Приказ 960. О предоставлении Крымской академии природоохранного и курортного строительства статуса национальной


У К А З<br> ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ<br> <br> Про надання Кримській академії природоохоронного<br> та курортного будівництва статусу національної<br> <br> <br> Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів<br>діяльності Кримської академії природоохоронного та курортного<br>будівництва, її вагомий внесок у розвиток національної освіти і<br>науки, п о с т а н о в л я ю:<br> <br> Надати Кримській академії природоохоронного та курортного<br>будівництва статус національної і надалі іменувати її -<br>Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 21 серпня 2004 року<br> N 960/2004</FONT></PRE><br>