НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методи випробування природного каменю.

Визначення геометричних характеристик виробів

(EN 13373:2003, IDT)

Natural stone test methods – Determination of geometric characteristics on units

ДСТУ Б EN 13373:2007

Київ

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

2008

Передмова

1 ВНЕСЕНО: Корпорація «Укрбудматеріали», Технічний комітет стандартизації „Будівельні матеріали" за сприяння Проекту БІЗПРО, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ: Торгово-Промислова палата України

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Одрінська, Л. Березняк, В. Васильєва, Г. Желудков, Ю. Коробка, В. Мещеряков, В. Нецький

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 вересня 2007 р. № 218, від 2 квітня 2008 р. № 148 та від 20 травня 2008 р. № 212 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13373 Natural stone test methods – Determination of geometric characteristics on units (Методи випробування природного каменю. Визначення геометричних характеристик виробів)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської мови (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

с.

ВступVI

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Вимірювання розмірів необроблених блоків2
 4. Загальні положення 2
 5. Вимірювання розміру брутто необроблених блоків 2
 6. Загальні положення 2
 7. Обладнання 2
 8. Процедура вимірювання 3

3.3Вимірювання розмірів нетто необроблених блоків3

 1. Загальні положення З
 2. Обладнання4
 3. Процедура вимірювання 4

4Вимірювання розмірів необроблених

плит5

 1. Загальні положення5
 2. Вимірювання розміру брутто5 необроблених плит5
 3. Загальні положення 5
 4. Обладнання 5
 5. Процедура вимірювання 5

4.3Вимірювання розмірів нетто необроблених плит6

 1. Загальні положення6
 2. Обладнання 6
 3. Процедура вимірювання6
 4. Вимірювання товщини необробленої

плити6

4.3.5Перевірка пласкості необробленої плити7

5Вимірювання розмірів і перевірка інших геометричних характеристик готових виробів7

 1. Загальні положення 7
 2. Вимірювання розмірів готових

виробів7

 1. Загальні положення 7

Contents

page

Foreword VI

 1. Scope 1
 2. Normative references1
 3. Measurement of the dimensions of

rough blocks2

 1. General 2
 2. Measurement of the gross dimensions

of rough blocks2

 1. General 2
 2. Apparatus 2
 3. Procedure of measurement3

3.3Measurement of net dimensions of

rough blocks3

 1. General 3
 2. Apparatus4
 3. Procedure of measurement4

4Measurement of the dimensions of

rough slabs5

 1. General 5
 2. Measurement of the gross

dimensions of rough slabs5

 1. General 5
 2. Apparatus5
 3. Procedure of measurement5

4.3Measurement of the net

dimensions of rough slabs6

 1. General 6
 2. Apparatus6
 3. Procedure of measurement6
 4. Measurement of the thickness of a

rough slab6

4.3.5Verification of the flatness of a

rough slab7

5 Measurement of the dimensions and verification of other geometric characteristics of finished products7

 1. General7
 2. Measurement of the dimensions of finished products7
 3. General 7
 4. Обладнання 8
 5. Процедура вимірювання 8

5.3Вимірювання товщини текстурної поверхні 9

5.3.1Вимірювання нерівності поверхні9

 1. Загальні положення 9
 2. Обладнання9
 3. Процедура вимірювання 10

5.3.2Вимірювання остаточної товщини 10

5.4Перевірка пласкості 11

5.4.1Перевірка пласкості рівної поверхні..11

 1. Загальні положення 11
 2. Обладнання 11
 3. Процедура вимірювання 11

5.4.2Перевірка пласкості нерівної

поверхні12

5.5Перевірка прямокутності поверхонь..14

 1. Загальні положення 14
 2. Вимірювання кутів 14
 3. Обладнання 14
 4. Процедура вимірювання 14

5.5.3Вимірювання у процентах 15

5.5.3.1 Обладнання 15

5.5.3.2 Процедура вимірювання15

5.6Перевірка прямого кута між кромками 17

 1. Загальні положення 17
 2. Обладнання17
 3. Процедура вимірювання 17
 4. Вимірювання з використанням кутника 17
 5. Вимірювання з використанням контрольної поверхні і кутника18
 6. Подання результатів18

