Дозволено збільшувати висоту додаткових табличок з пояснювальним написом залежно від кількості строк напису.

Додаткові таблички повинні мати сигнальний колір знака разом з яким його застосовують.

4.9Зовнішню облямівку на знаках 1.1, 2.1, 2.2 наносять за рахунок звуження червоної облямівки.

 1. Поле допуску розмірів знаконосіїв та зображень знаків не повинно перевищувати ± 5 %.
 2. Граничні відхили габаритних розмірів знаків і табличок ± 2 %.
 3. Номер знака складається з номера групи, порядкового номера в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.

5ЗНАКИ І ТАБЛИЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 1. Типорозміри знаків і висота великої літери (hВ) на інформаційно-вказівних та інформаційних знаках індивідуального проектування залежно від умов застосовування повинні відповідати цьому стандарту. Якщо для певних умов типорозмір знака не обумовлено, треба застосовувати знаки найближчого типорозміру.
 2. Тло знаків позначання траси нафтогазопроводів повинно бути білого кольору та жовтого кольору для знаків позначання траси магістральних аміакопроводів.
 3. Компонувальні розміри зображень знаків і написів на них треба визначати залежно від висоти великої літери (hB), яку залежно від місця встановлення знака треба вибирати з ряду 100, 150, 200, 300, .

У разі використання на знаку двох розмірів шрифтів, розміри облямівки знака, стрілок і елементів напису, а також відстані між написами потрібно визначати виходячи з більшої висоти великої літери (hB).

 1. Висота великої літери (hВ) на табличці 5.5 повинна дорівнювати , на знаках 3.1.1, 3.1.2, 4.1 — 4,4, табличках 5.1 — 5.4, 5.6 — або .
 2. Допускається дворядковий напис, напис в рядку, що містить більше ніж 10 елементів (за елемент треба приймати: літеру, цифру, оголовок стрілки) виконувати шрифтом, що має менший розмір.

Написи повинні складатися з окремих літерних площадок, ширину яких наведено в таблицях 8 — 10.

Якщо рядок містить більше ніж 10 елементів, ширина літерних площадок, наведена в таблицях 6 — 10, залежно від висоти великої літери hB (100, 150, 200, 300, ) відповідно повинна бути зменшена на 5; 7,5; 10; 15, 20, з кожного боку.

5.6Ширина облямівки на знаках повинна дорівнювати 0,12hB, внутрішній радіус закруглення облямівки — 0,3hB.

Ширина лінії, що перехрещує написи на знаках 4.2, 4.3 та табличці 5.5 повинна дорівнювати 0,1hВ.

5.7Зовнішня облямівка повинна бути:

 • блакитного кольору — для магістральних газопроводів;
 • зеленого кольору — для магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів;
 • чорного кольору — для магістральних аміакопроводів;
 • синього кольору — для магістральних етиленопроводів.

5.8Відстані від елементів знаків до рядків (написів), а також між рядками визначають залежно від відстані до літерної площадки літери або цифри цих рядків (написів).

Відстань по горизонталі між облямівкою, написом, числом (найближчою літерою або цифрою), стрілкою, зображенням знаків та табличок повинна становити від 0,3 до 1,0hB

Відстань по вертикалі повинна становити:

між облямівкою або лінією, яка розділяє написи, і рядком (вимірюють до великих літер) — від 0,3 до1,0hB;

між рядками — від 0,4 до 0,8hB.

Габаритні розміри знака треба визначати після його компонування.

5.9Стрілки на знаках треба виконувати відповідно до рисунка 5.

Рисунок 5

На знаках 3.1.1, 5.4, 5.6 довжина стрілки L повинна бути завжди 2,3hB і розміщуватись стрілки повинні симетрично відносно лівої і правої облямівки. На знаках 4.1 — 4.3 довжину стрілок треба вибирати з компонувальних міркувань, ширину стрілок дозволено зменшувати на 30% відносно стрілок основного напрямку зберігаючи пропорції, задані на рисунку 5.

