3.47. Монтуємі повітропроводи треба закріплювати міцними підвісками. Тимчасове кріплення труб мотузками, дротом, розпірками й іншими випадковими матеріалами не допускається.

3.48. Не можна підвішувати й укладати сторонні предмети на трубопроводи.

3.49. Для сполучення отворів двох деталей під болтове з'єднання слід застосовувати спеціальне оправлення; закріплюючи болтове з'єднання, при цьому краще користуватися одночасно двома ключами.

3.50. При виконанні роботи в тісних і незручних місцях треба користуватися спеціальним інструментом (вигнуті і торцеві ключі, оправлення, струбцини і т.п.) з урахуванням умов роботи.

3.51. При установці арматури і трубопроводів вентиляції, доізоляційних деталей насичення, зашивки приміщень і установки післяізоляційних виробів, монтуємих на висоті до 1,5 метра, треба користуватися зручними, міцними і стійкими переносними ослонами і риштованням. Не слід застосовувати для цих цілей випадкові предмети або шухляди.

3.52. Роботу добудовника на висоті більш 1,5 м необхідно виконувати з риштувань, що мають поручні і трапи, а при їх відсутності - з використанням запобіжного пояса.

3.53. При роботі на риштуваннях і на суднах слід виключити падіння предметів, для чого на риштуваннях не повинно бути незакріплених предметів. Не допускається виконувати роботи на одній вертикалі з іншими робітниками, тому що випадково упалі предмети (інструмент, деталь, обрізок металу і т.п.) можуть привести до нещасного випадку.

3.54. Скупчення людей і складування матеріалів на риштуваннях і трапах у кількості, що перевищує розрахункові навантаження, неприпустимо. Неприпустиме також нерівномірне навантаження і перевантаження настилів, риштовання, а також захаращення місць роботи і проходів.

3.55. Роботу з риштування і на козлах слід виконувати тільки при наявності на них поручнів і трапів. Висота козел не повинна перевищувати 3,5 м.

3.56. При роботі на висоті до 1,5 м необхідно використовувати міцні столи висотою не більш 1000 мм із товщиною дошки не менш 50 мм. Розкіс ніжок, місце їх розташування і кріплення до дошки повинні забезпечувати гарну стійкість.

Використання випадкових дошок і шухляд як риштування не допускається.

3.57. Для виконання робіт на висоті більш 1,5 м без риштувань, помостів слід застосовувати випробуваний запобіжний пояс. Для закріплення каната (ланцюжка) запобіжного пояса використовуються тільки міцні конструкції, заздалегідь визначені майстром.

До виконання роботи на висоті більш 5 м з запобіжним поясом допускаються особи, що пройшли відповідний медичний огляд і одержали дозвіл на право виконання верхолазних робіт.

Лазити по фермам, колонам і іншим конструкціям, агрегатам, верстатам і штабелям матеріалів не дозволяється.

3.58. При навантаженні, розвантаженні і переміщенні труб, арматури й інших вантажів вагою більш 50 кг треба користуватися вантажопідйомними засобами.

3.59. Виконуючи разом з електрозварниками складально-прихоплювальні роботи, необхідно користуватися захисними окулярами типу 01 зі світлофільтрами В-2, У-3.

3.60. Для роботи з електрозварювальним інструментом і апаратурою добудовник повинен мати дозвіл на виконання електроприхоплювальних і зварювальних робіт.

3.61. Виконувати роботу треба тільки із застосуванням справних драбин.

На кінцях драбин повинні бути гумові «башмаки» (при роботі на кам'яних і металевих підлогах) або гострі металеві наконечники (при роботі на дерев'яних підлогах і настилах).

3.62. Якщо робота із застосуванням драбин виконується в загальних проходах, де є рух людей і перевозяться вантажі, то біля нижнього кінця драбин повинен знаходитися робітник для спостереження за тим, щоб сходи не зачепили.

3.63. Довжина драбин повинна дозволяти роботу зі сходинки, що відстоїть від верхнього її кінця не менш, ніж на 1 метр. Довжина драбин у всіх випадках повинна бути не більш 5 м.

3.64. Спуск або підйом по драбинам дозволяється тільки по одній людині. При цьому не можна тримати в руках матеріал і інструмент. Для підйому або спуску інструмента треба застосовувати сумки, перекинуті через плече.

3.65. До робіт у приміщеннях суден після знежирення, обклеювання ізоляцією, фарбування й інших подібних робіт можна приступати тільки після устаткування в них приточно-витяжної вентиляції й одержання дозволу пожежної охорони на проведення робіт у даному приміщенні. До початку робіт слід перевірити, чи не залишилися в приміщенні банки з розчинниками або іншими легкозаймистими речовинами.

