ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 25 квітня 2005 року № 65

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за № 539/10819

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 7 листопада 2007 року № 258

Відповідно до Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 07.11.2007р. № 258)

 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства (далі — Норми), що додаються.
  1. Вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работающим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных, лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов», затверджені постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 23.09.80 № 296/П-10, зі змінами (ДНАОП 3.0.00-3.01-80).
 2. Управлінню організації державного нагляду в АПК, машинобудуванні, на транспорті та у зв’язку Держнаглядохоронпраці України (Маціяшко В. А.) подати на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України Норми.
 3. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення вимог Норм державними інспекторами, іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, забезпечити систематичний контроль за дотриманням вимог Норм.
 4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Калиновська І. Г.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
 5. Державному підприємству «Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України» (Баженов О. К.) забезпечити:

видання і розповсюдження Норм;

вивчення Норм посадовими особами Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій та лісових господарств під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

 1. Відділу документального забезпечення та контролю (Деньгін А. П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.
 2. Головному редактору журналу «Технополіс» (Спірін В. Ф.) опублікувати наказ в черговому номері журналу.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О. П.

Г олова КомітетуС.СТОРЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з нагляду

за охороною праці

від 25 квітня 2005 р. № 65

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 19 травня 2005 р. за № 539/10819

НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 1. Загальні положення
  1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам лісового господарства (далі — Норми) розроблені відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 18.11.96 за № 667/1692.
  2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, що здійснюють вирощування, охорону лісу, лісозаготівлі, на працівників, для яких є обов’язковим застосування під час виробничого процесу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ).
  3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у лісовому господарстві, згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375 (із змінами та доповненнями). Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту в залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 07.11.2007р. № 258)

 1. Працівникам, що працюють за сумісництвом та зайняті допоміжними видами діяльності, потреба в засобах індивідуального захисту визначається нормами безплатної видачі, встановленими для відповідних видів діяльності.
  1. Роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці.
  2. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємств.
  3. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві — уповноважена найманими працівниками особа.
 2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісовпорядних роботах

№ з/п

Код згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2005)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення

захисних

властивостей

ЗІЗ

Строк

носіння,

місяців

1

2

3

4

5

6

1

1229.7

1229.7

1229.7

2213.2

3212

Начальник експедиції Начальник партії Головний інженер експедиції Інженер-таксатор Т ехнік-таксатор

При виконанні польових робіт:

Костюм бавовняний

МиЗ

12

Чоботи кирзові

Ми

12

Плащ непромокальний

Вн

24

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн30

48

При виконанні робіт на територіях природних осередків енцефаліту додатково:

Костюм

протиенцефалітний

Бн

36

При роботах в районах масового льоту гнусу і комарів додатково:

Накомарник

Бн

До зносу

(таблиця розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

від 07.11.2007р. № 258)

Примітка. При виконанні польових робіт в лісах з щільністю забруднення ґрунту 5 Кі/км2 і більше працівники додатково забезпечуються спецодягом та спецвзуттям із розрахунку не менше 2-х комплектів на рік.

 1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на лісогосподарських роботах

№ з/п

Код згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2005)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк

носіння,

місяців

1

2

3

4

5

6

1

6141

Робітник на

лісогосподарських

роботах

При лісопатологічних обстеженнях, відводах лісосік, лісовпорядних, ґрунтово-

лісотипологічних та інших польових роботах, виготовленні та розвішуванні шпаківень, дуплянок, обгороджуванні мурашників, розколюванні дров, улаштуванні протипожежних мінералізованих смуг ручним способом:

Костюм бавовняний

МиЗ

12

Чоботи кирзові

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

При гасінні лісових пожеж:

Взуття на термостійкій підошві

То

До зносу

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Окуляри захисні

До зносу

Респіратор

Газозахисний

До зносу

Протигаз

Черговий

При механізованих роботах з садіння лісових культур і захисних насаджень:

Фартух прогумований з нагрудником

Ву

Черговий

Нарукавники

прогумовані

Ву

Чергові

Рукавиці комбіновані

МиЗ

2

Чоботи кирзові

Ми

12

При роботах з догляду за лісовими культурами вручну та

гідролісомеліоративних

роботах:

№ з/п

Код згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2005)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк

носіння,

місяців

1

2

3

4

5

6

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Ву

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

При укладанні дерну:

Наколінники

МпМи

6

Рукавиці комбіновані

МиЗ

2

При роботах у теплиці:

Халат бавовняний

З

12

Фартух бавовняний

З

12

Рукавиці комбіновані

МиЗ

2

Чоботи гумові

В

12

Шолом бавовняний

З

24

При роботах, пов’язаних з навантаженням, перевезенням, розвантаженням, підготовкою робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів, на протруюванні насіння, ручних роботах з хімічної обробки посівів, культур пестицидами і агрохімікатами та сигналізації під час авіаційної обробки лісових насаджень:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним просоченням

Яж

12

Фартух прогумований з нагрудником

ЯжВу

12

Чоботи гумові

ЯжВ

12

Рукавички гумові

ЯжВу

4

Рукавиці комбіновані

МиЗ

4

Шолом бавовняний

Яж

12

Респіратор

Газопилозахисний

Черговий

Окуляри захисні

Герметичні

Чергові

При роботах на заготівлі лісового насіння, плодів, ягід, шишок, горіхів:

Фартух бавовняний

З

12