Планування процесуальної зони слід визначати виходячи з того, що інваліди на кріслах-колясках можуть бути серед позивачів, відповідачів та присяжних.

На стіні залу судових засідань, яка знаходиться за головними учасниками судового процесу, повинна бути розташована символіка держави (малий Державний Герб України та Державний Прапор України).

 1. Підзони процесуальної зони повинні розміщуватись на різному рівні: рівень підлоги підзони для головних учасників судового процесу повинен на 0,45 м перевищувати рівень підлоги зони для відвідувачів, а рівень підлоги для решти учасників судового процесу - на 0,15 м перевищувати рівень підлоги зони для відвідувачів. У залах судових засідань, розрахованих на кількість відвідувачів до 50, дозволяється розміщувати зону для відвідувачів і зону для позивача та відповідача на одному рівні.

На межі перепадів підлоги між підзоною для решти учасників судового процесу та рівнем підлоги зони для відвідувачів у залах судових засідань для розгляду кримінальних справ з кількістю місць для відвідувачів 50 і більше слід передбачати бар'єр заввишки 1,0 м, вирішений в єдиному стилі з архітектурним рішенням меблів приміщення залу судових засідань.

Прохід на межі перепадів підлоги між підзоною для решти учасників судового процесу та рівнем підлоги зони для відвідувачів у залах судових засідань для розгляду кримінальних і цивільних справ, якщо вони не розташовані в одному рівні, слід забезпечувати пандусом для безперешкодного пересування людей з обмеженими можливостями руху.

 1. Підзону для підсудних в залах судових засідань для розгляду кримінальних справ слід відгороджувати стаціонарними металевими загороджувальними ґратами, що відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян.

Підзону для підсудних з конвоєм слід розміщувати, як правило, з боку від головних учасників судового процесу на одному рівні з підзоною для решти учасників судового процесу або на рівні підлоги зони для відвідувачів, якщо підзона для підсудних з конвоєм розміщується навпроти суду.

Місця для адвокатів повинні розміщуватися поруч (перед) із підзоною для підсудних із конвоєм.

Віддалення підзони для підсудних від зони для відвідувачів повинно бути не менше ніж 2,0 м.

Габарити металевих стаціонарних огорож для утримання підсудних під час судового процесу в залі засідань залежать від передбачуваного числа підсудних і числа рядів їх розміщення, що визначається завданням на проектування. При кількості підсудних не більше 5 осіб розміри такої огорожі повинні становити не менше ніж 1м х 4 м або 1,5 м х 2,5 м, при кількості підсудних від 5 до 10 осіб (де розміщення підсудних передбачається у два-три ряди) розміри підзони повинні бути не менше ніж 2,5 м х 4 м тощо.

 1. Кількість місць для відвідувачів у залах судових засідань слід визначати відповідно до таблиць 2 - 6. У кожному конкретному випадку кількість місць для відвідувачів у залах судових засідань уточнюється завданням на проектування.

Місця для відвідувачів у залах судових засідань господарських та адміністративних судів за завданням на проектування допускається не передбачати. Загальну кількість таких залів і залів з місцями для відвідувачів приймати за таблицями 4 - 6.

Площу залів судових засідань слід визначати виходячи з розрахунку не менше ніж 0,7 м2 на одного відвідувача.

Не менше 5 % загальної кількості місць для відвідувачів у залах судових засідань повинні бути передбачені для МГН (інвалідів, які пересуваються на кріслах-колясках). Площу для інвалідів, що пересуваються на кріслах-колясках, визначати виходячи з розрахунку 1,65 м2 на одну особу. Місця слід розміщувати в перших чи окремих рядах, забезпечуючи діаметр зони для самостійного розвороту на 90 -180° при радіусі розвороту інвалідного візка не менше 1,5 м.

Розміщення місць для відвідувачів повинно забезпечувати прохід між рядами завширшки не менше ніж 0,45 м.

При кількості рядів місць для відвідувачів більше п'яти решту рядів доцільно розташовувати амфітеатром. Перепад висот рядів визначається виходячи з умов видимості головних учасників судового процесу. При цьому, перевищення променя зору, що спрямований на розрахункову точку спостереження над рівнем очей глядача, що сидить попереду, приймати не менше ніж 0,14 м.