5.7Перевірка геометричних характеристик монтажних отворів облицювальних плит19

 1. Загальні положення19
 2. Глибина отвору19

 1. Apparatus8
 2. Procedure of measurement8

5.3Measurement of the thickness for a textured finish 9

5.3.1Measurement of surface irregularities..9

 1. General 9
 2. Apparatus 9
 3. Procedure of measurement10

5.3.2Measurement of resulting thickness ....10

5.4Verification of flatness11

5.4.1Verification of flatness for a regular surface finish 11

 1. General 11
 2. Apparatus 11
 3. Procedure of measurement 11

5.4.2Verification of flatness for an

irregular finish 12

5.5 Verification of the squareness of faces..14

 1. General 14
 2. Angular measurement 14
 3. Apparatus 14
 4. Procedure of measurement 14

5.5.3Measurement in percentage 15

5.5.3.1 Apparatus 15

5.5.3.2 Procedure of measurement15

5.6Verification of the squareness of edges17

 1. General 17
 2. Apparatus17
 3. Procedure of measurement17
 4. Measurement using a set square17
 5. Measurement using a reference

surface and a set-square 18

5.6.3.3Expression of the results18

5.7Verification of the geometrical characteristics of fixing holes of slabs for claddings 19

 1. General 19
 2. Depth of the hole19

 1. Обладнання19
 2. Процедура вимірювання19

5.7.3Положення отвору20

 1. Обладнання20
 2. Процедура вимірювання20

5.7.4Діаметр отвору20

 1. Обладнання 20
 2. Процедура вимірювання21

5.7.5Нахил отвору21

 1. Обладнання21
 2. Процедура вимірювання21

5.8Перевірка форми непрямокутних і вигнутих виробів22

 1. Загальні положення22
 2. Обладнання22
 3. Процедура вимірювання23

6 Звіт про випробування23

 1. Apparatus19
 2. Procedure of measurement19

5.7.3Position of the hole20

 1. Apparatus20
 2. Procedure of measurement20

5.7.4Diameter of the hole20

 1. Apparatus20
 2. Procedure of measurement21

5.7.5Inclination of the hole21

 1. Apparatus21
 2. Procedure of measurement21

5.8Verification of the shape of non-rectangular and curved units22

 1. General 22
 2. Apparatus22
 3. Procedure of measurement23

6 Test report23

Вступ

Цей документ (стандарт EN 13373:2003) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 246 "Природний камінь", секретарем якого є Італійська організація зі стандартизації.

Цьому Європейському стандарту надається статус національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту або схвалення не пізніше жовтня 2003 року, а національні стандарти, що йому суперечать, втрачають чинність не пізніше жовтня 2003 року.

Проект цього стандарту входить до серії проектів стандартів, що встановлюють методи випробування природного каменю. Методи випробування природного каменю складаються з таких частин:

EN 1925 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта капілярного водопоглинання

EN 1926 Методи випробування природного каменю. Визначення міцності при стиску

EN 1936 Методи випробування природного каменю. Визначення фактичної й об'ємної щільності, загальної та наявної пористості

EN 12370 Методи випробування природного каменю. Визначення опору кристалізації солі

EN 12371 Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості

EN 12372 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під концентрованою вагою

EN 12407 Методи випробування природного каменю. Петрографічний аналіз

EN 13161 Методи випробування природного каменю. Визначення границі міцності при згині під постійним моментом

Foreword

This document (EN 13373:2003) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 246 "Natural stones", the secretariat of which is held by UNI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2003, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2003.

This draft standard is one of the series of draft standards for tests on natural stone.

Test methods for natural stone consist of the following parts:

EN 1925, Natural stone test methods – Determination of water absorption coefficient by capillarity.

EN 1926, Natural stone test methods – Determination of compressive strength.

EN 1936, Natural stone test methods – Determination of real density and apparent density and of total and open porosity.

EN 12370, Natural stone test methods – Determination of resistance to salt crystallisation.

EN 12371, Natural stone test methods – Determination of frost resistance.

EN 12372, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under concentrated load.

EN 12407, Natural stone test methods – Petrographic examination.

EN 13161, Natural stone test methods – Determination of flexural strength under constant moment.

