продукції.

За будь-яких змін, наприклад, у конструкції продукції, матеріалах або постачальниках комплектувальних елементів або у процесі виробництва, що можуть призвести до істотної зміни однієї або більше характеристик, випробовування треба проводити для кожної відповідної експлуатаційної характеристики продукції.

b) виробниче контролювання продукції

Виробник повинен вести, підтверджувати документально і підтримувати систему постійного виробничого контролювання продукції для посвідчення того, що продукція, яку виробляють, відповідає встановленим експлуатаційним характеристикам.

Система виробничого контролювання продукції повинна складатися з процедур, регулярного перевіряння і випробовування і (або) оцінювання і використовування цих результатів для керування матеріалами, що їх постачають, або комплектувальними елементами, устаткованням, процесом виробництва продукції.

Процедура виробничого контролювання продукції повинна бути повною і докладною, щоб відповідність продукції була очевидною для виробника, а відхил можна було виявити на самій ранній стадії.


Систему виробничого контролювання продукції, що відповідає вимогам EN ISO 9001 і задовольняє специфічним вимогам цього стандарту, треба розглядати як ту, що задовольняє вищезгаданим вимогам.

Виробниче контролювання продукції треба задокументувати в настанові, доступній для інспектування.

Результати виробничого контролювання продукції треба реєструвати. Зареєстровані дані повинні бути доступні для інспектування і повинні містити, принаймні, таке:

 • ідентифікаційні дані випробної продукції;

 • дати відбирання зразків;

 • застосовані методи випробовування;

 • результати випробування та інспектування;

 • дату випробовування;

 • дані відповідального на підприємстві;

 • відомості про калібрування;

 • ужиті заходи.

ZA.3 Маркування знаком СЄ

Знак марковання СЄ (згідно з Директивою 93/68/ЕЕС) треба розміщувати на продукції разом із такими відомостями:

і. ідентифікаційним номером уповноваженого органу сертифікації продукції;

іі. номером сертифіката відповідності ЄС.

Знак марковання СЄ додатково вказують у супровідній торговельній документації, яку доповнено:

 1. ідентифікаційним номером уповноваженого органа сертифікації продукції;

 2. назвою або ідентифікаційною познакою і зареєстрованою адресою виробника;

 3. двома останніми цифрами року, у якому було проведене маркування;

 4. номером сертифіката відповідності ЄС;

 5. посиланням на цей стандарт (EN 54-12);