ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями)


___________________________

1 Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера).

2 Заповнюється при поставці арматури згідно з робочими параметрами.

Продовження дод. 2

с. 6

6. Дані про основну апаратуру для вимірювання, управління, сигналізації,

регулювання і автоматичного захисту

Назва

Кількість

Тип (марка)

ГОСТ або ТУ

1

2

3

4

_________________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера) у випадку поставки апаратури разом з котлом. В інших випадках заповнюється власником котла.

с. 7

7. Живильні та циркуляційні насоси

Тип насоса

Завод-виготолювач

Кіль-кість

Максимально допустима температура на вході води в живильний насос, °С

Параметри

Тип приводу (паровий, електричний та ін.)

Номінальна подача, м3/год

Напір насоса при номінальній подачі, МПа (кгс/см2)

1

2

3

4

5

6

7

______________________________

Примітка. Заповнюється підприємством – виготовлювачем котла (автономного пароперегрівача, економайзера) у випадку поставки живильних або циркуляційних насосів разом з котлом. Для енергоблоків теплових електростанцій заповнюється власником котла.

Продовження дод. 2

с. 8

8. Дані про основні елементи котла1

Назва обичайки

і днища барабанів або корпусів котлів, обичайки (труби) колекторів, включаючи пароохолоджувачі, трубні решітки, жарові труби

Кількість

Розмір, мм

Матеріал

Дані про зварювання

Дані про термообробку2

діаметр

внутрішній

товщина стінки

довжина або

висота

марка сталі

ГОСТ або ТУ

вид

зварювання

електроди і

зварювальний дріт (тип, марка, ГОСТ або ТУ)

метод контролю без руйнування

вид застосованої термообробки

температура

термообробки, °С

тривалість

витримки, год.

спосіб

охолодження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14