МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 06.10.2009 N 414 Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2009 N 304 "Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг в системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи" У зв'язку із змінами в структурі центрального апаратуМінрегіонбуду, керуючись Положенням про Міністерство регіональногорозвитку та будівництва України, затвердженим постановою КабінетуМіністрів України від 16.05.2007 N 750 ( 750-2007-п ),Н А К А З У Ю: 1. Ввести до складу робочої групи з упорядкування наданнядержавних, у тому числі адміністративних, послуг в системіМінрегіонбуду (далі - Робоча група), утвореної наказомМіністерства регіонального розвитку та будівництва України від27.07.2009 N 304 ( v0304661-09 ) "Про упорядкування наданнядержавних, у тому числі адміністративних, послуг в системіМінрегіонбуду та утворення робочої групи" (далі - Наказ),начальника Відділу управління майном Бондаря В.С. в якостізаступника голови Робочої групи. 2. Вивести зі складу Робочої групи директора Департаментууправління майном, відомчого контролю і аудиту Порайка М.В. 3. Внести до тексту Наказу ( v0304661-09 ) такі зміни: - у абзаці першому пунктів 4 та 5 слова "Департаментууправління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.)"замінити словами "Відділу управління майном (Бондар В.С.)"; - у пункті 7 слова "Департаменту управління майном, відомчогоконтролю і аудиту" замінити словами "Департаменту з питаньзапобігання та протидії корупції і внутрішнього фінансовогоконтролю". 4. Адміністративному департаменту (Герула Т.І.) забезпечитирозміщення цього наказу на офіційному сайті Міністерства(www.minregionbud.gov.ua). 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Ткачука А.Ф. Т.в.о. Міністра А.В.Беркута