ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газоснабжения. внешние газопроводы. Рабочие черчения


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

ГАЗОПОСТАЧАННЯ.

ЗОВНІШНІ ГАЗОПРОВОДИ.

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

ДСТУ Б А.2.4-26:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство Український державний проектний інститут "Укрміськбудпроект"

РОЗРОБНИКИ: Г. Бабак (науковий керівник); Н. Галаєва; В. Горченок; В. Рязанова; Л. Удовенко

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 червня 2008р. № 281

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.610-85*)

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Загальні положення1

4 Загальні дані по робочих кресленнях2

5 Плани газопроводів2

6 Поздовжні профілі газопроводів3

Додаток А

Перелік стандартів на умовні позначення, що підлягають обліку при виконанні креслень зовнішніх газопроводів6

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва

Газопостачання. Зовнішні газопроводи.

Робочі креслення

Система проектной документации для строительства

Газоснабжение. Наружные газопроводы.

Рабочие чертежи

System of project documents for building

Gas - supplying. Outward gas pipelines.

Workings drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочих креслень зовнішніх газопроводів (підземні, надземні) для транспортування природних, побіжних нафтових, штучних і змішаних газів із надлишковим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), які використовуються як паливо і сировина.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті е посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ БА.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочі креслення зовнішніх газопроводів виконують відповідно до вимог цього й інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), а також норм проектування зовнішніх газопроводів.

3.2 До складу робочих креслень зовнішніх газопроводів (основний комплект робочих креслень марки ГМЗ) включають:

 • загальні дані по робочих кресленнях;
 • креслення (плани, поздовжні профілі) газопроводів.

До основного комплекту робочих креслень марки ГМЗ складають специфікацію обладнання згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

3.3 Газопроводи на кресленнях вказують умовними графічними зображеннями відповідно до ДСТУ Б А.2.4-1 і літерно-цифровими позначеннями - до ДСТУ Б А.2.4-25.

За відсутності на кресленнях видимих ділянок газопроводів підземні газопроводи позначаються суцільною товстою основною лінією з необхідними поясненнями в загальних даних по робочих кресленнях або на відповідних кресленнях.

3.4 Умовні графічні зображення обладнання, арматури, елементів газопроводів, засобів прокладання газопроводів приймають за стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і за стандартами СПДБ, наведеними у додатку А.

3.5 Діаметр і товщину стінки газопроводу вказують на полиці лінії-винесення.

У тому випадку, коли на полиці лінії-винесення вказують літерно-цифрове позначення газопроводу, діаметр і товщину стінки газопроводу, позначення марки трубопроводів вказують під полицею лінії-винесення.

3.6 Масштаби зображень на кресленнях повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування зображення

Масштаб

Плани газопроводів

1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000

Поздовжні профілі газопроводів:

по горизонталі;

1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000

по вертикалі

1:50; 1:100

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 Загальні дані по робочих кресленнях виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по робочих кресленнях, крім зведень, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, ставлять вимоги до монтажу, випробувань, умов прокладання, фарбування й ізоляції газопроводів.

5 ПЛАНИ ГАЗОПРОВОДІВ

 1. Для розроблення планів газопроводів як підоснову використовують робочі креслення генеральних планів, автомобільних доріг і залізничних колій, геодезичної зйомки або топографічні плани.
 2. На планах газопроводів наносять і вказують:
 • існуючі і проектні будинки (споруди) у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;
 • прив'язку газопроводів до осей будинків (споруд), що проектуються, або до зовнішніх стін існуючих будинків (споруд);
 • інженерні мережі іншого призначення, що впливають на прокладання проектованих газопроводів;
 • діаметри і товщини проектованих газопроводів до і після точок їх зміни;
 • номери пікетів (ПДВ);

- споруди на газопроводах, наприклад, колодязі, конденсатозбірники, контрольно-вимірювальні пункти, електричні перемички, ізолюючі фланцеві з'єднання й споруди електричного захисту (катодні, протекторні, електродренажні).

На планах газопроводів, за необхідності, вказують прив'язки елементів газопроводів до найближчих пікетів.

5.3 Плани газопроводів допускається розміщати як на окремих аркушах, так і разом з поздовжніми профілями газопроводів.

Приклад оформлення плану газопроводів наведений на рисунку 1.

Рисунок 1

6 ПОЗДОВЖНІ ПРОФІЛІ ГАЗОПРОВОДІВ

6.1 Поздовжні профілі газопроводів зображують у виді розгорток по осях газопроводів.

6.2 На поздовжньому профілі газопроводу наносять і вказують:

 • поверхню землі (проектну - суцільною товстою основною лінією, фактичну – суцільною тонкою лінією);
 • рівень ґрунтових вод (штрихпунктирною тонкою лінією);
 • автомобільні дороги, що перетинаються, залізничні і трамвайні колії, кювети, а також інші підземні і надземні споруди у виді спрощених контурних обрисів (суцільною тонкою лінією), комунікації, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, із зазначенням їх габаритних розмірів і висотних відміток;
 • проектований газопровід (суцільною товстою основною лінією);
 • колодязі, ковери, естакади, окремо розташовані опори й інші споруди і конструкції газопроводів у вигляді спрощених обрисів зовнішніх габаритів (суцільною тонкою лінією);

- дані про ґрунти;

 • відмітку верху труби;
 • глибину траншеї від проектної і фактичної поверхні землі;
 • футляри на газопроводах із зазначенням діаметрів, довжин і прив'язок їх до осі доріг, споруд, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, або до пікетів;
 • бурові свердловини.

Газопроводи діаметром 150 мм і менше допускається зображувати однією лінією.

6.3 Під поздовжнім профілем газопроводу розташовують таблицю за формою 1 для підземного прокладання газопроводу і за формою 2 - для надземного прокладання.

Допускається, за необхідності, доповнювати таблиці іншими рядками, наприклад, "Характеристика ґрунту: осідання, набрякання, корозійність".

6.4 Відмітки дна траншеї під газопровід проставляють у характерних точках, наприклад, у місцях перетинань з автомобільними дорогами, залізничними і трамвайними коліями, інженерними комунікаціями і спорудами, що впливають на прокладання проектованих газопроводів.

Відмітки рівнів указують у метрах із двома десятковими знаками, довжину ділянок газопроводів - у метрах з одним десятковим знаком, а величини ухилів - у проміле.

6.5 Прийняті масштаби поздовжніх профілів зазначають над боковиком таблиці. Приклад оформлення подовжнього профілю газопроводу наведений на рисунку 2.

Рисунок 2

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ НА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛІКУ ПРИ ВИКОНАННІ КРЕСЛЕНЬ ЗОВНІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ

Позначення стандарту

Найменування стандарту

ГОСТ 2.721-74

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.780-96

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей

ГОСТ 2.784-96

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов

ГОСТ 2.785-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная

ГОСТ 2.786-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы санитарно-технических устройств

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

Код УКНД 91.140.40

Ключові слова: робочі креслення газопроводів, плани газопроводів, профілі газопроводів, загальні дані.