Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві


________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ У ПТАХІВНИЦТВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція призначена для робітників, зайнятих в цехах вирощування і утримання птиці, а також зайнятих доглядом за птицею на птахофермах.

Інструкція містить вимоги з безпеки праці для операторів дільниць забійного цеху, а саме: прийому і електроглушіння, зняття пір’я, потрошіння, сортування, фасування і пакування тушок.

1.2. До самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт допускаються особи, які не мають медичних протипоказань для виконання даної роботи, пройшли вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

Для виконання робіт, які потребують спеціальної теоретичної та практичної підготовки, працівники повинні мати відповідні посвідчення.

До самостійного виконання робіт з газації допускаються особи, які мають відповідний дозвіл.

Особи, які не досягли 18-річного віку, до газації яєць і тари не допускаються.

Під час роботи з мийними, дезінфекційними і отруйними речовинами виконуйте вимоги безпеки, викладені в експлуатаційної документації.

1.3. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.3.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

– машини і механізми, що рухаються;

– вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– підвищена яскравість світла;

– знижена контрастність;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

– розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.3.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їхньої життєдіяльності;

– макроорганізми (рослини і тварини).

1.3.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – монотонність праці, емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

1.4. Погоджуйте з безпосереднім керівником робіт чітке визначення меж вашої робочої зони.

1.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка доручена, по якій пройшли інструктаж і на виконання якої отримали завдання.

1.6. Не допускайте на робоче місце сторонніх осіб і не передоручайте свою роботу іншим особам.

1.7. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, в хворобливому або стомленому стані.

1.8. Не працюйте: на несправних машинах або обладнанні; зі знятими захисними пристроями; при несправній контрольно-вимірювальній апаратурі і сигналізації, а також при відсутності або несправності заземлення і засобів індивідуального захисту.

1.9. Під час ручного перенесення вантажів дотримуйтесь граничних норм переміщення вантажів:

1.9.1. При виконанні робіт жінками дозволяється піднімати і переміщувати вантажі при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів за годину), маса яких не перевищує 10 кг, піднімати і переміщувати вантажі постійно протягом робочої зміни – 7 кг. Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг. У вагу вантажу, що переміщується, включається вага тари і упаковки. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, верстата тощо (згідно з ГОСТ 12.2.032-78 та ГОСТ 12.2.033-78).

1.9.2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботи:

– підліткам віком 14 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 5 кг; дівчатам – 2,5 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 0 кг; дівчатам – 0 кг;

– підліткам віком 15 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 12 кг; дівчатам – 6 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 8,4 кг; дівчатам – 4,2 кг;

– підліткам віком 16 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 14 кг; дівчатам – 7 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 11,2 кг; дівчатам – 5,6 кг;

– підліткам віком 17 років:

при короткочасній роботі: юнакам – 16 кг; дівчатам – 8 кг;

при тривалій роботі: юнакам – 12,6 кг; дівчатам – 6,3 кг.

Примітки:

1) Короткочасна робота – це 1–2 підняття та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 год. робочого часу, зазначеного у п. 5 цих норм.

2) Календарний вік визначається як число повних років, що відраховуються від дати народження.

3) Докладене м’язове зусилля при утриманні або переміщенні вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість – не більше 3 хв., подальший відпочинок – не менше 2 хв.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. робочого часу:

– підліткам віком 14 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 10 кг; дівчатам – 5 кг;

з підлоги: юнакам – 7 кг; дівчатам – 3,5 кг;

– підліткам віком 15 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 48 кг; дівчатам – 12 кг;

з підлоги: юнакам – 24 кг; дівчатам – 6 кг;

– підліткам віком 16 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 160 кг; дівчатам – 40 кг;

з підлоги: юнакам – 80 кг; дівчатам – 20 кг;

– підліткам віком 17 років:

з рівня робочої поверхні: юнакам – 272 кг; дівчатам – 72 кг;

з підлоги: юнакам – 130 кг; дівчатам – 32 кг.

Примітки:

1) Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на кількість його підйомів (переміщень).

2) Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.

3) Відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 5 м.

1.9.3. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для вантажників (чоловіків):

– якщо вага вантажу (кожного місця окремо) перевищує 50 кг, то підіймання вантажу на спину вантажника і знімання вантажу зі спини вантажника повинні проводитись за допомогою інших вантажників;

– якщо вага вантажу перевищує 50 кг, то перенесення вантажу одним вантажником допускається на відстань не більше 60 м;

– при відстані, яка перевищує 60 м, повинні установлюватися зміни (виставки) або повинні надаватися пристрої для переміщення вантажу.

1.10. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.11. Ознайомтесь з правилами використання засобів сигналізації, зв’язку і пожежогасіння та з їх розташуванням. Не використовуйте пожежний інвентар не за призначенням.

1.12. Проходи в приміщеннях, підходи до засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними, евакуаційні проходи не захаращені і зачинені на замки.

1.13. Працівники повинні бути уважними до сигналів, які подають водії рухомих транспортних засобів.

1.14. На території підприємства та в приміщеннях проходьте тільки в призначених для цього місцях.

1.15. Слідкуйте за справністю воріт, дверей, вікон. Вони мають легко відчинятися на всю ширину, надійно фіксуватися, не повинні мати виступаючих цвяхів, шматків дроту та поламаних дощок, що може бути причиною травмування.

