ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом стандартизації і сертифікації у суднобудуванні

ВНЕСЕНО Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 28 жовтня 1996 р. № 450

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 грудня 1997 р. № 732

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Є. І. Ільянов, керівник розробки; С. М. Лосев, відповідальний виконавець

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні параметри і розміри

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Сертифікаційні вимоги

7 Вимоги охорони навколишнього середовища

8 Правила приймання

9 Методи контролю

10 Транспортування і зберігання

11 Вказівки щодо експлуатації

12 Гарантії виробника

ДСТУ 3446-96

(ГОСТ 40461-97)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦИСТЕРНИ ВКЛАДНІ СУДНОВІ

Загальні технічні умови

ЦИСТЕРНЫ ВКЛАДНЫЕ СУДОВЫЕ

Общие технические условия

SHIP'S INSERT TANKS

General specifications

Чинний від 1999—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на вкладні суднові зварні цистерни (далі — цистерни) прямокутної форми, що працюють під гідростатичним і надлишковим (цистерни для спеціальних палив) тиском, і циліндричної форми, що працюють під надлишковим тиском у складі суднових систем, систем суднових енергетичних установок і систем заправлення і зберігання спеціальних палив надводних кораблів, суден і плавзасобів.

Стандарт не поширюється на цистерни із спеціальних сплавів.

Обов'язкові вимоги викладено у розділах 3—5, 7, 9, 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила

застосування

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 4784—74 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5264—80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5520—79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов

и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5521—93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и

жаропрочные. Марки

ГОСТ 6032—89 Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против

межкристаллитной коррозии

ГОСТ 6533—78 Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов.

Основные размеры

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 8713—79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные

элементы и размеры

ГОСТ 12971—67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 14249—89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14806—80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 22161—76 Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 26421—90 Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

3.1 Об'єм, пробний тиск і основні розміри цистерн прямокутної форми повинні відповідати

зазначеним на рисунку 1 і в таблиці 1.

Рисунок 1 — Цистерна прямокутної форми

Таблиця 1 — Основні розміри цистерн прямокутної форми

Розміри у міліметрах

Об'єм, м3

Пробний тиск, кПа

L

В

H

Площа внутрішньої поверхні, м2

0,020

24,5

250

250

320

0,45

0,040

320

320

400

0,75

0,063

400

320

500

1,00

0,100

24,5; 39,2; 58,8

500

320

640

1,37

0,150

560

400

640

1,70

0,200

58,8; 98,0

640

400

800

1,80

0,250

24,5

640

500

800

2,45

0,315

24,5; 39,2; 58,8; 98,0

600

500

1000

2,80

0,400

24,5

800

500

1000

3,40

0,500

24,5; 39,2; 58,8; 98,0

800

640

1000

4,00

0,630

24,5; 98,0

800

640

1200

4,60

1,000

24,5; 39,2 58,8; 98,0

1000

800

1250

6,10

1,500

24,5; 39,2 58,8; 98,0

1200

800

1600

8,35

2,000

24,5; 58,8; 98,0

1250

1000

1600

9,70

3,150

58,8; 98,0

1250

1200

2000

12,80

3,500

58,8

1600

1200

1800

14,00

4,000

58,8; 98,0

1600

1250

2000

15,40

5,600

1800

1250

2500

19,70

8,000

2000

1600

2500

24,40

3.2 Значення розрахункового тиску для цистерн прямокутної форми належить визначати згідно з чинним нормативним документом.

3.3 Об'єм, розрахунковий тиск і основні розміри цистерн циліндричної форми повинні відповідати зазначеним на рисунку 2 і в таблиці 2.

Рисунок 2 — Цистерна циліндричної форми

Таблиця 2 — Основні розміри цистерн циліндричної форми

Розміри у міліметрах

Об'єм, м3

Розрахунковий тиск, МПа

D

L

I

Площа внутрішньої поверхні, м2

0,025

0,15; 1,20

250

566

390

0,50

300

415

215

0,65

0,040

250

855

688

0,75

350

476

250

0,60

0,063

710

484

0,86

400

550

300

0,78

0,100

850

600

1,15

450

705

430

1,13

0,160

500

900

600

1,56

550

766

440

1,40

0,200

0,15; 0,60; 1,20

500

1100

800

1,90

550

950

594

1,76

600

800

450

1,73

0,250

1,20

1000

650

2,10

0,400

0,60; 1,20

1550

1020

2,75

700

1150

750

2,85

0,500

0,60; 1,00; 1,20; 3,00; 6,00

600

1850

1500

3,71

800

1130

680

3,20

0,800

0,60; 1,00; 1,20

900

1400

900

4,68

1,000

0,60; 1,00; 1,20; 3,00

1750

1250

5,40

1,250

1,00; 1,20

1000

1750

1200

6,25

1,600

0,60; 1,20

1200

1650

1000

7,07

2,000

0,60; 1,00

1400

1530

750

7,76

2,500

1,20; 3,00

1880

1100

9,30

3,150

0,60; 1,20

2180

1400

10,80

4,000

1,20; 3,00

1600

2280

1400

12,80

6,3)00

1,20

2000

2330

1250

17,20

Примітка. Допускається в обгрунтованих випадках приймати інші параметри і розміри цистерн для

спеціальних палив

3.4 Пробний тиск під час випробувань цистерн циліндричної форми — згідно з ГОСТ 22161.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Характеристики

4.1.1 Параметри і конструкція цистерн повинні відповідати вимогам цього стандарту і документації, яка затверджена в установленому порядку і схвалена органами нагляду.

4.1.2 Цистерни з надлишковим тиском понад 0,07 МПа, установлювані на кораблях, у яких добуток геометричного об'єму на тиск перевищує 0,02 МПа•м3, повинні відповідати «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» Держгіртехнагляду.

4.1.3 Проектування, виготовлення і випробування цистерн об'ємом 0,025 м3 більше з надлишковим тиском 0,07 МПа і вище, у яких добуток геометричного об'єму на тиск становить 0,03 МПа•м3 і більше, які установлюються на суднах, що класифікуються Морським Регістром Судноплавства або Річковим Регістром, повинно проводитися під їх технічним наглядом, а цистерни повинні відповідати вимогам Правил Регістру.

4.1.4 Розрахунок на міцність цистерн циліндричної форми необхідно проводити згідно з ГОСТ 14249 і Правилами Регістру, а цистерн прямокутної форми — згідно з чинним нормативним документом.

4.1.5 Залежно від призначення цистерн і можливості розташування на них комплектувального обладнання стінки корпусів цистерн прямокутної форми можуть бути підкріплені внутрішніми або зовнішніми ребрами жорсткості, внутрішніми бракетами або стрижньовими елементами, або бути гофрованими.

Примітка 1. Цистерни з підкріплювальними внутрішніми стрижньовими елементами є перспективною конструкцією і можуть використовуватися після надання чинності нормативному документу на методику їх розрахунку і порівняльних випробувань на міцність, у тому числі до руйнування.

Примітка 2. Допускається проводити дообладнання цистерн і корпусів контрольно-вимірювальними приладами, арматурою тощо згідно з кресленнями проектанта.

4.1.6 Показники надійності повинні бути такими:

— середній термін служби цистерн до капітального ремонту — 10 років;

— середній термін служби цистерн, які виготовляються з алюмінієвих сплавів, — 15 років, з мідного сплаву і сталі — 25 років;

— середній термін служби цистерн, які виготовляються з алюмінієвого сплаву, — 10 років, з мідного сплаву і сталі, — 20 років з переконсервацією цистерн в разі необхідності після закінчення терміну дії консервації.