5.10 Власні назви на знаках треба надавати українською мовою. Найчастіше вживані на знаках слова допускається скорочувати. Скорочення слів українською мовою повинні відповідати наведеним у таблиці 11.

6ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1 Знаки треба виготовляти у кліматичних виконаннях У і ХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, вимогами цього стандарту і Технічними умовами, розробленими та погодженими у встановленому порядку.

У місцях доступу до електрообладнання повинен бути нанесений знак електричної напруги згідно з ГОСТ 12.4.026.

6.2 Вимоги до конструкції

 1. Знаки треба виготовляти з світловідбивальною поверхнею або внутрішнім освітленням.
 2. Допускається виготовляти знаки як однобічні, так і двобічні, а також розміщувати зображення знаків на щиті прямокутної форми з білим світловідбивальним тлом, у цьому разі зображення знака також повинно мати світловідбивальний ефект. Зображення знаків на яких необхідно зосереджувати увагу водіїв дозволено розміщувати на щитах з жовтим світловідбивальним тлом.

Таблиця 8

Велика літера

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ, мм

100

150

200

300

400

А

113

169

226

339

452

Б

102

153

204

306

408

В

102

153

204

306

408

Г

90

135

180

270

360

Ґ

90

135

180

270

360

Д

110

165

220

330

440

Е

96

144

192

288

384

Є

103

154

206

309

412

Ж

162

243

324

486

648

3

98

147

196

294

392

И

108

162

216

324

432

І

52

78

104

156

208

Ї

75

112

150

225

300

Й

108

162

216

324

432

К

109

163

218

327

436

Л

110

165

220

330

440

М

129

193

258

387

516

Н

107

160

214

321

428

О

109

163

218

327

436

П

106

159

212

318

424

Р

100

150

200

300

400

С

103

154

206

309

412

Т

99

148

198

297

396

У

101

151

202

303

404

Ф

126

189

252

378

504

X

102

153

204

306

408

Ц

110

165

220

330

440

Ч

102

153

204

306

408

Ш

144

216

288

432

576

Щ

148

222

296

444

592

Ь

98

147

196

294

392

Ю

145

217

290

435

580

Я

108

162

216

324

432

Таблиця 9

Мала літера

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ, мм

100

150

200

300

400

а

86

129

172

258

344

б

91

136

182

273

363

в

87

130

174

261

358

г

75

112

150

225

300

ґ

75

112

150

225

300

д

92

138

184

276

368

е

90

135

180

270

360

є

82

123

164

246

328

ж

127

190

254

381

508

з

85

127

170

255

340

и

92

138

184

276

368

і

48

72

96

144

192

ї

49

73

98

147

196

й

92

138

184

276

368

к

90

135

180

270

360

л

90

135

180

270

360

м

105

157

210

315

420

н

90

135

180

270

360

о

90

135

180

270

360

п

90

135

180

270

360

р

94

141

188

282

376

с

88

132

176

264

352

т

78

117

156

234

312

у

84

126

168

252

336

ф

122

183

244

366

348

х

84

126

168

252

336

ц

93

139

186

279

372

ч

86

129

172

258

344

ш

122

183

244

366

488

щ

124

186

248

372

496

ь

85

127

170

255

340

ю

120

180

240

360

480

я

87

130

174

261

358

Таблиця 10

Цифри і розділові знаки

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ, мм

100

150

200

300

400

1

58

87

116

174

232

2

89

133

178

267

356

3

88

132

176

264

352

4

91

136

182

273

364

5

89

133

178

267

356

6

91

136

182

273

364

7

84

126

168

252

336

8

91

136

182

273

364

9

90

135

180

270

360

0

93

139

186

279

372

?

83

124

166

249

332

!

47

70

94

141

188

147

220

294

441

588

(

65

97

130

195

260

)

65

97

130

195

260

" (лапки)

73

109

146

219

292

" (лапки)

73

109

146

219

292

. (крапка)

43

64

86

129

172

, (кома)

43

64

86

129

172

– (тире)

91

136

182

273

364

- (дефіс)

61

91

122

183

244

‘ (апостроф);

48

72

96

144

192