3.66. Газовогневі й електрозварювальні роботи на поверхнях, обклеєних із протилежної сторони гумою, ізоляцією або іншими займистими матеріалами, допускаються тільки після видалення цих матеріалів і з дозволу будівельника судна і пожежної охорони.

3.67. При свердлінні наскрізних отворів у перебірках треба переконатися, що за перебірками ніхто не працює, і на шляху свердла немає електричних проводів.

3.68. Свердління пневматичною машинкою над головою треба робити в запобіжних окулярах з небиткими стеклами.

3.69. Не можна очищати місця свердління голими руками, стружку змітати щіткою при включеній машині, здувати її стисненим повітрям.

3.70. При роботі з важкими деталями треба користуватися підйомними пристосуваннями необхідної вантажопідйомності. Не можна застосовувати несправні піднімальні пристосування, а також пристосування з простроченими термінами випробувань або вантажопідйомність яких невідома.

3.71. При використанні в роботі домкратів слід встановлювати їх на слизькій і нерівній поверхні з дерев'яною підкладкою.

3.72. Переміщаючи вантаж вручну разом з іншими робітниками, треба піднімати й опускати його по команді старшого.

3.73. При виконанні роботи з іншої спеціальності в порядку сполучення професій треба вивчити правила безпечного виконання робіт з цієї професії, одержати інструктаж від майстра і дозвіл на виконання нової роботи.

3.74. Не допускається робота в безпосередній близькості від діючих паропроводів і кабельних трас, що знаходяться під напругою.

3.75 Спробний пуск устаткування і систем вентиляції слід робити тільки після здачі монтажу ВТК і відповідно до інструкції по експлуатації даної системи або механізму.

3.76. При роботі з гідравлічними пристосуваннями поблизу не повинні знаходитися особи, не зайняті на даній операції.

3.77. Під час випробувань механізмів, пристроїв не можна робити ніяких робіт, що заважають нормальному проведенню випробувань, обслуговуванню механізмів або створюють небезпеку для учасників випробувань.

3.78. Керування устаткуванням у процесі випробувань треба робити в повній відповідності з правилами технічної експлуатації й інструкціями з їх обслуговування.

3.79. Випробування на непроникність і герметичність відсіків, цистерн і інших конструкцій слід робити відповідно до схеми випробувань у присутності майстра. Не можна порушувати методи і норми випробувань.

3.80. Необхідно прибрати з конструкцій, що підлягають випробуванням на непроникність і герметичність, будівельне сміття і виробничі відходи, видалити риштування і підмости, демонтувати тимчасову вентиляцію й інші тимчасові комунікації.

3.81. Перед початком проведення випробувань на непроникність і герметичність відсіків цистерн і іншого слід перевірити, чи немає в них людей, після чого закрити на всі задраювання і болти всі двері, люки, кришки, ілюмінатори й інше по зовнішньому контуру випробовуваного району. Не допускається проведення випробувань при несправності або при неповній кількості кріпильних деталей на дверях, люках, кришках ілюмінаторів.

3.82. Роботу з випробувань слід виконувати не менш чим удвох. Один з робітників призначається старшим.

3.83. Якщо в підлягаючих випробуванням конструкціях або сусідніх з ними приміщеннях знаходилося пальне (мазут, соляр, гас, мастило і т.д.), то перед випробуванням воно повинно бути вилучено, а конструкції пропарені і провентильовані.

Недотримання цієї вимоги може спричинити пожежу або вибух конструкції при виправленні дефектів за допомогою електрозварювання, застосування іскроутворюючого інструмента і від зарядів статичної електрики.

3.84. Район випробувань на герметичність слід відгородити, вивісити плакати з попереджуючими написами.

3.85. На кожнім відсіку, цистерні або окремій конструкції, що піддається випробуванням на герметичність, слід установити справні й опломбовані манометри, запобіжні і редукційні клапани.

Не можна застосовувати контрольно-вимірювальні прилади і запобіжну арматуру з простроченим терміном періодичної перевірки.

3.86. Не допускається перевищення передбаченого схемою випробування тиску. Піднімати і знижувати тиск слід ступінями, передбаченими технологічним процесом. При досягненні необхідного тиску відразу ж припинити подачу води або повітря.

3.87. Під час перебування конструкції під тиском випробувачам не можна залишати своє робоче місце і виконувати роботи по усуненню дефектів, нагрівати й обстукувати конструкції.

3.88. Над випробовуваною конструкцією не повинні виконуватися інші роботи, тому що упалі вниз предмети або іскри розплавленого електрозварюванням металу можуть привести до нещасного випадку.

