ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ


Н А К А З

11.12.2007 N 297


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2007 р.

за N 1403/14670

Про затвердження Норм безплатної

видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального

захисту працівникам радіоелектронної

промисловості

Відповідно до Закону України "Про охорону праці"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам радіоелектронної промисловості (далі - Норми), що додаються.

2. З набранням чинності наказу вважати такими, що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим радиотехнического и электронного производства", затверджені Постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 23.11.82 N 283/П-18 (НПАОП 32.1-3.21-82).

3. Наказ увести в дію з 1 лютого 2008 року.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. включити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.


Голова Держгірпромнагляду С.О.СторчакЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

11.12.2007 N 297

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 грудня 2007 р.

за N 1403/14670

НОРМИ

безплатної видачі спеціального одягу, спеціального

взуття та інших засобів індивідуального захисту

працівникам радіоелектронної промисловості

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблені відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми застосовуються до працівників, зайнятих на роботах, професійна назва яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, та задіяних на виробництвах і підприємствах радіоелектронної галузі промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Працівники підприємств та виробництв радіоелектронної галузі промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства.

1.3. У цих Нормах позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовуються відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.4. Забезпечення працівників підприємств та виробництв необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинного законодавства.

1.5. Ураховуючи умови праці та особливості радіоелектронної галузі промисловості, працівникам видаються за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні і зручні види спецодягу, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Спеціальний одяг та спеціальне взуття забезпечують нормальний тепловий режим працівників і сприяють збереженню їх працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств та виробництв.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах та виробництвах здійснюють професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2. ТАБЛИЦЯ НОРМ

безплатної видачі спеціального одягу,

спеціального взуття та інших засобів індивідуального

захисту для працівників радіоелектронної промисловості

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код | Найменування | Найменування | Позначення | Строк |

| з/п | згідно з | професійних назв | спецодягу, спецвзуття |захисних влас-| носіння в|

| | ДК | робіт | та інших засобів |тивостей, тип,| місяцях |

| | 003:2005 | | індивідуального захисту |марка засобів | |

| | | | | індивідуаль- | |

| | | | | ного захисту | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|I. Виробництво радіоапаратури |

|1. Радіомонтажні та слюсарно-складальні роботи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 |8290.3 |Маркувальник деталей та приладів |При виконанні робіт з фарбами:| | |

| | | |Халат | О, З | 12 |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

| | | |Рукавички гумові | Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 2 |7242.1 |Монтажник радіо-електронної апаратури та приладів |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 3 |7311.1 |Оптик-механік |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 4 |7242.1 |Регулювальник радіоелектронної апаратури та |Халат | Ми, З | 12 |

| | |приладів |При виконанні робіт з | | |

| | | |регулювання двигунів, антен: | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 5 |7242.1 |Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 6 |8290.1 |Слюсар-складальник |Халат | Ми, З | 12 |

| | |радіоелектронної апаратури та приладів | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Кабельно-шнурові та намотувальні роботи |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 7 |7242.2 |В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів |Комбінезон | Ми, З | 12 |

| |7245.1 |Кабельник-спаювальник | | | |

| |7242.2 |Намотувальник котушок | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. Інші роботи з виробництва радіоапаратури |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 8 |7311.1 |Випробувач деталей та приладів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт на НдВЧ | | |

| | | |устаткуванні: | | |

| | | |Костюм | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | Эм | До зносу |

