_________________ПІ 1.7.30-487-2008___________________

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для приймальника-відправника

Київ 2008

 1. Загальні положення

1.1.Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для приймальника-відправника. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2.Роботи, які проводяться приймальником-відправником повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3Робочим місцем приймальника-відправника є дільниця приймання та відправлення напівфабрикатів та готових виробів.

1.4Ціль операції приймання та відправлення напівфабрикатів та готових виробів відповідно до вимог за показниками: вага, вид напівфабрикату чи готової продукції, сорт, товщина стругання за виробничим призначенням.

1.5Технологічний процес пов‘язаний з прийманням, візуальним контролем для виявлення виробничих дефектів напівфабрикату і здачею готових виробів на склад за кількістю, якістю відповідності конфігурації.

1.6Пристосування, що використовується на робочому місці:

 • стіл;
 • автоматичні ваги;
 • ніж;
 • піддони.

1.7 До виконання робіт за професією приймальника-відправника допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається приймальником-відправником при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи приймальника-відправника встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Приймальник-відправник зобов‘язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму робочому місці;
 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;
 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту;
 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;
 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної й обідньої перерв;

- не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

- не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;
 • вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;
 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;
 • співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9До кола обов‘язків приймальника-відправника входить:

- приймання шкіряного напівфабрикату та відправлення за вимогами технологічного процесу відповідно до супроводжувального документу;

- контроль товщини стругання напівфабрикату;

- візуальний контроль для виявлення виробничих дефектів, за необхідності до обрізування периферійних дільниць напівфабрикату;

- укладання напівфабрикату на піддони чи касети;

- контроль кількості штук напівфабрикату, що передається;

- заповнення реквізитів за результатами передачі напівфабрикату у відповідному документі;

- приймання та відправлення готової продукції на склад, укладеної на піддони чи касети;

- заповнення супроводжуючих документів;

- ведення обліку прийнятих і зданих партій.

1.10У процесі роботи на приймальника-відправника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

- хімматеріали;

- лезо ножа;

- транспорт, що рухається.

1.11Приймальнику-відправнику відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків приймальник-відправник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

-приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;
 • зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цього;

 • користуватися санітарно-побутовими приміщеннями.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.
  1. Переконатися у справності засобів індивідуального захисту.
  2. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.
  3. Дізнатися у змінника про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.
  4. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених дротів.
  5. Переконатися в справності піддонів, касет, вагів, ножа, інших пристроїв.
  6. Переконатися у відсутності слизькості підлоги.
  7. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу доручену майстром.
  1. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.
  2. Не визначати ступінь заточки ножа рухом руки уздовж леза.
  3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.
  4. Під час подачі навантажувачем напівфабрикату на підставку потрібно знаходитися на безпечній відстані від нього.
  5. Під час роботи не використовувати несправне обладнання та інвентар. У разі виявлення неполадок повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення неполадок.
  6. При роботі з ножем бути обережним. Під час дообрізування напівфабрикату направляти ніж від себе.
  7. Тримати ніж у спеціально відведеному місці.
  8. Під час вистилання шкір користуватися тільки справними піддонами, бути обережним і уважним.
  9. Перші шкіри вистилати таким чином, щоб краї не звисали з піддона.
  10. Партії шкіри укладати на піддон по висоті таким чином, щоб запобігти їх розсипанню при транспортуванні.
  11. Не захаращувати робоче місце піддонами, касетами. Робити розрахунок необхідної їхньої потреби (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.
  12. Під час вивозу шкір та напівфабрикату чи подачі її навантажувачем знаходитись на безпечній відстані.
  13. Під час пересування по цеху бути обережним і уважним, не з‘являтися несподівано на поворотах та біля дверей, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.
  14. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити майстра і звернутися до медпункту.
  15. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити майстра про нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Ретельно прибране робоче місце здати зміннику і повідомити про недоліки, які мали місце під час роботи.
  1. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, прийняти душ.
  2. Спецодяг не виносити за межі підприємства, по мірі забруднення здавати для прання.

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

 1. При аварійному вимкненні електроенергії залишатися на робочому місці до розпорядження майстра
  1. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:
 • витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;
 • виникнення загорань та пожеж;
 • руйнування, обвали, тріщини конструкцій будівель та споруд.

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації:

- припинити виробничий процес;

- від‘єднати пошкоджену дільницю від електроструму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- вивести потерпілих із небезпечної зони та надати першу допомогу;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону й розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості запобігти аварії покинути небезпечне приміщення.