 1. До залу судових засідань для розгляду цивільних справ повинно бути передбачено не менше трьох окремих входів. Два з них з боку процесуальної зони - службовий вхід для учасників судового процесу та вхід із нарадчої кімнати. Окремі входи до залу судових засідань - для відвідувачів і з кімнати для свідків.

До залу судових засідань для розгляду кримінальних справ повинно бути передбачено не менше чотирьох окремих входів. Три з них з боку процесуальної зони - службовий вхід для учасників судового процесу, вхід із нарадчої кімнати і спеціальний вхід для підсудних з конвоєм. Окремі входи до залу судових засідань - для відвідувачів і з кімнати для свідків.

Бажано, щоб службовий вхід для учасників судового процесу розміщувався в протилежній стороні від підзони для підсудних. Вхід для підсудних повинен бути розміщений максимально близько до підзони для підсудних.

 1. У загальних судах два зали судових засідань (один для розгляду цивільних та один для розгляду кримінальних справ), а у спеціалізованих судах - хоча б один зал за площею та обладнанням повинні бути розраховані на розгляд резонансних справ із можливістю розміщення в них представників засобів масової інформації. Потреба в таких залах визначається завданням на проектування. Такі зали слід проектувати виходячи з можливості використання їх і як конференц-зали.
 2. При проектуванні залів судових засідань необхідно передбачати заходи щодо забезпечення належного рівня акустики в приміщенні. Стіни залів судових засідань повинні бути облицьовані звукопоглинаючими матеріалами. Крім того, необхідно забезпечити належний рівень звукоізоляції кожного залу судових засідань. Для досягнення цих цілей слід використовувати спеціальні будівельні матеріали та влаштовувати тамбури при вході до приміщень.
 3. До складу допоміжних приміщень залів судових засідань входять: нарадчі кімнати для головних учасників судового процесу, кімнати для учасників судового процесу, кімнати для свідків, нарадчі кімнати для присяжних (при запровадженні участі присяжних у здійсненні правосуддя), кулуари при залах судових засідань.
 4. Нарадча кімната для головних учасників судового процесу повинна бути при кожному залі судових засідань.

Площа нарадчої кімнати повинна бути не меншою ніж 9,0 м2 при залах судових засідань для розгляду цивільних (адміністративних, господарських) справ у судах першої інстанції; не меншою ніж 9,0 м2 -12,0 м2 - при залах для розгляду кримінальних справ у судах першої інстанції та при залах судових засідань апеляційних судів; 16,0 м2 - при залах судових засідань вищих спеціалізованих судів України. Нарадчі кімнати для головних учасників судового процесу при залах судових засідань вищих спеціалізованих судів України слід обладнувати із розрахунку на колегію суддів у складі трьох, п'яти чи більшої непарної кількості суддів.

Нарадча кімната повинна примикати до залу судових засідань з боку процесуальної зони і мати окремий вхід із процесуальної зони залу судових засідань. Вхід до нарадчої кімнати із залу судових засідань повинен бути розташований так, щоб під час руху судді не контактували з учасниками судового процесу та відвідувачами.

Вхід до залу судових засідань учасників судового процесу через нарадчу кімнату є неприпустимим.

При кожній нарадчій кімнаті для головних учасників судового процесу необхідно передбачати санітарний вузол (зі входом з нарадчої кімнати) площею не менше 2,0 м2.

Нарадча кімната для присяжних (при запровадженні участі присяжних у здійсненні правосуддя) повинна примикати до залу судових засідань для розгляду кримінальних справ із боку підзони для присяжних і мати окремий вхід зі сторони підзони для присяжних. Площу нарадчої кімнати для присяжних слід передбачати не меншою ніж 24,0 м2. При кожній нарадчій кімнаті для присяжних необхідно передбачати санітарний вузол (із входом з нарадчої кімнати) площею не менше ніж 2,0 м2.

 1. Кількість приміщень для учасників судового процесу слід визначати з розрахунку - кожний тип приміщень на 2 - 3 зала судових засідань. Кількість і площу приміщень для учасників судового процесу слід визначати за таблицею 7 виходячи з кількості залів судових засідань. Приміщення для учасників судового процесу рекомендується розташовувати поряд із залами судових засідань.

