ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів


Пункт 4.29. Викласти в новій редакції:

"Будинки та споруди навчальних закладів повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення".

Пункт 4.30. Викласти в новій редакції:

"Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків та споруд навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв в приміщеннях чергового персоналу, в технологічних приміщеннях у відповідності з вимогами норм, в приміщеннях директора, заступників директора, приймальній, завучів, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.31. Викласти в новій редакції:

"Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в приміщеннях чергового персоналу, адміністративно-господарських приміщеннях, медичній кімнаті (кабінеті медсестри) та кабінеті лікаря, завідуючого їдальнею".

Пункт 4.32. Викласти в новій редакції:

"Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, кабінетах іноземної мови, універсальному залі, спеціалізованих навчальних кабінетах, кабінетах інформатики та обчислювальної техніки, кабінетах-лабораторіях, зальних приміщеннях клубно-видовищної групи та бібліотеки".

Пункт 4.33. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів відповідно до завдання на проектування, а в загальноосвітніх школах місткістю 36 класів і більше мережа зв'язку повинна передбачати можливість організації відомчого телефонного зв'язку з встановленням абонентських пристроїв у приміщеннях директора, заступників директора, завучів, приймальній, канцелярії, медичній кімнаті (кабінеті лікаря), кабінеті психолога, стоматологічному кабінеті, методичному кабінеті, кабінеті інформатики та обчислювальної техніки, завідуючого їдальнею, препараторських-ресурсних, приміщеннях інструкторів, кіноапаратній, радіовузлі, приміщеннях студійно-гурткових занять, кімнатах техперсоналу, слюсаря, господарській майстерні".

Пункт 4.34. Викласти в новій редакції:

"Звукопідсилення в приміщеннях клубно-видовищного та фізкультурно-спортивного призначення та інших необхідно передбачати при об'ємі цих приміщень більше , або якщо відстань від первинного джерела звуку до віддаленого слухача складає більше .

За показників менше зазначених необхідність застосування систем звукопідсилення повинна визначатися завданням на проектування".

Пункт 4.35. Викласти в новій редакції:

"В будинках та спорудах навчальних закладів необхідно передбачати радіотрансляційні вузли відомчого мовлення та мережі для звукопідсилення і трансляції повідомлень, фонових музичних програм та ін.

Джерела звуку необхідно встановлювати у приміщеннях з постійним та тимчасовим перебуванням людей.

Використання систем звукопідсилення на території для проведення спортивних та масових заходів повинно визначатися завданням на проектування.

Системи звукопідсилення, як правило, повинні бути суміщеними з системами пріоритетного оповіщення та забезпечувати вимоги щодо виконання СОЗ-СО5 відповідно до 7.10-7.19 ДБН В.1.1.7".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація" доповнити новими пунктами:

"4.36 Будинки та споруди навчальних закладів повинні бути обладнані автоматичними системами сигналізації та регламентації часу. Приміщення 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів повинні виділятися для окремих програм.

Допускається використання системи звукопідсилення та оповіщення для передавання (трансляції) сигналів регламентації часу.

  1. Вертикальне прокладання мереж зв'язку та сигналізації у будинках та спорудах навчальних закладів, як правило, повинно передбачатися приховано в окремих трубах-стояках із влаштуванням у відповідності з ВСН 60 окремих поверхових розподільних монтажних шаф систем зв'язку та сигналізації.
  2. Прокладання мереж зв'язку та сигналізації від поверхових розподільних шаф і вводи їх до приміщень повинно виконуватися приховано.

Конструкції вводів повинні мати можливість вільного прокладання, доповнення та заміни кабелів і проводів абонентських мереж.

  1. Проектом необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи і інші споруди, приміщення та обладнання мереж зв'язку і сигналізації.
  2. Антенні пристрої систем ефірного телебачення, супутникового зв'язку і телебачення повинні розташовуватися в тих місцях, де вони не погіршують архітектурного вигляду будинків. Як правило, розміщувати їх необхідно на покрівлі будинків з урахуванням додаткових механічних навантажень. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах не допускається.
  3. Блискавкозахист стояків ліній мережі проводового мовлення, щогл телеантен (у т.ч. і супутникових) виконується згідно з ВСН 60, ВСН 1 і РД 34.21.122.

Заходи щодо вирівнювання потенціалів металевих частин обладнання систем зв'язку та сигналізації згідно з НПАОП 40.1-1.32 визначаються комплексно для металевих конструкцій та всього електрообладнання будинків та споруд навчальних закладів.

4.42. Охоронною сигналізацією з виведенням сигналу на пульт чергового диспетчерської сигналізації або пульт централізованого нагляду служби охорони повинні обладнуватися приміщення зберігання навчальної зброї, кабінети інформатики та обчислювальної техніки, протипожежної автоматики, електрощитові, входи до технічних приміщень та виходи на покрівлю будинку, входи до машинного відділення ліфтів.

Обладнання охоронною сигналізацією інших приміщень будинків та споруд навчальних закладів, в яких зосереджені матеріальні цінності, визначається завданням на проектування.

Організаційно-технічні заходи щодо передавання сигналів охоронної сигналізації службам відомчої або державної охорони визначаються взаємно погодженим завданням на проектування.

4.43 Вимоги щодо обладнання будинків та споруд навчальних закладів автоматичною пожежною сигналізацію та системою оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей викладені в ДБН В.1.1-7 і ДБН В.2-5-13".

