Слід також керуватися такими правилами:

кожен ринок бажано оснащувати вогнегасниками, що мають однакову систему запуску і приведення в дію;

вага вогнегасника має відповідати фізичним можливостям людей, які ймовірно можуть його використовувати у разі пожежі (загоряння);

на електричному обладнанні застосовуються тільки спеціально призначені для такого обладнання вогнегасники.


Таблиця 4. Придатність вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони температур їх експлуатації

Тип вогнегасника

Придатність до гасіння пожеж класів

Діапазон температур експлуатації, не менше

A

B

C

(E)

Порошковий

+

+

+

+

від мінус 20° C до плюс 50° C або

від мінус 30° C до плюс 50° C, або

від мінус 40° C до плюс 50° C, або

від мінус 50° C до плюс 50° C

Водопінний

+

+

-

-*

від плюс 5° C до плюс 50° C або

від 0° C до плюс 50° C, або

від мінус 10° C до плюс 50° C, або

від мінус 20° C до плюс 50° C

Водопінний аерозольний

+

+

-

+

від 0° C до плюс 50° C

Водяний

+

+**

-

-*

від плюс 5° C до плюс 50° C або

від 0° C до плюс 50° C, або

від мінус 10° C до плюс 50° C, або

від мінус 20° C до плюс 50° C

Вуглекислотний

-

+

-

+

від мінус 20° C до плюс 50° C

Знак "+" означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі цього класу; знак "-" означає непридатність для гасіння пожежі цього класу.

-------------------

"*" Застосування небезпечне для життя людини.

"**" Для водяних вогнегасників із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу B.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій – начальник

Державного департаменту пожежної безпеки

П.Ф. Борисов

Додаток 2

до пункту 11.1 Правил пожежної безпеки на ринках України


Складання плану евакуації з приміщень та території ринку

1. Для території ринку необхідно розробляти загальний план евакуації (схему евакуації) людей на випадок пожежі. План вивішується при вході та в інших видимих місцях (рисунок 1).

У будинках та спорудах ринку, які мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, мають бути розроблені і вивішені у видних місцях плани (схеми) евакуації.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будинків та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їхньої пожежної небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.

2. На плані евакуації зазначаються маршрути руху, евакуаційні виходи (сходові клітки, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), маршрути руху, а також умовне графічне позначення у вигляді символів місць розташування кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння. Умовні графічні позначення вищезазначених символів наведено в таблиці 1.

3. Головні та запасні шляхи евакуації вказують на планах штрих-пунктирними лініями різної довжини (таблиця 1). Ці лінії мають бути вдвічі товстішими за лінії плану поверху і мати зелений колір.

4. Головний шлях евакуації на поверсі слід зазначати в напрямку головного та запасних виходів, сходових кліток із зовнішнім переходом, а також сходів, що ведуть з даного поверху на перший поверх будинку. За наявності двох сходових кліток, рівноцінних щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.

5. На плані поверху за допомогою символів зазначають місце розташування:

кнопок ручних пожежних сповіщувачів, телефонів;

пожежних кранів, вогнегасників.


6. Розшифрування символів слід подавати під планом поверху (у примітці).

7. Приклад оформлення плану евакуації з поверху будинку ринку на випадок виникнення пожежі показано на рисунку 2.

8. План евакуації з поверху будинку ринку підписується розробником, узгоджується з начальником ДПД (за її наявності на об'єкті) і затверджується директором (керівником) або особою, яка виконує його обов'язки.


Рисунок 1. Приклад оформлення плану евакуації з території ринку на випадок виникнення пожежі


1 – критий ринок; 2 – торгові місця з палаток; 3 – павільйони;

4 – торговельні ряди, улаштовані з автомобілів; 5 – кіоски.


Таблиця 1. Умовні графічні позначення

з/п

Найменування

Символ за

ГОСТ 28130-89

Символ за

ГОСТ 12.1.114-82

1

Переносний вогнегасник

2

Переносний водяний вогнегасник

3

Переносний АВС – порошковий вогнегасник

4

Переносний вуглекислотний вогнегасник

5

Пересувний ВС-вогнегасник

6

Телефон

7

Ручний пожежний сповіщувач

8

Кран пожежний

9

Головний евакуаційний шлях

10

Запасний евакуаційний шлях

11

Основний вихід

12

Запасний вихід

13

Знак просторової орієнтації "Ви перебуваєте тут"Умовні графічні позначення:

- кран пожежний

- ручний пожежний сповіщувач

- переносний вогнегасник

- телефон

- знак просторової орієнтації "Ви перебуваєте тут"


Рисунок 2. Приклад оформлення плану евакуації з поверху будинку ринку на випадок виникнення пожежі.

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

начальник Державного департаменту пожежної безпеки

П.Ф. Борисов