МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

09.06.2008 N 9/8-286

Міністерствам та іншим
центральним органам
виконавчої влади
(за списком)
Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним,
Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям


Про визначення додаткових витрат,
пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт
у зимовий та літній періоди


Міністерство регіонального розвитку та будівництва на
численні звернення учасників будівництва щодо визначення коштів на
покриття додаткових витрат, пов'язаних з виконанням робіт у
зимовий та літній періоди на об'єктах виробничого призначення, у
зв'язку з введенням в дію Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000,
затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 06.05.2008 N 193
( v0193661-08 ), роз'яснює.

На стадії складання інвесторської кошторисної документації та
ціни тендерної пропозиції кошти на покриття додаткових витрат,
пов'язаних з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період
просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж
27 град.C, на об'єктах виробничого призначення визначаються із
застосуванням усередненого відсоткового показника 0,27% від
вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1-8
зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, як це
передбачено Зміною N 5 ( v0193661-08 ) для об'єктів цивільного
призначення.

Обчислення в складі інвесторської кошторисної документації
розрахункової трудомісткості будівельно-монтажних робіт на
об'єктах виробничого призначення здійснюється із застосуванням
усереднених відсоткових показників від трудомісткості
будівельно-монтажних робіт у прямих витратах:
- у зимовий період залежно від температурної зони (для I зони
- 2,3%, для II зони - 5,0%);
- у літній період - 1,1%.

Заступник Міністра А.В.Беркута