ПІ 1.8.11-149-2001. Примірна інструкція з охорони праці для транспортувальника хлібобулочних виробів


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для транспортувальника хлібобулочних виробів

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-149-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ

для транспортувальника хлібобулочних виробів

м. Київ

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для транспортувальників хлібобулочних виробів і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце - експедиція. Режим роботи - безперервний. Транспортувальником виконується така робота:

- транспортування вагонеток, контейнерів з готовою продукцією від місця укладки до експедиції. Контроль за кількістю хлібобулочних виробів у лотках, ящиках, вагонетках, контейнерах. Перенесення вручну, перевезення на вагонетках, етажерках, візках готової продукції і тари. Повинний знати вимоги до конструкції тари.

Ділянка транспортувальника хлібобулочних виробів розташована у приміщенні, що відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення П-ІІа.

1.2. До роботи транспортувальником хлібобулочних виробів допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісії з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Транспортувальник хлібобулочних виробів зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про

небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати гатунки виробів;

правила транспортування вагонеток, контейнерів із готовою продукцією;

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці транспортувальника готової продукції можуть бути:

1.4.1. Контейнери або лотки, що можуть впасти при неправильній укладці; використання несправних контейнерів, невірні прийоми роботи або нерівності підлоги (вибої, сторонні предмети).

1.4.2. Електричний струм (при роботі в механізованій експедиції - подачі вагонеток на завантаження і розвантаження).

1.4.3. Гострі деталі, заусенці на контейнерах, розчепленні дошки, кінці цвяхів лотків, контакт із якими може викликати порізи і травми рук.

1.4.4. Падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці транспортувальника хлібобулочних виробів можуть бути:

1.5.1. Підвищена температура повітряного середовища (при нормі 15-26 °С, факт - ).

1.5.2. Знижена температура повітряного середовища в зимовий період року (приміщення експедиції).

1.5.3. Підвищена швидкість руху повітря (протяги), при роботі теплових завіс у зимовий період (по нормі - 0,5 м/сек, факт -).

1.5.4. Недостатня освітленість робочого місця.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено наступне:

1.6.1. Контейнери перед завантаженням перевіряються на справність. Використовувати несправні контейнери не дозволяється.

1.6.2. Для попередження контакту з гострими предметами, що колють, користуватися рукавицями.

1.6.3. Температура повітряного середовища регулюється вентиляцією і тепловими завісами в зимовий період року.

1.6.4. Для підмащування користуватися тільки спеціально призначеними для цього пристосуваннями.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Транспортувальник повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (бавовняний халат, ковпак або косинка, тапочки, рукавиці з щільної тканини, нарукавники), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надіньте санодяг і призведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

2.3. ПЕРЕВІРТЕ:

2.3.1. Справність лотків, відсутність на них гострих кінців і деталей, що колються, цвяхів, і т.д. Лотки, що вільно не входять по направляючих вагонеток (етажерок, контейнерів) підлягають відбракуванню.

2.3.2. Шляхи переміщення, переконайся у відсутності сторонніх предметів, вибоїв, речовин, що викликають ковзання.

2.3.3. Справність контейнерів. Контейнери, що мають дефекти: колесо, яке не обертається, поламані або деформовані направляючі, відкотіть у спеціально відведене для ремонту місце (зазначити конкретно).

2.3.4. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.4. При виявленні несправностей обладнання та пристосувань, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте робоче місце і не допускайте присутності на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. При транспортуванні вагонеток, етажерок, контейнерів із готовими виробами використовуйте рукавиці.

3.3. При виявленні несправності навантажених транспортних засобів - заклинені колеса, деформовані стійки - повідомте керівнику зміни. При необхідності перевантажте лотки з продукцією на справну вагонетку (етажерку, контейнер).

3.4. Не допускайте транспортування контейнерів із перекошеними і неправильно покладеними лотками.

3.5. Переміщення контейнерів необхідно виконувати тільки штовханням від себе, не відпускати їх до повної зупинки.

3.6. Додержуйтеся встановлених проїздів і відстані між групами стоячих контейнерів. Розмір проїзду повинний дорівнювати розміру діагоналі контейнера плюс 0,7 м. Проходи між контейнерами не менше 0,7 м.

3.7. Несправні контейнери, що потрапляють під завантаження, і лотки відставляють у встановлене місце, не захаращуючи ними робочу зону.

3.8. Утримуйте шляхи переміщення і засоби транспортування, що обслуговуються в чистоті і стежте, щоб підлога в експедиції і на рампі були без вибоїв і не захаращувалися випадковими предметами, завжди були сухими і чистими. При влученні хлібобулочних виробів або інших предметів на підлогу, негайно прибрати їх щоб уникнути падіння.

3.9. При несправності устаткування: лотків, вагонеток, етажерок, контейнерів - повідомте свому безпосередньому керівнику.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Прибрати робоче місце: спеціальною щіткою зібрати крихітки на підлозі в ємність для збору відходів, при випадковому падінні на підлогу готової продукції скласти її в спеціально відведеному місці, підмести підлогу.

4.2. Підготувати партію справних контейнерів для роботи транспортувальника наступної зміни.

4.3. При передачі зміни проінформувати змінника про всі несправності і неполадки в роботі устаткування.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійними ситуаціями є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнування будівельних конструкцій, вибуху, пожежі, травмуванню або

загибелі людей. Такими ситуаціями на робочому місці транспортувальника хлібобулочних виробів можуть бути:

- загоряння електропроводки або електродвигунів.

У таких випадках відключіть устаткування кнопкою "Стоп", повідомте начальнику зміни і приступіть до гасіння, використовуючи тільки вуглекислотний чи порошковий вогнегасник, пісок і кошму, що знаходяться (зазначити місце).

5.2. При нещасних випадках з травмуванням людини повідомте безпосереднього керівника робіт, викличте медпрацівника або "Швидку допомогу".

5.3. Надайте першу (долікарську) допомогу потерпілому згідно з інструкцією з надання першої допомоги.

5.4. При обставинах, що загрожують життю та здоров'ю -пожежа, вибух, руйнація споруди необхідно вийти через евакуаційний вихід до визначених місць (вказати конкретно) зосередження.