Містки для переходу через зони з гарячим металом повинні мати теплоізолювальні настили, а з боків повинні бути перекриті щитами заввишки не менше 1,8 м з листового заліза або густої металевої сітки.

  1. Підлога на робочих місцях біля ножиць, штемпельних пресів, фрезерних і свердлильних верстатів й інших агрегатів холодної обробки металу повинна бути накритою ґратчастим дерев'яним настилом з відстанню між планками не більше 30 мм.

  2. Двері тунелів, підвалів, а також огороджень приямків й інших небезпечних місць, де можливе підвищення вмісту токсичних речовин у повітрі, під час ведення технологічного процесу повинні бути закритими на замок і оснащені відповідними знаками безпеки.

 1. Вимоги до внутрішньозаводського та цехового транспорту та безпеки його експлуатації

  1. Організація транспорту потребує виконання вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

  2. Експлуатація залізничного транспорту на під'їзних коліях цехів повинна відповідати вимогам ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм» та чинних нормативно-правових актів.

  3. Спеціальний рухомий склад, а також наближення залізничних колій до будинків, споруджень і складів повинні відповідати спеціальним габаритам, які передбачені для металургійних підприємств.

  4. У робочих цехах у разі неможливості доведення габаритів до нормативних величин повинна бути облаштована відповідна сигналізація (світлова, звукова, світлозвукова) відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» (далі - ГОСТ 12.4.026-76), що попереджає про порушення габаритів. При цьому мінімальна відстань від осі залізничної колії до стіни будинку, що має вихід назовні, допускається не менше 3,1 м за наявності пристрою огороджувальних бар'єрів, розміщених між виходом з будинку та залізничними коліями, паралельно до стін будинку.

  5. В’їзд і виїзд залізничного й автомобільного транспорту в цех повинні здійснюватися після включення розв’язного сигналу світлофора або видачі укладачеві спеціального жетона. Рух транспорту по цеху повинен здійснюватися за наявності супровідної особи, що йде попереду рухомого транспорту.

При експлуатації автотранспортного, автотракторного й електрокарного транспорту необхідно керуватися вимогами Правил23 дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

 1. У цеху між прольотами, призначеними тільки для руху транспортних засобів, установлюються відповідні знаки безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76. Проїзди повинні бути освітлені та вільні від сторонніх предметів.

 2. Транспортні засоби обладнуються пристроями, замками, сигналізацією, що унеможливлюють їхнє використання сторонніми особами, й пристосуваннями, що запобігають самостійному руху.

 3. Не допускається:

використовувати автокари у цехах, не обладнаних припливно-витяжною вентиляцією або нейтралізаторами відпрацьованих газів;

транспортувати вантаж, якщо він закриває оглядовий шлях;

проїжджати по недостатньо освітленому місцю або не відповідному за шириною проїзду.

 1. Передавальні візки обладнуються гальмами, кінцевими вимикачами та звуковою сигналізацією, що вмикається одночасно з пересуванням візка.

 2. Не допускається експлуатація передавального візка при несправних гальмах, освітлювальних приладах і звуковій сигналізації.

 3. Ходові колеса передавальних візків обладнуються запобіжними щитками, установленими на висоті 10 мм від голівки рейки, які унеможливлюють наїзд коліс візка на будь-що, що перебуває на шляху його пересування.Передавальні візки обладнуються для перевезення саме того виду вантажу, для якого вони призначені. За необхідності перевезення іншого вантажу слід розробити спеціальні кріплення, що забезпечують стійке положення вантажу на візку.

 4. Шляхи пересування передавальних візків повинні бути у справному стані та мати тупикові упори, установлені наприкінці рейкового шляху, і накладки, що амортизують, або упори іншого виду, що запобігають сходженню і перекиданню візка. Кабельні (тролейні) траншеї повинні бути перекриті настилом, що унеможливлює падіння працівників у траншею.

 5. Не допускається експлуатація електровізка при несправності струмоприймача, контролера, гальм і сигналів, а також при відсутності запобіжного приладдя від впливу електричного струму (діелектричного коврика, діелектричних рукавичок).

 6. Плитковий настил і рейкові шляхи повинні бути справними, стики рейок і плит повинні знаходитися на одному рівні. Подані для завантаження вагони повинні закріплюватися гальмовими башмаками.

 7. Пристрої та експлуатація візків повинні унеможливлювати падіння злитків, заготовок й інших матеріалів під час транспортування.

 8. Конструкція й експлуатація візків повинні унеможливлювати самовільне перекидання при навантаженні, розвантаженні та транспортуванні.

