Об утверждении Временного положения из рассмотрения обращений относительно завершения строительства и введение в эксплуатацию жилых домов, строительство которых начат до 1 июля 1995 года


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Н А К А З<br> 10.06.2003 N 78<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 1 липня 2003 р.<br> за N 537/7858<br> <br> Про затвердження Тимчасового положення з розгляду<br> звернень щодо завершення будівництва і введення в<br> експлуатацію житлових будинків, будівництво яких<br> розпочато до 1 липня 1995 року<br> <br> Відповідно до Положення про Державний комітет України з<br>будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента<br>України від 20.08.2002 N 725/2002 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ), та враховуючи, що<br>за станом на 01.01.2003 ще залишилась значна кількість будинків,<br>не завершених будівництвом, які підлягають уведенню в експлуатацію<br>у відповідності до затверджених місцевими органами виконавчої<br>влади Переліками таких будинків, Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Тимчасове положення з розгляду звернень щодо<br>завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових<br>будинків, будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року (далі -<br>Положення) (додається).<br> 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(Авдієнко О.П.) забезпечити подання на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України цього наказу та доведення зазначеного<br>Положення до Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської і<br>Севастопольської міських держадміністрацій.<br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Присяжнюка В.Ф.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> ПОГОДЖЕНО:<br> <br> Заступник Голови<br> Державного комітету України<br> з енергозбереження О.М.Суходоля<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державного комітету<br> України з будівництва<br> та архітектури<br> 10.06.2003 N 78<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 1 липня 2003 р.<br> за N 537/7858<br> <br> ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ<br> з розгляду звернень щодо завершення<br> будівництва і введення в експлуатацію<br> житлових будинків, будівництво яких<br> розпочато до 1 липня 1995 року<br> <br> 1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про<br>Державний комітет України з будівництва та архітектури,<br>затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 N 725<br>( <A HREF="109648">725/2002</A> ).<br> 2. Дія Положення поширюється на житлові будинки, будівництво<br>яких розпочато до введення в дію наказу Мінбудархітектури від<br>10.01.95 N 5 "Про реалізацію заходів по впровадженню у<br>проектуванні та житлово-цивільному будівництві енергоефективних<br>огороджуючих конструкцій", ступінь будівельної готовності яких за<br>станом на 01.07.2001 становила 50 і більше відсотків, що занесені<br>до Переліків, складених Радою міністрів Автономної Республіки<br>Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими<br>держадміністраціями і наданих Держбуду України в установленому<br>порядку до 01.09.2001 (далі - Переліки).<br> 3. До 50-відсоткової готовності житлового будинку слід<br>відносити завершені обсяги будівельних робіт основних несучих та<br>огороджувальних конструкцій - стін, перекрить, даху та<br>встановлення віконних і балконних дверних блоків.<br> 4. Звернення замовників (власників незавершеного об'єкта)<br>щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію вказаних<br>будинків розглядають спеціальні технічні (робочі) комісії, які<br>створюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,<br>Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями. До заяви<br>(звернення) додається копія дозволу на виконання будівельних<br>робіт, складеного відповідно до Положення про порядок надання<br>дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом<br>Держбуду України від 05.12.2000 N 273 ( <A HREF="76118">z0945-00</A> ) та<br>зареєстрованого у Мін'юсті України 25.12.2000 за N 945/5166.<br> До складу комісій входять представники Ради міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласної, районної держадміністрації,<br>органу місцевого самоврядування (за згодою), проектної організації<br>та місцевих органів Держархбудконтролю і Держкоменергозбереження.<br> 5. Технічні (робочі) комісії розглядають подані документи,<br>обстежують будинок та у двотижневий термін складають і підписують<br>пооб'єктно відповідний акт з наведенням характеристики будинку,<br>терміну початку будівництва об'єкта, ступеня його будівельної<br>готовності, запропонованих компенсувальних заходів, прийнятого<br>терміну введення будинку в експлуатацію та наявних відступів від<br>Нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій<br>житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва,<br>реконструкцій та капітальних ремонтів, затверджених наказом<br>Мінбудархітектури від 27.12.93 N 247 (далі - Нормативи опору<br>теплопередачі).<br> Акт затверджується Радою міністрів Автономної Республіки<br>Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими<br>держадміністраціями і направляється до Держбуду України для<br>одержання дозволу на введення будинку в експлуатацію без<br>дотримання зазначених в акті Нормативів опору теплопередачі.<br> 6. У разі, якщо замовник будівництва житлового будинку зі<br>ступенем будівельної готовності більше 50 відсотків з технічних і<br>фінансових причин не може забезпечити дотримання вищеназваних<br>Нормативів опору теплопередачі, уведених у дію після затвердження<br>проектно-кошторисної документації (додаткове утеплення зовнішніх<br>стін, заміна встановлених вікон на теплоефективні), Держбуд, як<br>виняток, розглядає обгрунтоване звернення від Ради міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської<br>міських держадміністрацій та у двотижневий термін приймає<br>відповідні рішення щодо введення в експлуатацію житлових будинків,<br>які включені до Переліків, з окремими вимушеними відступами від<br>Нормативів опору теплопередачі.<br> 7. Термін дії Положення - до 31 грудня 2004 року.<br> <br> Начальник Управління<br> архітектурно-конструктивних<br> та інженерних систем будинків<br> і споруд житлово-цивільного<br> призначення Держбуду України О.П.Авдієнко<br> <br> Начальник Державної<br> архітектурно-будівельної<br> інспекції України В.В.Папка<br> <br>