Перед грозою усі ворота, двері, вікна та вентиляційні повітроводи закривайте для попередження можливості проникнення кулястої блискавки у приміщення.

1.16. Не включайте і не зупиняйте (крім аварійних випадків) машини, механізми, обладнання, робота на яких не доручена вам адміністрацією.

Не використовуйте способів, що прискорюють роботу за рахунок порушення вимог безпеки.

1.17. Ремонт, технічне обслуговування машин, обладнання, установки і т.п. дозволяється проводити тільки після їхньої зупинки та вивішуванні на пусковому обладнанні плакату: “Не вмикати! Працюють люди”.

Знімати плакати, тимчасово встановлені на робочих місцях, дозволяється тільки тим особам, які їх вивісили.

1.18. Не торкайтесь проводів і кабелів, які лежать, виступають із підлоги або звисають.

1.19. Повідомте керівника про несправний або відсутній інструмент чи пристрій. Не користуйтесь несправним інструментом і пристроями, а також сторонніми предметами.

1.20. Для попередження випадків загальних і антропозоонозних захворювань всі працівники повинні виконувати такі правила особистої гігієни та зоогігієни:

– про погане самопочуття, підвищення температури тіла, появу гнійничкових утворень та захворювань, а також поранення і опіки шкіри негайно повідомте керівника робіт;

– поранення шкіри відразу обробіть антисептичним розчином (йод, брильянтовий зелений) і, при необхідності, накладіть бинтову пов’язку;

– дотримуйтесь чистоти рук, обличчя, тіла та одягу;

– утримуйте в чистоті робоче місце і шафу для зберігання засобів індивідуального захисту і особистого одягу;

– своєчасно змінюйте забруднений спеціальний одяг;

– не носіть в кишенях спеціального одягу продукти харчування, цигарки, носові хустки та інші предмети особистого туалету;

– зберігайте продукти харчування, питну воду, предмети домашнього побуту і особистого туалету тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях;

– не доторкуйтесь брудними руками, рукавицями та одягом до тіла, білизни, продуктів харчування, питної води та посуду для неї, предметів особистого туалету;

– відпочивайте, вживайте їжу, куріть тільки в спеціально обладнаних для цього місцях;

– перед прийманням їжі, курінням, відпочинком зніміть спеціальний одяг, ретельно вимийте руки і обличчя теплою водою з милом.

1.21. Кожному працівникові необхідно вміти користуватися аптечкою першої допомоги, знати та вміти надавати долікарську допомогу потерпілому.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Догляд за птицею на птахофермах

2.1.1. Отримайте від керівника робіт завдання.

2.1.2. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин та обладнання.

2.1.3. Ознайомтеся із записом про стан безпеки праці у черговому журналі та вжийте заходів до усунення зазначених недоліків.

2.1.4. Включіть освітлення і переконайтеся у тому, що робоче місце достатньо освітлене.

2.1.5. Огляньте робоче місце. Впевніться, що підлога на робочому місці чиста, суха, не слизька, без вибоїн, набитих дощок (планок), цвяхів, що стримлять, тощо.

2.1.6. Впевніться у справності вентиляції.

2.1.7. Перевірте наявність та справність інструменту, реманенту, обладнання, інвентарю, пристосувань, ручних візків, тари тощо.

2.1.8. Перевірте наявність та справність драбин і пересувних площадок, захисних огороджень і пристосувань, силових і освітлювальних сіток, пультів управління, заземлення.

2.1.9. Впевніться у справності пускового обладнання та контрольно-вимірювальних приладів. Кнопки, рукоятки, маховики, контрольно-вимірювальні прилади та інші засоби управління обладнанням повинні мати добре видимі позначення і написи, які пояснюють їх функціональне призначення. Термометри та психрометри повинні бути надійно закріплені та огороджені від пошкоджень. Впевніться в наявності на підлозі, біля щитів управління обладнанням діелектричних килимків або підставок.

2.1.10. Перевірте наявність води, мила, рушника. Впевніться в наявності і комплектності аптечки першої допомоги.

2.1.11. Перевірте наявність знаків безпеки на робочому місці.

2.2. Роботи в цехах вирощування птиці

2.2.1. Отримайте від керівника робіт завдання.

2.2.2. Надіньте спецодяг. Не переодягайтесь поблизу рухомих деталей і механізмів машин і обладнання.

2.2.3. Ознайомтесь із записом про стан безпеки праці у черговому журналі та вжийте заходів до усунення зазначених недоліків.

2.2.4. Включіть освітлення і переконайтеся, що робоче місце достатньо освітлене.

2.2.5. Огляньте робоче місце. Впевніться, що підлога на робочому місці чиста, суха, не слизька, без вибоїн, набитих дощок (планок), цвяхів, що стримлять тощо.

2.2.6. Перевірте наявність та справність інструменту, інвентарю, пристосувань, драбин, ручних візків, тари тощо.

2.2.7. Впевніться в справності пускових пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів. Кнопки, рукоятки, маховики, контрольно-вимірювальні прилади та інші засоби управління обладнанням повинні мати добре видимі позначення і написи, які пояснюють їх функціональне призначення. Впевніться в наявності на підлозі, біля щитів управління обладнанням діелектричних підставок або килимків.

2.2.8. Перевірте наявність та справність усіх огороджень, захисних пристроїв, електропроводки, проводів заземлення (занулення).