 9. Відстань між найбільш виступаючими частинами візка і конструкціями будинку, обладнанням і складеними в цеху матеріалами повинна бути не менше 0,7 м з обох боків візка.

 10. Під час руху електрокара, електронавантажувача або

електрокарного крана в гучних місцях необхідно подавати звуковий сигнал часто й безперервно.

Якщо на шляху руху зустрічаються переносні сходи або інші пристосування й пристрої, на яких перебувають працівники, об’їжджати їх необхідно на відстані не ближче 1 м. Якщо такий об’їзд неможливий, слід припинити рух і видалити з проїзду зазначені сходи або пристосування й пристрої.

 1. Вимоги безпеки під час профілактичних оглядів, технічного обслуговування та ремонту засобів виробництва

  1. Засоби виробництва повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» (СТ СЭВ 2695-80), ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования».

  2. Агрегати та устаткування цехів з прокату алюмінієвих та магнієвих сплавів підлягають оглядам, обслуговуванню й ремонту відповідно до вимог Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 серпня 2008 року № 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 вересня 2008 року за № 863/15554 (НПАОП 27.1-1.06-08).

  3. Ремонт устаткування повинен здійснюватися відповідно до дефектної відомості за заздалегідь розробленим проектом організації робіт (ПОР) і відповідно до вимог биркової системи й нарядів-допусків.

  4. Перед зупинкою устаткування на капітальний ремонт начальник цеху зобов'язаний скласти інструкцію до зупинки устаткування та роботи на цей період.

Інструкція повинна бути затверджена уповноваженою особою підприємства та доведена до усього персоналу цеху.

 1. До початку ремонту (за 1-2 місяці) спільним наказом уповноваженої особи підприємства й ремонтної організації призначається начальник ремонту і його заступники для організації підготовчих робіт і проведення ремонту.

 2. Перед початком ремонтних робіт усі працівники й фахівці, зайняті ремонтом, повинні пройти інструктаж з охорони праці, а ремонтний персонал цеху й сторонніх організацій, крім того, повинен бути ознайомлений під підпис із проектом організації робіт.

 3. Ремонт устаткування повинен оформлятися актом.

 4. На ділянках проведення ремонту вивішуються попереджувальні про небезпеку плакати й знаки.

 5. Перед початком ремонту станів необхідно зупинити допоміжне устаткування шляхом розбирання електросхем, відключення стисненого повітря, гідравліки тощо.

 6. Усі прорізи в перекриттях, майданчиках й інших місцях під час проведення ремонтних робіт закриваються міцним настилом або обгороджуються поруччям заввишки не менше 1 м.

 7. Усі роботи з доставки матеріалів, необхідних для ремонту нагрівальних пристроїв, подача їх у нагрівальні пристрої та збирання цегли, яку розбирають, і сміття повинні бути механізованими.

 8. Ремонт камер регенераторів, рекуператорів, кабанів нагрівальних колодязів повинен проводитися відповідно до інструкцій, розроблених відповідно до Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29 грудня 2009 року № 218, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 року за № 104/17399 (НПАОП 27.1-1.09-09).

Під час перебування працівників у камері заливання шлаків водою не допускається.

 1. Ремонт кришок колодязів, а також їхня заміна повинні проводитися після відімкнення газу.

Для ремонту кришок повинно бути відведене спеціальне місце, обладнане стояками для укладення кришок. Стояки повинні мати надійні замки (фіксувальні пристрої), що унеможливлюють випадкове зрушення й падіння кришки.

 1. Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню в приміщеннях із вибухопожежонебезпечними виробництвами повинні проводитися відповідно до Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (НПАОП 0.00-5.12-01), і розділу 8 НАПБ А.01.001-2004 щодо організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об’єктах.

 2. При використанні сходів у процесі ремонту їх варто встановлювати на міцну горизонтальну основу під кутом не більше 60°. Довжина (висота) переносних приставних сходів не повинна перевищувати 5 м, а розсувних - 4 м. Ширина нижньої частини сходів повинна бути не менше 1,1 м, а верхньої - 0,4 м. Розсувні сходи необхідно споряджати спеціальними гачками або ланцюжками, що унеможливлюють довільне розсовування сходів. При проведенні робіт з переносними сходами на висоті понад 1,3 м працівники повинні користуватися запобіжними поясами, що мають страхувальні канати. Місце закріплення каната повинно бути зазначене в ПОР.

Не допускається працювати з переносними сходами в безпосередній близькості від робочих механізмів або електропристроїв, що перебувають під напругою, а також виконувати роботи, пов’язані з натягуванням проводів або підтримуванням важких предметів.