| | | |спеціальної конструкції | | |

| | | |При випробуваннях у польових | | |

| | | |умовах: | | |

| | | |Костюм | Ми, З | 12 |

| | | |Плащ брезентовий | Вн | 36 |

| | | |Чоботи кирзові | В | 24 |

| | | |Узимку додатково: | | |

| | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 |

| | | |Штани утеплені | Тнв | 36 |

| | | |Рукавички утеплені | Тн | 12 |

| | | |Шапка утеплена | Тн | 36 |

| | | |При постійному випро- | | |

| | | |буванні радіоапаратури під | | |

| | | |час польотів: | | |

| | | |Комбінезон | Ми, З, Ти | 24 |

| | | |Костюм хутровий | Тн40 | 60 |

| | | |Светр шерстяний | Тн | 60 |

| | | |Унти хутрові | Тн40 | 60 |

| | | |Калоші на унти | З | 36 |

| | | |Шкарпетки хутрові | Тн | 36 |

| | | |Рукавиці шкіряні на хутряній | | |

| | | |підкладці | Тн | 36 |

| | | |Шолом шкіряний на | Тн | 60 |

| | | |хутрі | | |

| | | |Шоломофон | | 60 |

| | | |Окуляри льотні | | 60 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 9 |8124.2 |Волочильник дроту |При виконанні робіт на | | |

| | | |волочинні свинцевого дроту: | | |

| | | |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 |

| | | |Нарукавники | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 1 |

| | | | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 10 |7343.2 |Емульсувальник прецизійної фотолі- |Костюм | З | 12 |

| | |графії | | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 11 |8141.2 |Оператор високоча- |Костюм | З | 12 |

| | |стотної установки |Окуляри захисні спеціальної | Эм | До зносу |

| | | |конструкції | | |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 12 |8143.2 |Картонажник |Фартух | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 13 |8152.2 |Клеєвар |Халат | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 14 |9322 |Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та |Фартух | З | 12 |

| | |матеріалів |Рукавички | Мп | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 15 |8232.2 |Ливарник пластмас Пресувальник |Халат | Ми, З | 12 |

| |8232.2 |виробів з пластмас |Рукавиці комбіновані | Тп100 | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 16 |8229.3 |Таблетувальник |Халат | Ми, З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 17 |7142.2 |Фарбувальник приладів і деталей |При виконанні робіт з | | |

| | | |фарбування світломасою: | | |

| | | |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Берет | З | 12 |

| | | |Напальчники | Он, Оа | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|II. Виробництво радіодеталей |

|1. Виробництво резисторів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 18 |8139.2 |Вакуум-пресувальник керамічної маси |Халат | З | 12 |

| | |та заготовок |Рукавички | Тп100 | 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 19 |8151.3 |Готувач електропровідного шару |Напівкомбінезон | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавички гумові | Яж | 1 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 20 |8159.3 |Графітувальник |Фартух | З | 12 |

| | | |Рукавички | З | 2 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 21 |8212.2 |Емалювальник резисторів |Костюм з вогнезахисним | | |

| | | |просочуванням | Ти | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |Респіратор протигазовий | Г | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 22 |8152.2 |Намазувальник пасти |Фартух | З | 12 |

| | | |Нарукавники | З | 6 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 23 |8131.2 |Оператор на філаментмашині |Халат | Ми, З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗП | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 24 |8131.2 |Різальник керамічних та фарфорових виробів |Фартух | З | 12 |

| | | |Окуляри захисні | ЗН | До зносу |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Виробництво конденсаторів |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 25 |7311.1 |Вимірювач електричних параметрів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | |радіодеталей |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |випробування на | | |

| | | |герметичність: | | |

| | | |Костюм або халат | Ми, З | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 |

| | | |Берет або хустка | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 26 |7241.2 |Випробувач електрокерамічних виробів |Калоші діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |Рукавички діелектричні | Эн | Чергові |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |випробування на | | |

| | | |герметичність: | | |

| | | |Костюм або халат | Ми | 12 |

| | | |Рукавиці брезентові | Ми | 12 |

| | | |Черевики шкіряні | Мп | 12 |

| | | |Берет або хустка | З | 12 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 27 |8151.3 |Готувач електропровідного шару |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування срібної | | |

| | | |пасти: | | |

| | | |Халат |З | 12 |

| | | |Рукавички гумові |Он, Оа | 1 |

|-----+---------------+--------------------------------------------------+------------------------------+--------------+-----------|

| 28 |8151.2 |Готувач розчинів та сумішей |Халат | З | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Пм, Он, Оа| 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування склоемалі: | | |

| | | |Комбінезон | Пм | 12 |

| | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 2 |

| | | |Респіратор протипиловий | П | До зносу |

| | | |При виконанні робіт з | | |

| | | |приготування електроліту: | | |