Таблиця 7

Кількість залів судових засідань

Кількість та сумарна площа (не менше) кімнат для учасників судового процесу

Кімнати для прокурорів (у загальних судах) чи осіб, які беруть участь у справі (в адміністративних та господарських судах)

Кімнати для адвокатів (у загальних судах) чи інших учасників адміністративного чи господарського процесу (в адмі- ністративних та господарських судах)

кількість

м2

кількість

м2

1

2

3

4

5

2

1

12

1

12

3

1

12

1

18

4

1

12

2

24

5

1

18

3

36

Кінець таблиці 7

Кількість залів судових засідань

Кількість та сумарна площа (не менше) кімнат для учасників судового процесу

Кімнати для прокурорів (у загальних судах) чи осіб, які беруть участь у справі (в адміністративних та господарських судах)

Кімнати для адвокатів (у загальних судах) чи інших учасників адміністративного чи господарського процесу (в адмі- ністративних та господарських судах)

кількість

м2

кількість

м2

6

2

24

3

36

7

2

24

4

48

8

2

30

4

48

9

3

36

5

60

10

4

48

5

60

11

4

48

6

78

12

4

48

6

78

13

5

66

6

78

14

5

66

7

90

15

5

66

8

102

Примітка. Для судів з кількістю залів судових засідань більше 15 кількість приміщень учасників судового процесу рекомендується визначати шляхом додавання даних рядка 9 і даних необхідного додаткового рядка (чи рядків) та екстраполяції.

 1. Кімнати для свідків слід передбачати в загальних судах площею не менше ніж 12,0 м2 кожна.

Кімната для свідків повинна примикати до залу судових засідань безпосередньо або через шлюз. Допускається зв'язок між кімнатою для свідків і залом судових засідань через коридор, довжина якого повинна бути якомога коротшою.

Довжина шляху від входу до залу судових засідань до кафедри свідків повинна бути мінімальною.

Кількість кімнат для свідків слід визначати з розрахунку одне приміщення на 2 - 3 зали судових засідань. Між кімнатою для свідків і залом судових засідань необхідно передбачати повну звукоізоляцію.

Для захисту свідків за завданням на проектування слід передбачати додаткове окреме приміщення для давання показань свідками (свідчення свідків), що не можуть із ряду причин бути присутніми безпосередньо в залі судових засідань під час судового процесу. Приміщення слід обладнувати телефонним і відеозв'язком для участі свідка в судовому процесі. Площа приміщення повинна бути не меншою ніж 12,0 м2.

 1. Для відвідувачів при залах судових засідань необхідно передбачати приміщення-холи для очікування. З цією метою додатково можуть використовуватись світлові холи, коридори шириною не менше ніж 2,4 м.

Приміщення-холи для очікування повинні примикати до залу судових засідань зі сторони підзони для відвідувачів.

Зону для очікування слід розраховувати виходячи зі співвідношення 0,3 м2 - 0,4 м2 на кожне місце для відвідувачів у залах судових засідань і передбачати площею не менше ніж 12,0 м2. У кожній зоні очікування 2 - 3 місця слід передбачати для маломобільних відвідувачів, у тому числі і для інвалідів, що пересуваються у кріслах-колясках.

6.2.2.6 Кількість і площі допоміжних приміщень залів судових засідань для різних типів судів рекомендується приймати не менше ніж за додатками А - Д.

 1. Приміщення керівництва суду та робочі приміщення суддів
 2. До даної групи приміщень входять:
 • кабінет голови суду з кімнатою відпочинку та приймальною, де передбачається робоче місце помічника (секретаря);
 • кабінет першого заступника голови суду з приймальною, де передбачається робоче місце помічника (секретаря);
 • кабінети заступників (заступників - голів судових палат в апеляційних судах) голови суду;
 • кабінет керівника апарату суду;
 • кабінети радників (помічників) голови суду та керівника апарату суду;
 • кабінети суддів;
 • кабінети помічників суддів;
 • кабінети секретарів судових засідань;
 • зал президії;
 • зал пленуму.