Додаток 1, таблиця 1. Викласти в новій редакції:

Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів

Таблиця 1

Тип закладу за рівнем навчання

Кількість років навчання

Кількість паралелей класів

Тип закладу за кількістю класів

Місце розташування:

місто або селище міського типу (М), сільське поселення (С)

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня (початкова школа)

1-4-й класи

4

1

4

С

3

12

М

4

16

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів (основна школа)

1-9-й класи

9

1

9

С

2

18

М

3

27

М

4

36

М

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів (середня загальноосвітня школа)

1-12-й класи

12

1

12

С

2

24

М, С

3

36

М, С

Гімназія

5-12-й класи

8

1

8

М, С

2

16

М

3

24

М

Ліцей*)

10-12-й класи

3

3

9

М

4

12

М

6

18

М

Колегіум

10-12-й класи

3

3

9

М

4

12

М

6

18

М

*) Допускається організація допрофільної підготовки учнів з поглибленим вивченням предметів окремих напрямків з 7-го, 8-го або 9-го класів.

Примітка 1. Загальна місткість загальноосвітніх навчальних закладів встановлюється завданням на проектування в залежності від кількості учнів та нормативної наповнюваності класів, встановленої Міністерством освіти і науки України.

Примітка 2. Зменшення наповнюваності класів для шкіл сільської місцевості приймається за узгодженням з Міністерством освіти і науки України.

Додаток 5, таблиця

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1, рядок 2

-універсальні

- універсальні (загальнофізичної підготовки і спортивних ігор)

Колонка 1, рядок 6

- загальнофізичної підготовки

- тренажерно-гімнастичні

Додаток 7, таблиця. Викласти в новій редакції:

"Додаток 7

(рекомендований)

Склад та площі приміщень їдальні на сировині для загальноосвітніх навчальних закладів

Назва приміщення

Площа приміщення (не менше), м2, в закладах місткістю

4 класи 100/120 учнів1)

8 класів 200/240

учнів2)

9 класів 225/360

учнів2)

12 класів

300/360

учнів2)

18 класів

450/540

учнів2)

24 класи

600/720

учнів2)

27 класів

675/810

учнів2)

36 класів

900/1080

учнів2)

1 Обідній зал (з зоною для першокласників) і роздавальна

35/40+12

75+16/90+16

75+16/90+16

100+18/120+18

150+18/180+18

200+24/240+24

225+24/270+24

300+24/360+24

35/40 п.м.

75/90 п.м.

75/90 п.м.

100/120 п.м.

150/180 п.м.

200/240 п.м.

225/270 п.м.

300/360 п.м.

- умивальня перед обіднім залом

4

8/10

8/10

10/12

16/18

20/24

24/28

30/36

2 ум-ки

4/5 ум-ків

4/5 ум-ків

5/6 ум-ків

8/9 ум-ків

10/12 ум-ків

12/14 ум-ків

15/18 ум-ків

- буфетна стійка та комора

24 (16+8)

24 (16+8)

24 (16+8)

24 (16+8)

26 (16+10)

26 (16+10)

26 (16+10)

26 (16+10)

2. Кухня, в тому числі:

-/48

63

63

73

89

89

96

96

- гарячий цех

- холодний цех та різання хліба

- м'ясний та рибний цехи

- овочевий цех

- / (20)

- / (8+4)

- / (5+5)

- / (6)

(30)

(9+4)

(6+6)

(8)

(30)

(9+4)

(6+6)

(8)

(35)

(9+4)

(8+8)

(10)

(43)

(10+4)

(10+10)

(12)

(43)

(10+4)

(10+10)

(12)

(50)

(10+4)

(10+10)

(12)

(50)

(10+4)

(10+10)

(12)

3. Мийна столового, буфетного та кухонного посуду

- / 15 (9+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

23 (16+7)

32 (25+7)

32 (25+7)

32 (25+7)

4 Охолоджувальна камера:

- м'ясних продуктів

- рибних продуктів

- молочних продуктів, жирів та гастрономії

- овочів

- харчових відходів (в т ч неохолоджуване приміщення)

- / 2

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

4

4

4

4

4+4

5 Комора сухих продуктів, овочів, напоїв, соків

-/ 14 (8+6)

- / 14 (8+6)

- / 14 (8+6)

20 (6+6+8)

26 (8+8+10)

32 (10+10+12)

32 (10+10+12)

32 (10+10+12)

6. Завантажувальна і тарна

- / 10 (6+4)

12 (8+4)

12 (8+4)

12 (8+4)

14 (10+4)

18 (12+6)

18 (12+6)

18 (12+6)

7 Мийна для яєць

- / -

5

5

5

6

6

6

6

8. Інвентарна, білизняна

- / 4

4

4

4

5

5

5

5

9 Гардеробна для персоналу з душовою та вбиральнею

- / 10 (6+4)

10 (6+4)

10 (6+4)

10 (6+4)

12 (8+4)

15 (9+6)

15 (9+6)

15 (9+6)

Разом:

63/189

268/285

269/286

311/333

409/441

491/535

527/576

608/674

1) Для загальноосвітніх навчальних закладів на 4 класи наведено два варіанти: буфет на 35 пос.місць або їдальня на 40 посадочних місць (п.м.)

2) Наведено два варіанти їдальні: для закладів з наповнюваністю класів 25 і 30 учнів".