 1. Устаткування після капітального ремонту вводиться в експлуатацію тільки після приймання комісією, призначеною уповноваженою особою підприємства, з обов’язковим включенням до складу комісії представника служби охорони праці підприємства й представника профспілки.

Прийом устаткування після ремонту оформляється актом.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

 1. Вимоги безпеки під час нагріву металу

  1. При паралельно розташованих нагрівальних печах з торцевою видачею металу відстань між печами з механізмами, що обслуговують печі, між піччю та стіною або колоною повинна бути не менше 1 м. За умови постійного проходу працівників у цих місцях відстань повинна бути не менше 2 м.

З метою зниження тепловиділення нагрівальні печі, що споруджують, повинні мати теплову ізоляцію стін та склепінь, що дозволяє мати температуру зовнішніх поверхонь, передбачену ДСТУ EN 563-200129 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» (далі - ДСТУ EN 563-2001).

Реконструкція робочих печей з метою одержання температури зовнішніх поверхонь, передбачених ДСТУ EN 563-2001, повинна бути здійснена у строки, які погоджені адміністрацією з профспілкою підприємства, з технічною інспекцією Ради профспілок та з місцевими органами санітарного та пожежного нагляду.

  1. Подача металу до нагрівальних печей, а також їх завантаження та вивантаження повинні бути механізовані.

  2. На рівні завантажувальних вікон перед печами повинні бути влаштовані завантажувальні столи з пристосуваннями для вирівнювання заготовок, що завантажують у піч (упори, рухомі лінійки тощо), які унеможливлюють підправлення заготовок вручну.

  3. Електронагрівальні печі, що споруджують у прокатних цехах, повинні бути циркуляційні, конвеєрні, із крокувальним подом, а також індукційні.

  4. Усі вимоги охорони праці до індукційних печей повинні бути виконані відповідно до ГОСТ 12.2.007.10-87 «ССБТ. Установки, генераторы и нагреватели индукционные для электротермии, установки и генераторы ультразвуковые. Требования безопасности».

  5. Індукційні печі нагрівання металу повинні бути обладнані приладами керування процесом нагрівання (механізмами подачі заготівок до індуктора та витягування їх), а також пристроєм відключення індуктора на час зміни заготовок у печах періодичної дії.Щоб уникнути перегрівання при роботі, індуктор та конденсатор повинні мати водяне охолодження. Температура води на виході повинна бути не вище 50 °С.

  6. Електричні печі нагрівання металу повинні мати автоматичне терморегулювання.

  7. Нагрівальні елементи електричних печей повинні бути екрановані та розташовані таким чином, щоб унеможливлювалось зіткнення з металом, що нагрівається, опромінення працівників інфрачервоним випромінюванням.

  8. Печі повинні мати блокування, що відключає їх від електромережі при контакті електронагрівачів із садкою металу, а в камерних печах, крім того, також і при відкриванні дверцят.

  9. Нагрівальні елементи, розташовані у склепінні печі, повинні мати надійне кріплення.

  10. На кожній печі та на пульті керування піччю повинна бути добре помітна світлова сигналізація, яка вказує на наявність або відсутність напруги у печі.

  11. Вікна печей повинні закриватися дверцятами, що припасовані до рам. Дверцята вікон повинні бути футеровані теплоізоляційним матеріалом.

  12. Відкривання та закривання дверцят печі повинно бути механізоване. Дверцята печей, що вимагають зусиль менше 12 кг, допускається відкривати вручну (важільним пристосуванням). Противаги, що врівноважують дверцята печей, повинні бути укладені в кожух, що закриває їх від верхнього положення до підлоги.

  13. Передача підкладок і піддонів, що застосовуються при нагріванні металу, від вікон вивантаження до вікон завантаження печі повинна бути механізована.

  14. Для доступу до циркуляційних вентиляторів та нагрівальних секцій, що розташовані у зводі печі, повинна бути влаштована ділянка достатньої ширини. Ця ділянка повинна мати поруччя та бути теплоізольована з боку зводу.

  15. Усі механізми, що встановлені біля печей, із забезпеченням необхідного простору для їхнього обслуговування повинні бути обгороджені.

  16. Обсяг ванни з водою для загартування гарячого металу повинен унеможливлювати викид пилу й гарячої води з ванни внаслідок пароутворення.

 1. Вимоги безпеки під час прокатки металу

  1. Подача металу до станів та допоміжних агрегатів повинна бути механізована за допомогою рольгангів, штовхальників, підйомно-поворотних столів, кранів та інших відповідних механізмів.