EN 13364 Методи випробування природного каменю. Визначення руйнівного навантаження в монтажних отворах

EN 13755 Методи випробування природного каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску

EN 13919 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через вплив S02 за наявності вологості

EN 14066 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через тепловий удар

Попередній стандарт prEN 14146 Методи випробування природного каменю. Визначення динамічного модуля пружності (за допомогою вимірювання основної частоти резонансу)

Попередній стандарт prEN 14147 Методи випробування природного каменю. Визначення опору старінню через сольовий туман

Попередній стандарт prEN 14157 Методи випробування природного каменю. Визначення стійкості до стирання

Попередній стандарт prEN 14158 Методи випробування природного каменю. Визначення сили розриву

Попередній стандарт prEN 14205 Методи випробування природного каменю. Визначення твердості за Кнупом

Попередній стандарт prEN 14231 Методи випробування природного каменю. Визначення опору ковзанню з використанням маятникового дослідного приладу

Попередній стандарт prEN 14579 Методи випробування природного каменю. Визначення швидкості поширення звуку

Попередній стандарт prEN 14580 Методи випробування природного каменю. Визначення статичного модуля пружності

EN 13364, Natural stone test methods –Determination of the breaking load at dowel hole.

EN 13755, Natural stone test methods –Determination of water absorption at atmospheric pressure.

EN 13919, Natural stone test methods –Determination of resistance to ageing by S02 action in the presence of humidity.

EN 14066, Natural stone test methods –Determination of resistance to ageing by thermal shock,

prEN 14146, Natural stone test methods – Determination of the dynamic modulus of elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency).

prEN 14147, Natural stone test methods – Determination of resistance to ageing by salt mist.

prEN 14157, Natural stone test methods – Determination of the abrasion resistance.

prEN 14158, Natural stone test methods – Determination of rupture energy.

prEN 14205, Natural stone test methods – Determination of Knoop hardness.

EN 14231, Natural stone test methods – Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester.

prEN 14579, Natural stone test methods – Determination of sound speed propagation.

prEN 14580, Natural stone test methods –Determination of static elastic modulus.

Попередній стандарт prEN 14581 Методи випробування природного каменю. Визначення коефіцієнта теплового розширення

Передбачається, що інші стандарти EN посилатимуться на цей стандарт EN 13373 як на основу для оцінки відповідності. Проте регулярне випробування всіх виробів із природного каменю всіма наведеними методами не передбачається. Технічні умови в інших стандартах повинні мати посилання лише на відповідні методи випробування.

Згідно з Внутрішніми правилами CEN/CENELEC запроваджувати цей Європейський стандарт зобов'язані національні організації зі стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства.

prEN 14581, Natural stone test methods –Determination of thermal dilatation coefficient.

It is intended that other ENs should call up this EN 13373 as the basis of evaluation of conformity. (Nevertheless it is not intended that all natural stones products should be subjected regularly to all the listed tests. Specifications in other standards should call up only relevant test methods).

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

Методи випробування природного

каменю. Визначення геометричних

характеристик виробів

Строительные материалы

Методы испытаний природного камня.

Определение геометрических

характеристик изделий

Building materials

Natural stone test methods –

Determination of geometric characteristics

on units

Чинний від 2008-10-01

1 Сфера застосування

Цей Європейський стандарт встановлює методи перевірки геометричних характеристик виробів із природного каменю, таких як блоки, плити необроблені, готові вироби для облицювання, покриттів підлоги, сходів і модульні плитки. Ці методи застосовуються в разі виникнення спору між двома сторонами й не обов'язкові для контролю на виробництві. На виробництві можуть використовуватися спрощені методи за умови, що буде доведене співвідношення з методами, наведеними в цьому стандарті.

2 Нормативні посилання

Цей Європейський стандарт об'єднує в собі шляхом посилання на них положення інших публікацій із наведенням або без наведення дати. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту з наведенням після них переліку публікацій. Коли посилання датоване, подальші зміни, доповнення або перегляд цих публікацій є чинними для цього Європейського стандарту лише тоді, коли їх

EUROPEAN STANDARDEN 13373

NORME EUROPĖENNE

EUROPÄISCHE NORM

This European Standard was approved by CEN

on 2 January 2003

ICS 73.020; 91.100.15

English version

Natural stone test methods – Determination of geometric characteristics on units

April 2003

1 Scope

This European standard describes methods for verifying the geometric characteristics of products of natural stone such as blocks, rough slabs, finished products for cladding, flooring, stairs and modular tiles. These methods are to be applied in the case of a dispute between two parties, they are not compulsory for production control, where simplified methods can be applied provided a correlation with the methods of this standard could be demonstrated.

2 Normative references

This European standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references,

включено до нього шляхом унесення зміни, доповнення або перегляду. Якщо посилання не датоване, чинною є остання редакція публікації, на яку наведено посилання (в тому числі зміни й доповнення до неї).