О предоставлении разъяснений по некоторым вопросам лицензирования


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> <br> Л И С Т<br> <br> 12.09.2003 N 5381<br> <br> Всеукраїнській молодіжній<br> організації<br> "Молодь проти корупції"<br> вул. Лютеранська, 27/29,<br> м. Київ, 01024<br> <br> <br> Про надання роз'яснень<br> з деяких питань ліцензування<br> <br> <br> Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва на запит Всеукраїнської молодіжної організації<br>"Молодь проти корупції" від 01.08.2003 р. N 22л-01/08 щодо надання<br>роз'яснень з питань ліцензування та вимог реєстрації підприємств<br>України у країнах ЄС повідомляє наступне.<br> <br> 1. Щодо виконання вимог розділу 3 Ліцензійних умов<br>провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні<br>роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих<br>конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних<br>мереж), затверджених спільним наказом Держпідприємництва і<br>Держбуду від 13.09.2001 N 112/182 ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ) та зареєстрованих<br>Міністерством юстиції України 08.11.2001 за N 939/61830 (далі -<br>Ліцензійних умов), фізичною особою - суб'єктом підприємницької<br>діяльності.<br> Держпідприємництво звернулося до Держбуду, як до органу<br>ліцензування, з проханням надати роз'яснення щодо можливості<br>виконання робіт з архітектурного проектування фізичною особою<br>відповідно до Ліцензійних умов ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ).<br> За інформацією Держбуду, відповідно до статті 8 Закону<br>України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"<br>( <A HREF="69650">1775-14</A> ) суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний<br>вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно<br>до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов<br>(організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог).<br>На провадження будівельної діяльності встановлені кваліфікаційні<br>вимоги до працівників суб'єкта господарювання - юридичних осіб та<br>(або) фізичних осіб.<br> Суб'єкт господарювання (фізична особа) при здійсненні<br>будівельної діяльності виконує роботи шляхом наймання фахівців або<br>одноосібно.<br> Суб'єкт господарювання (фізична особа), у трудових відносинах<br>з якими перебуває не більше 10 осіб, при здійсненні будівельної<br>діяльності повинен дотримуватись вимог, зазначених у пункті 3<br>Ліцензійних умов ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ).<br> Видача ліцензій суб'єкту господарювання (фізичній особі), що<br>працює одноосібно, здійснюється за умови відповідної освіти та<br>кваліфікації, що не звільняє їх від дотримання Державних<br>будівельних норм та інших нормативних документів, які<br>регламентують будівельну діяльність (в тому числі й вимоги пункту<br>7.11 ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження проектної документації для будівництва", де<br>зазначається, що креслення підписується двома фахівцями<br>конкретного розділу проекту - відповідальний фахівець та<br>виконавець). При подачі документів на отримання ліцензії (заява,<br>копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія диплома про освіту)<br>надається інформація про другого фахівця, який підписує креслення<br>- фізичну або юридичну особу.<br> <br> 2. Щодо вимог реєстрації підприємств України у країнах ЄС.<br> Директива 2002/38/ЄС, яка була прийнята 07.05.2002 р.,<br>вносить поправки до Директиви 77/388/ЄС від 17.05.77 р. Статтею 38<br>Директиви 77/388/ЄС встановлено, що вона (Директива) адресована<br>країнам - членам Європейського Союзу (далі - Країнам-членам ЄС).<br> Дія Директиви 2002/38/ЄС поширюється на підприємства, які<br>надають послуги, визначені цією Директивою, на території<br>Країн-членів ЄС. Щодо відповідальності за порушення норм<br>Директиви, то вона встановлюється безпосередньо актами<br>Країн-членів ЄС.<br> <br> Голова І.Г.Богословська<br></FONT></PRE><br>