Зміна № 3 ДБН В.2.2-15-2005

Житлові будинки. Основні положення

1 РОЗРОБЛЕНО: Публічне акціонерне товариство "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України" (ПАТ "УкрНДІінжпроект")

РОЗРОБНИКИ: П.Ю. Зембицький

2 ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО:Міністерство охорони здоров’я України

(лист від 03.05.2012 № 02.05-16/1082/86)

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

(лист від 13.04.2012 № 3038/0/4.2-13/6/12)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.05.2012 № 222

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: від 01 жовтня 2012 року

ТЕКСТ

Пункт 5.24. Третій абзац викласти в новій редакції:

«ІТП проектують відповідно до вимог ДБН В.2.5-39. При проектуванні ІТП слід застосовувати обладнання з характеристиками, які виключають проникнення до житлових приміщень шуму, що перевищує гранично-допустимий рівень 25 дБА. Розміщення ІТП у приміщеннях, що прилягають збоку або зверху до житлових приміщень (житлових кімнат) квартир не допускається. Розміщення ІТП у підвальних приміщеннях, що розташовані під житловими приміщеннями (житловими кімнатами) квартир допускається за умови наявності залізобетонного перекриття (над приміщенням ІТП) з достатньою звукоізоляційною спроможністю, улаштування додаткової гідроізоляції по його нижній поверхні та виконання вимог до інженерного обладнання ІТП згідно з ДБН «Опалення, вентиляція та кондиціонування»1). Достатність прийнятих проектних рішень у кожному конкретному випадку підтверджується акустичними розрахунками очікуваних рівнів звуку та звукових тисків у житлових приміщеннях над ІТП. Очікувані сумарні рівні в житлових приміщеннях квартири не повинні перевищувати 25 дБА за загальним рівнем звуку.

  1. На розгляді.

Додаток А.

«СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети» замінити на: «ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі».

_____________