Нормативний документ про охорону праці

Міністерства зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

Генеральний директор

УОЕЗ "Укртелеком"

Г.Г.Бутенко

14.12.1996 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Мінзв'язку України

від 15.01.97 № 5

В Д О П 5.2.00.5.04-

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТАХ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЕРЕНОСНИХ ДРАБИН ТА ДРАБИНОК

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок на підприємствах зв'язку.

Драбинка (рос. "стремянка") - переносна драбина, що встановлюється без опори на що-небудь, крім підлоги (землі).

1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств зв'язку незалежно від організаційно-правової структури, форм власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв'язку наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв'язку може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок на підприємстві.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція надається всім, хто працює із застосуванням переносних драбин та драбинок, під розпис. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при роботі із застосуванням переносних драбин та драбинок.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Переносні драбини та драбинки застосовуються в залежності від умов та характеру роботи, що виконується.

1.7. При роботі в електроустановках напругою понад 42 В необхідно застосовувати драбини та драбинки, виготовлені з сухої деревини або інших ізоляційних матеріалів.

Дозволяється застосування металевих драбин та драбинок, що входять до комплектів обладнання підприємств зв'язку, за умови їх надійної ізоляції від підлоги та металевих частин обладнання.

1.8. Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводити її із застосуванням справних переносних драбин та драбинок, якi забезпечують безпечнi умови проведення робiт і відповідають вимогам, наведеним в розділі 3.

2. Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з застосуванням переносних драбин та драбинок

2.1. До роботи з застосуванням переносних драбин та драбинок допускаються особи, якi пройшли навчання безпечним методам працi, перевiрку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну квалiфiкацiю та практичні навики роботи з застосуванням переносних драбин та драбинок.

2.2. Особи, що працюють із застосуванням переносних драбин та драбинок, повинні знати:

- заходи надання першої допомоги потерпілим;

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок.

3. Загальні вимоги до переносних драбин та драбинок

3.1. Загальна довжина (висота) приставної драбини повинна забезпечувати робiтнику можливiсть працювати стоячи на сходинці, яка знаходиться на вiдстанi не менше 1 м вiд верхнього кiнця драбини. Довжина драбини не повинна перевищувати 5 м.

3.2. Нижнi кiнцi приставних драбин повиннi мати упори у виглядi гострих сталевих наконечникiв, якщо вони встановлюються на грунтi, чи гумових башмакiв, якщо вони встановлюються на пiдлозi приміщення, асфальтi тощо.

При стиранні сталевих наконечникiв чи гумових башмакiв необхідно наконечники загострити, а башмаки замінити.

3.3. Вiдстань мiж сходинками драбин та драбинок повинна бути не більше 250 мм та не менше 150 мм; розмір перерізу сходинок - не менше 40х20 мм.

3.4. Сходинки дерев'яних драбин та драбинок повиннi бути мiцно вставленими у видовбанi отвори в тятивах. Тятиви необхідно скрiплювати стяжними болтами діаметром не менше 8 мм з вiдстанню між ними не бiльше 2 м, а також пiд верхньою та нижньою сходинками. Тятиви необхідно обтягнути сталевим дротом діаметром не менше 4 мм.

3.5. Розмір робочих майданчиків драбин (драбинок) повинен бути не менше 320х320 мм, драбинок-тумб - 300х220 мм. Робочі майданчики драбин (драбинок) висотою 1,3 м та вище повинні мати огорожу (упор) висотою не менше 1 м.

3.6. Металеві деталі драбин не повинні мати тріщин, задирок та гострих країв.

3.7. Тріщини в тятивах та схродинках дерев'яних драбин допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм та глибиною не більше 5 мм. При цьому місце перебування та напрямок тріщин не повинні загрожувати ослабленням тятив та сходинок. Замуровування тріщин чи надломів шпаклюванням, обклеюванням чи іншим способом не допускається. Поперечні тріщини не допускаються.

3.8. Розсувнi драбини (драбинки) повиннi мати замковий пристрiй, який виключав би можливiсть мимовiльного розсування драбин (драбинок) пiд час роботи на них.

Розсувні драбинки з колесами повинні мати замковий пристрій, який виключав би рух драбинок під час роботи на них.

3.9. Переносні драбини та драбинки підлягають статичним випробуванням 1 раз на рік.

3.10. Усі переносні драбини та драбинки повинні бути проінвентаризовані, мати на тятивах номер і бути записані в спеціальному журналі, у якому відзначаються їх періодичні огляди.

