О реализации Закона Украины 'Об установлении размера минимальной заработной платы на 2000 год' в бюджетных учреждениях, организациях, аппарате органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры, судов и других органов, на гос


<br> МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> <br> N 18-2515 від 05.07.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000705 vn18-2515<br> <br> Про реалізацію Закону України "Про встановлення розміру<br> мінімальної заробітної плати на 2000 рік" у бюджетних<br> установах, організаціях, апараті органів виконавчої влади,<br> органів місцевого самоврядування, прокуратури, судів<br> та інших органів, на госпрозрахункових підприємствах<br> всіх форм власності<br> <br> В зв'язку з надходженням запитів щодо реалізації норм Закону<br>України від 1 червня 2000 року N 1766-III ( <A HREF="69580">1766-14</A> ) "Про<br>встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік"<br>Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство<br>фінансів України роз'яснюють.<br> Верховною Радою України 1 червня 2000 року прийнято Закон<br>України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на<br>2000 рік" ( <A HREF="69580">1766-14</A> ), яким встановлено нові розміри мінімальної<br>заробітної плати та внесено зміни до законів України щодо оплати<br>праці.<br> Зазначений Закон надрукований в газеті "Урядовий кур'єр"<br>N 112 за 22 червня 2000 року.<br> Необхідно зазначити, що статтею 94 Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) передбачено:<br> "Закон набирає чинності через десять днів з дня його<br>офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом,<br>але не раніше дня його опублікування".<br> Виходячи з вищенаведеного, розмір мінімальної заробітної<br>плати 90 грн., встановлений цим Законом, застосовується<br>підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм<br>власності, з 22 червня по 30 червня включно, а 118 грн. - з<br>1 липня 2000 року.<br> Одночасно роз'яснюємо, що вказаним Законом внесені зміни щодо<br>структури мінімальної заробітної плати. З набранням чинності<br>Законом до мінімальної заробітної плати включаються всі<br>передбачені умовами оплати праці доплати, надбавки, премії та інші<br>виплати, крім доплат за роботу в надурочний час, у важких,<br>шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з<br>особливими природними географічними і геологічними умовами та<br>умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до<br>ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції,<br>матеріальна допомога.<br> Введення зазначених нових розмірів мінімальної заробітної<br>плати у 2000 році у бюджетних установах повинно здійснюватися за<br>рахунок асигнувань, передбачених у кошторисах доходів і видатків<br>на їх утримання на оплату праці, а на госпрозрахункових<br>підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності, за<br>рахунок їх фондів оплати праці.<br> Оплата праці працівників повинна провадитись таким чином, щоб<br>за відпрацьовану місячну норму праці заробітна плата з урахуванням<br>доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не<br>враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до<br>статті 3 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної<br>заробітної плати на 2000 рік" ( <A HREF="69580">1766-14</A> ), не була нижчою<br>встановлених розмірів мінімальної заробітної плати.<br> Відповідно до статті 3 зазначеного Закону необхідно<br>здійснювати, починаючи з 22 червня п.р., доплати працівникам за<br>рахунок фонду оплати праці, якщо нарахована їм заробітна плата за<br>відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок,<br>премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до<br>мінімальної заробітної плати, менша розміру мінімальної заробітної<br>плати.<br> Доплата до рівня мінімальної заробітної плати здійснюється в<br>тому ж місяці, в якому виплачується заробітна плата за відповідний<br>місяць.<br> За недотримання державних соціальних гарантій щодо<br>мінімальної заробітної плати винні особи притягаються до<br>дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної<br>відповідальності згідно з законодавством.<br> <br> Заступник Міністра І.Кравчук<br> N 18-2515 від 05.07.2000 р.<br> <br> Заступник Міністра В.Матвійчук<br> N 041-1-10/4-400 від 05.07.2000 р.<br> <br> "Праця і зарплата", N 26, липень, 2000 р.<br>