Об определении стоимости проектно-изыскательных работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 26.04.2005 N 7/8-346<br> <br> <br> Про визначення вартості<br> проектно-вишукувальних робіт<br> <br> <br> На численні запити замовників будівництва та проектних<br>організацій щодо визначення та врахування у зведеному кошторисному<br>розрахунку вартості проектно-вишукувальних робіт Держбуд України<br>роз'яснює.<br> <br> Відповідно до ДБН Д.1.1-7-2000 ( <A HREF="76490">v0285241-00</A> ) "Правила<br>визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва,<br>що здійснюється на території України" (ДБН) кошторисна вартість<br>проектно-вишукувальних робіт визначається або калькуляційним, або<br>нормативним методом за розділами 2 та 3 цих ДБН з урахуванням<br>індексів та усереднених відсоткових показників вартості проектних<br>робіт для будівництва об'єктів житла та соціальної сфери (надалі -<br>показники), що надаються Держбудом.<br> <br> Визначена одним з зазначених методів кошторисна вартість<br>проектно-вишукувальних робіт враховує усереднені витрати<br>проектно-вишукувальних організацій України, пов'язані з<br>розробленням повного комплексу проектно-кошторисної документації,<br>необхідної і достатньої для будівництва об'єктів, і слугує основою<br>для розрахунку цінової пропозиції претендента (договірної ціни) на<br>виконання проектування.<br> <br> Розрахунок цінової пропозиції претендента (договірної ціни)<br>здійснюється відповідно до розділу 4 ДБН ( <A HREF="76490">v0285241-00</A> ) виходячи<br>з структури витрат, що склалася в організації, поточних цін на<br>трудові і матеріально-технічні ресурси, рівня заробітної плати та<br>умов виконання проектних робіт конкретного об'єкта.<br> <br> При складанні інвесторської кошторисної документації, для<br>більш достовірного визначення вартості будівництва, в тому числі<br>вартості проектних робіт, в главі 12 "Проектні та вишукувальні<br>роботи" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва<br>доцільно відображати вартість цих робіт за договірною ціною,<br>погодженою сторонами.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>