Про затвердження правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами


Про затвердження Правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами

1. Загальні вимоги4

2. Вимоги до території5

3. Вимоги до зливно-наливних естакад6

4. Вимоги до резервуарного парку та трубопровідних комунікацій7

5. Вимоги до насосних станцій8

6. Вимоги до лабораторії ПММ9

7. Вимоги до складських будівель і майданчиків для зберігання ПММ і спецрідин9

1. Загальні вимоги12

2. Вимоги під час приймання та перекачування ПММ у резервуарний парк13

3. Вимоги під час зберігання ПММ і спецрідин15

4. Вимоги під час підігрівання ПММ у резервуарах (цистернах)16

5. Вимоги під час видачі ПММ16

6. Вимоги під час заправлення повітряних суден18

7. Вимоги під час роботи зі спецрідинами20

8. Вимоги під час проведення робіт у лабораторії ПММ21

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

19.09.2008 N 205

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 грудня 2008 р.

за N 1167/15858

Про затвердження Правил безпеки праці

під час роботи з пально-мастильними

матеріалами та спецрідинами

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказу уважати “Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности на объектах топливообеспечения предприятий гражданской авиации”, затверджену наказом Міністерства цивільної авіації СРСР від 28.03.84 N 19/И, такою, що не застосовується на території України.

3. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Буряку П.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра палива

та енергетики України Б.Лучніков

В.о. Першого заступника Міністра

охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко

Голова Професійної спілки

авіапрацівників України І.Д.Звінник

Голова Державного комітету

України з питань технічного регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

Міністр транспорту та зв’язку

України В.В.Шевченко

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Заступник Міністра України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Третьяков

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ю.Мельников

Перший заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

19.09.2008 N 205

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 грудня 2008 р.

за N 1167/15858

ПРАВИЛА

безпеки праці під час роботи

з пально-мастильними матеріалами

та спецрідинами

I. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання (далі -

підприємства), які здійснюють діяльність із забезпечення авіаційним паливом у галузі цивільної авіації.

2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення робіт, пов’язаних із застосуванням пально-мастильних матеріалів (далі — ПММ) і спецрідин.

3. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, а також організація проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюється відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки — відповідно до Переліку посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), та вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі — НАПБ Б.02.005-2003).

4. На підприємстві опрацьовуються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (далі — НПАОП 0.00-4.15-98), а також інструкції про заходи пожежної безпеки відповідно до вимог пункту 3.4 Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004).

5. Допуск осіб до 18 років, а також жінок до виконання робіт з ПММ і спецрідинами визначається Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, та Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

6. Працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, які визначені Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554, під час влаштування на роботу та упродовж трудової діяльності повинні проходити медичні огляди відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

7. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137.

8. На підприємстві повинні бути розроблені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі — НПАОП 0.00-4.33-99).

II. Позначення та скорочення

У цих Правилах використані такі позначення та скорочення:

ПММ — пально-мастильні матеріали

ЛЗР — легкозаймиста рідина

ГР — горюча рідина

ПЗ — паливозаправник

АПЦ — автопаливоцистерна

АЗС — автозаправна станція

ПС — повітряне судно

ЗА — заправний агрегат

ПЛР — протильодотвірна рідина

III. Вимоги безпеки до об’єктів і споруд складів ПММ

1. Загальні вимоги

1. Склади ПММ повинні відповідати вимогам ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа, затверджених наказом Державного Комітету України по нафті і газу від 18.03.94 N 133 (далі — ВБН В.2.2-58.1-94).

2. Виробничі будівлі та споруди підлягають технічним оглядам з метою визначення їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97 N 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за N 424/2864 (далі — НПАОП 45.2-4.01-98).

3. Територія складу ПММ, а також будівлі, споруди, приміщення повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки згідно з вимогами ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

4. На об’єктах складів ПММ повинні бути забезпечені протипожежні заходи відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в Україні, НАПБ А.01.001-2004 та ГОСТ 12.1.004-91 “ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”.

5. Будівлі та споруди складів ПММ мають бути обладнані технічними засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 28.10.98 N 247, Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (далі — НАПБ Б.03.001-2004), Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154 (далі — НАПБ Б.01.008-2004), ГОСТ 12.4.009-83 “ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”.

6. Усі будівлі та споруди складу ПММ повинні бути обладнані блискавкозахистом і захистом від статичної електрики відповідно до вимог ДСТУ В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ).

7. Автозаправні станції повинні бути розташовані поза територією складу ПММ.

Кришки зливних і замірних труб, оглядових люків і зливних колодязів повинні бути закритими. Відкривати кришки люків і замірних труб дозволяється лише під час зливання або заміру нафтопродуктів.

8. Приміщення, де під час технологічного процесу можуть виділятися пари та гази нафтопродуктів, повинні мати не менше двох виходів, розташованих на протилежних сторонах. У цих приміщеннях стулки вікон та всі двері повинні відчинятися назовні. Верхні фрамуги та ліхтарі повинні мати пристосування для відкривання їх з підлоги.

9. Адміністративні та санітарно-побутові приміщення, приміщення технологічного зв’язку не слід розташовувати з підвітряного боку вітрів переважного напрямку щодо резервуарних парків, зливно-наливних пристроїв для автомобільних і залізничних цистерн і очисних споруд.

10. Адміністративні, санітарно-побутові приміщення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”.

2. Вимоги до території

1. Територія складу ПММ повинна триматися в чистоті. У літню пору трава повинна бути скошена і вивезена з території складу. Не дозволяється сушити скошену траву та зберігати сіно на території складу ПММ.

2. Вільну територію складу необхідно озеленювати деревами листяних порід, чагарниками, газонами, при цьому дерева і чагарники розташовувати не ближче ніж 5 м від зовнішнього укосу обвалування резервуарів.

Не дозволяється насадження дерев і чагарників усередині обвалування.

3. Зливно-наливні зони повинні мати ухили для стоку рідини, триматися в чистоті, узимку очищатися від снігу та льоду.

4. По межах обвалування резервуарного парку, між групами резервуарів і для під’їзду до майданчиків зливно-наливних зон необхідно передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м.

5. Для працівників на території складу повинні влаштовуватися бруковані та асфальтовані тротуари і проходи завширшки не менше ніж 0,75 м.

Автомобільні дороги, пожежні проїзди та виїзди на дороги загального користування необхідно тримати в справному стані, своєчасно ремонтувати, узимку — очищувати від снігу, а в темний час — освітлювати.