На їх тятивах повинна вказуватися дата чергового випробування, а також їх належність (цех, дільниця тощо).

4. Вимоги безпеки перед початком робіт

4.1. До початку робіт необхідно:

- одягнути робочий одяг, застебнути обшлаги рукавів та забрати кінці одягу, які звисають;

- оглянути робоче місце, забрати речі, які заважають роботі, та звільнити проходи;

- перевірити наявність у робочій сумці необхідних інструментів та пристосувань;

- підготувати та одягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1,3 м.

4.2. Перевірити термін чергового випробування драбини (драбинки).

4.3. Ретельно оглянути драбину (драбинку) на відповідність вимогам, наведеним в розділі 3.

4.4. Забезпечити сталість драбини (драбинки), а потім шляхом огляду та випробування переконатися, що вона не може сковзнути з місця чи бути випадково зсунутою.

5. Вимоги безпеки під час роботи

5.1. Роботи з електроiнструментом, пневматичним iнструментом, паяльною лампою та газовим пальником, з монтажним пiротехнiчним пiстолетом дозволяються тiльки з драбин (драбинок), якi мають огородженi поручнями верхнi майданчики.

5.2. Якщо неможливо міцно закріпити верх драбини, а також при роботі на драбинах (драбинках) в мiсцях з жвавим рухом пiшоходiв чи на висотi бiльше 4 м, незалежно від наявності на кінцях драбини (драбинки) металевих наконечників чи гумових башмаків бiля неї повинен знаходитися працівник, який наглядає за мiсцем виконання робiт, рухом людей та пiдтримує драбину (драбинку).

5.3. Якщо необхідно встановити драбину (драбинку) проти вхідних дверей, біля неї повинен знаходитися працівник, який захищав би її від поштовхів.

5.4. Для роботи на маршах сходових майданчиків можуть застосовуватися драбини з однiєю укороченою тятивою чи влаштовуватися спецiальнi настили.

5.5. При роботі на висоті вище 1,3 м передавати працівнику інструмент, пристосування, змінні блоки тощо, а також одержувати їх від працівника дозволяється тільки за допомогою нескінченної вірьовки.

6. Вимоги безпеки по закінченню роботи

6.1. Перевірити наявність інструменту та пристосувань, що використовувалися під час роботи.

6.2. Привести в порядок робоче місце.

6.3. Забрати драбину (драбинку) у відведене для зберігання місце.

6.4. Здати інструмент та пристосування або забрати їх у відведене для зберігання місце.

7. При роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- застосовувати драбини (драбинки) з терміном чергового випробування, що пройшов;

- працювати із застосуванням несправних драбин;

- стояти чи проходити пiд драбиною, на якій знаходиться робiтник;

- знаходитися на драбині на відстані менше 1 м від її верхнього кінця;

- у разі недостатньої довжини драбини улаштовувати опорні споруди з ящиків, бочок тощо, а також встановлювати переносні драбини під кутом більше 75 градусів без додаткового кріплення верхньої частини драбини;

- працювати з двох верхніх сходинок драбин (драбинок), які не мають огорож;

- знаходитись на сходинках більше однієї людини;

- працювати біля машин, валів, шківів, транспортерів тощо, які працюють, та над ними;

- виконувати роботу по натягуванню проводів та кабелів;

- працювати з приставних драбин з електро- та пневмоінструментом;

- підтримувати на висоті важкі деталі;

- застосовувати металеві переносні драбини та драбинки (крім визначених у пункті 1.6.) при обслуговуванні та ремонті електроустановок, заміні ламп електроосвітлення;

- застосовувати тимчасові настили на випадкових опорах (ящиках, цеглах тощо) замість драбин;

- застосовувати драбини (драбинки) зі сходинками, якi прибиті цвяхами без врiзання сходинок у тятиви.

8. Дії в аварійних ситуаціях

8.1. Кожний робітник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу та подати команду "СТОП!".

8.2. Команду "СТОП!", подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, що її почули.

8.3. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити керівника робіт (безпосереднього керівника).

8.4. При роботі з переносних драбин та драбинок із застосуванням електроінструмента (пневмоінструмента, ручного інструмента) в аварійних ситуаціях діяти згідно правил безпеки при роботі з відповідним інструментом.

8.5. У всіх випадках забороняється стрибати з драбин з висоти більше 1,5 м.

8.6. При нещасному випадку до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу медичну допомогу.

8.7. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.