Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) ____

Подія, що призвела до нещасного випадку _____________________________
_________________________________________________________________

Висновок про наявність алкогольного
чи наркотичного сп'яніння _________________________________________

__________________________
(посада медичного працівника)  

_____________
(підпис)  

_____________________
(ініціали та прізвище)  


Додаток 2
до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Зразок

ЖУРНАЛ
реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

________________________________________________
    (найменування лікувально-профілактичного закладу)

N п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік народження 

Професія (посада) або рід занять 

Адреса потерпілого 

Місце, де стався нещасний випадок 

Дата і час травмування 

Дата і час звернення до лікувально-
профілактичного закладу 

Подія, що призвела до нещасного випадку 

Діагноз 

Вид травми згідно з кодами міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10) 

Висновок про наявність алкогольного чи наркотичного сп'яніння 
 

Додаток 3
до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру  Зразок

Форма НТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада, ініціали та прізвище)
___________________________
(підпис)
"___" _______________ 200_ р.

М. П. АКТ N ____
про нещасний випадок невиробничого характеру

1. __________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) 

2. Дата народження _________________________________
                                                                  (число, місяць, рік) 

 


3. Стать ___________________________________________ 

 


4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина дошкільного віку, учень, студент _______________________ 

 


 
 
5. Дата і час нещасного випадку _______________________

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік 


 
 
__________________________________________________ 

  

  

  

  

годин 

хвилин 


6. Адреса потерпілого:  

  

Автономна Республіка Крим, область __________________ 

 


район _____________________________________________ 

 


населений пункт ____________________________________ 

 


вулиця, будинок, квартира _______________________________________________ 

7. Місце, де стався нещасний випадок _________________ 

 8. Стислий виклад обставин нещасного випадку ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


9. Подія, що призвела до нещасного випадку ____________ 

 10. Причини нещасного випадку _______________________ 

 11. Наслідки нещасного випадку _______________________
                                                                          (смертельний, не смертельний) 

 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп'яніння, тверезий ______________________ 

 
13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин травмування:

N
п/п 

Зміст заходу 

Виконавець - посада, місце роботи, ініціали та прізвище 

Термін виконання 14. Висновок комісії
_________________________________________________________________
                        (зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Назва організації, яка проводила
розслідування ______________________________________ 

 
Голова комісії  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) 

  

____________
(посада) 

__________
(підпис)  

____________________
(ініціали та прізвище) "___" _______________ 200_ р.

ПОЯСНЕННЯ
до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша.

Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком.

Пункт 2. Зазначається число, місяць і рік народження, а у прямокутнику - вік потерпілого (кількість повних років) на час настання нещасного випадку.

Наприклад:

45 років і 5 місяців -  

45 
Пункт 3. Стать: 310 - чоловіча, 320 - жіноча.

Пункт 4. Рід занять: 410 - працюючий, 420 - непрацюючий, 430 - дитина дошкільного віку, 440 - учень, 450 - студент.

Наприклад:

Працюючий - 

410 
Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх порядковими номерами, а рік - двома останніми цифрами.

Наприклад:

1 грудня 2000 р. -  
У другому рядку зазначається час, коли стався нещасний випадок.

Наприклад:

12 год. 20 хв. -  
Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій, зазначеного у додатку 6.

Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що призвели до нещасного випадку, зазначеного у додатку 4.

Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин нещасного випадку, зазначеного у додатку 5. У прямокутнику зазначається основна причина нещасного випадку.

Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається -  
Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп'яніння - 121, наркотичного - 122, тверезий - 123. 

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління" (СПОДУ) або загального міжгалузевого класифікатора "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" (ЄДРПОУ).

 

Додаток 4
до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру КЛАСИФІКАТОР
подій, що призвели до нещасного випадку невиробничого характеру

Код 

   

1000 

Події, пов'язані з транспортом, у тому числі: 

1001 

вхід, вихід з транспортного засобу (автомобіля, автобуса, поїзда, метрополітену, тролейбуса, канатної дороги тощо) 

1002 

дорожньо-транспортні пригоди, з них 

1003 

наїзд або зіткнення транспортних засобів (автомобіля, мото- і велотехніки, засобів міського електротранспорту, поїздів) 

1004 

інші пригоди, пов'язані з дорожньо-будівельною, сільськогосподарською технікою тощо 

1100 

Події, пов'язані з використанням газу в побуті 

1200 

Випадкові падіння потерпілого, у тому числі: 

1201 

під час пересування 

1202 

з висоти 

1203 

в колодязі, ями, ємності тощо 

1300 

Випадкова дія механічних сил, у тому числі: 

1301 

падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи тощо 

1302 

обрушення будівель, споруд та їх елементів 

1400 

Дія предметів та деталей, що рухаються, обертаються, розлітаються 

1500 

Ураження електричним струмом, у тому числі: 

1501 

у разі доторкання до лінії електропередачі та обірваних проводів 

1502 

у разі перебування на електропостачальних спорудах 

1503 

у разі користування побутовими електроприладами 

1600 

Вибухи, у тому числі: 

1601 

боєприпасів, вибухових матеріалів 

1700 

Вплив екстремальних температур (крім пожеж), що призвів до опіків, теплових ударів чи обморожень 

1800 

Пожежа 

1900 

Випадкові отруєння, у тому числі: 

1901 

продуктами харчування та безалкогольними напоями 

1902 

алкогольними напоями 

1903 

наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами 

1904 

грибами 

1905 

ліками та медикаментозними препаратами 

1906 

іншими хімічними та отруйними речовинами 

2000 

Дія іонізуючого, радіоактивного, електромагнітного випромінювання 

2100 

Самогубство, самопошкодження 

2200 

Голодування, виснаження 

2300 

Утеплення 

2400 

Вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою 

2500 

Використання або контакт з вогнепальною зброєю 

2600 

Контакти з тваринами, комахами, отруйними рослинами та іншими представниками фауни і флори 

2700 

Техногенне та стихійне лихо, дія сил природи 

2800 

Інші  

Додаток 5
до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру КЛАСИФІКАТОР
причин нещасного випадку

Код 

   

100 

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність, у тому числі: 

101 

побутової техніки та приладів 

102 

транспортних засобів 

110 

Незадовільний технічний стан, у тому числі: 

111 

транспортних засобів 

112 

побутової техніки та побутових приладів 

113 

споруд, будинків, конструкцій 

114 

доріг, проїздів, проходів тощо 

120 

Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо 

130 

Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі: 

131 

правил дорожнього руху 

132 

правил пожежної безпеки 

133 

вимог безпеки під час експлуатації технічних засобів, устаткування, побутових приладів 

140 

Порушення або недотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог, особистої гігієни, у тому числі: 

141 

реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів 

142 

споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів 

150 

Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції, захисних пристроїв, огороджень 

160 

Недостатня інформованість населення 

170 

Особиста необережність 

180 

Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, токсикологічного отруєння 

190 

Протиправні дії інших осіб 

200 

Інші