У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про постанову Уряду Автономної Республіки Крим
від 4 червня 1996 року N 179

Постановою Уряду Автономної Республіки Крим від 4 червня 1996
року N 179 "Про фонд архітектурно-містобудівного розвитку
Автономної Республіки Крим" створено фонд
архітектурно-містобудівного розвитку Автономної Республіки Крим,
кошти якого формуються за рахунок щоквартальних відрахувань
суб'єктів, що мають відношення до архітектури і містобудування, у
розмірі 1,5 відсотка суми реалізації продукції.
Ця постанова суперечить пункту 1 частини другої статті 92
Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до якого система
оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами
України, а також статті 1 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), якою визначено, що встановлення і
скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до
бюджетів та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх
платникам здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою
Автономної Республіки Крим і місцевими радами відповідно до цього
Закону, інших законодавчих актів України про оподаткування. Ставки
податків і пільги щодо оподаткування не можуть установлюватися або
змінюватися іншими законодавчими актами Украни, крім законів про
оподаткування. Тим більше вони не можуть встановлюватись
постановами Уряду Автономної Республіки Крим.
Виходячи з наведеного та відповідно до статті 102 і пункту 16
статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:
Скасувати постанову Уряду Автономної Республіки Крим від 4
червня 1996 року N 179 "Про фонд архітектурно-містобудівного
розвитку Автономної Республіки Крим" як таку, що суперечить
Конституції та законам України.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 січня 1997 року
N 23/97