МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

05.02.2008 N 7/8-103

Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним,
Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям
Міністерствам, іншим
центральним органам
виконавчої влади
(за списком)
Проектним та будівельним
організаціям (за списком)
Центральній та місцевим
(галузевим) службам
Укрінвестекспертизи


На численні запити учасників будівництва щодо проведення
державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва
починаючи з 1 січня 2008 року у період встановлення вертикалі
державної експертизи - утворення центральної служби
Укрдержбудекспертизи та її філій (місцевих підрозділів)
Мінрегіонбуд повідомляє.

Згідно зі статтею 15 Закону України від 18.09.91 N 1560-XII
( 1560-12 ) "Про інвестиційну діяльність" із змінами, внесеними
Законом України від 16.05.2007 N 1026-V ( 1026-16 ) "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння
інвестиційній діяльності у будівництві", державна експертиза
інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється на
засадах організаційної єдності спеціалізованою державною
експертною організацією центрального органу виконавчої влади з
питань будівництва та архітектури "Укрдержбудекспертиза" та її
місцевими підрозділами за участю експертних підрозділів
організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи.
Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та здійснення їх державної експертизи визначається Кабінетом
Міністрів України.

Постановою КМУ "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх державної
експертизи" від 31.10.2007 N 1269 ( 1269-2007-п ) Міністерству
регіонального розвитку та будівництва разом з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями у двомісячний строк доручено забезпечити утворення
спеціалізованої державної експертної організації - Центральної
служби Української державної будівельної експертизи Міністерства
регіонального розвитку та будівництва і її місцевих підрозділів на
базі Центральної служби Української інвестиційної експертизи,
служби Української інвестиційної експертизи Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських та галузевих
(міжгалузевих) служб Української інвестиційної експертизи.

На виконання цієї постанови ( 1269-2007-п ) Мінрегіонбудом
наказом від 12.12.2007 N 358 ( v0358661-07 ) утворене Державне
підприємство "Спеціалізована державна експертна організація -
Центральна служба Української державної будівельної експертизи" і
затверджено її статут та наказом від 24.12.2007 р. N 383
( v0383609-07 ) затверджено Типове положення про Філію Державного
підприємства "Спеціалізована державна експертна організація -
Центральна служба Української державної будівельної експертизи".

До державної реєстрації відповідних положень та утворення
зазначеного підприємства, функції Центральної служби Української
державної будівельної експертизи Міністерства регіонального
розвитку та будівництва і її Філій (місцевих підрозділів)
виконують діючі підрозділи Центральної служби Української
інвестиційної експертизи, служби Української інвестиційної
експертизи Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських та галузевих (міжгалузевих) служб
Української інвестиційної експертизи.

Міністр В.С.Куйбіда