3.89. Перед усуненням дефектів електрозварюванням і газовим різанням у випробовуваних конструкціях треба знизити тиск до атмосферного і вжити заходів по виключенню запалення матеріалів по обидва боки випробовуваної конструкції й опіку людей.

3.90. Після закінчення випробувань необхідно знизити тиск у відсіку або виробі, випробовуваних повітряним тиском, до атмосферного.

3.91. Відключення світлової сигналізації і блокувальних пристроїв слід робити тільки після закінчення випробування і стравлення тиску до атмосферного.

3.92. Заносити на судно легкозаймисті рідини (ЛЗР) і горючі рідини (ГР) допускається тільки за вказівкою майстра в металевій закритій тарі й у кількості, необхідній для напівзмінної роботи.

3.93. Не можна залишати на робочому місці ємності з ЛЗР і ГР, промаслене дрантя, клоччя та інші горючі матеріали. Обтиральні матеріали повинні прибиратися в металевий посуд із кришкою і по закінченні роботи видалятися із судна. Збереження ЛЗР і ГР на будуємих і ремонтуємих суднах не дозволяється.

3.94. При роботі із застосуванням ЛЗР і ГР чи після їх знежирення, а також безпосередньо після фарбування, слід користуватися для освітлення акумуляторним ліхтарем або вибухозахищеним світильником напругою не вище 12 В, що має ковпак із захисною сіткою. Застосування відкритого вогню в таких приміщеннях не допускається.

3.95. Не можна застосовувати для освітлення газовий різак, сірники, свічки й інші джерела відкритого вогню.

3.96. Не допускається використовувати не по призначенню які-небудь засоби пожежегасіння.

3.97. При роботі з паяльною лампою потрібно виконувати наступні вимоги:

- не користуватися паяльною лампою без запобіжного клапана і яка має витік пального;

- не запалювати паяльну лампу, облиту пальним;

- заправляти паяльну лампу тільки тим пальним, для якого вона призначена, і не більш 2/3 об'єму;

- не додавати пального в палаючу або не цілком остиглу лампу;

- не залишати палаючу лампу без нагляду.

3.98. Ручні переносні світильники повинні відповідати наступним вимогам: конструкція не повинна допускати дотику до струмоведучих частин; корпус повинен виконуватися з вологостійкого і теплостійкого матеріалу, що має ізоляційні властивості і достатню механічну міцність; лампа повинна бути захищена від механічних ушкоджень ковпаком, причому захисна сітка повинна кріпитися не до патрона, а до корпуса.

До використання допускаються тільки світильники, що знаходяться в справному стані.

3.99. При роботі на суднах, що будуються і ремонтуються, слід використовувати ручний електроінструмент (електродрилі, електровідвертки і т.п.) напругою живильної мережі не більш 36 В.

3.100. До роботи з електроінструментом допускаються тільки особи, які мають кваліфікаційну групу по електробезпеки не нижче другої.

3.101. Інструмент потрібно використовувати тільки по прямому призначенню. Переробка конструкції інструмента заводського виготовлення не допускається.

3.102. При отриманні електроінструменту слід впевнитися, що на ньому нанесена дата перевірки і дата проведення наступного випробування не прострочена.

3.103. Добудовнику, що працює з електроінструментом, не дозволяється:

- передавати інструмент без дозволу керівника робіт іншим особам;

- розбирати і ремонтувати несправний інструмент;

- працювати без передбачених інструкціями засобів індивідуального захисту.

3.104. Перед включенням інструмента в електричну мережу слід переконатися в справності кабелю і заземлення.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи добудовник зобов'язаний:

4.1. Відключити пневмоінструмент, упорядкувати робоче місце, змотати і прибрати шланги у відведене місце, прибрати сміття й очистити проходи.

4.2. Перевірити наявність свого інструмента, прибрати його у свою інструментальну шухляду або здати в інструментальну комору.

4.3. Оглянути робоче місце, перевірити, чи не залишені неприбраними проводи тимчасового освітлення, переносні світильники, пристосування і незакріплені деталі, металоконструкції.

4.4. Переконатися у відсутності можливих очагів загоряння (дрантя, ізоляції й інших горючих матеріалів). При їх виявленні залити водою або прибрати.

4.5. Переконатися, чи не залишився хто-небудь на місці роботи без дозволу керівника робіт, особливо в закритих приміщеннях (цистерни, відсіки, танки, міждонні і бортові приміщення і т.п.).

4.6. Про всі порушення вимог безпеки в процесі виконання і після закінчення роботи докласти керівнику робіт.

4.7. Повідомити про закінчення роботи і про відхід з робочого місця керівнику робіт.

4.8. Зняти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і прибрати у відведене для збереження місце, окреме від місця збереження повсякденного одягу й особистих речей. Прийняти душ і надягти повсякденний одяг.