2.10.7. Пошкоджені або відсутні передбачені паспортом крана та інструкцією заводу-виготівника з експлуатації крана прилади та пристрої безпеки (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання стріли, механізму пересування, повороту; покажчик вантажопідіймальності, анемометр тощо), гальмові електромагніти, сигнальні пристрої, електричний захист.

2.10.8. Відсутня огорожа механізмів або голих струмоведучих частин електроустаткування, а також відсутнє або пошкоджене заземлення.

2.10.9. Несправні кранові колії.

2.10.10. Пошкоджені або відсутні протиугонні захвати або тупикові упори.

2.10.11. Виявлені інші несправності, за наявності яких відповідно з вимогами інструкції заводу-виготівника з монтажу та експлуатації крана його робота не повинна допускатися до усунення цих несправностей.

2.11. Для усунення несправностей електроустаткування, підключення баштового крана до джерела живлення, заміни плавких уставок (запобіжників), підключення електронагрівача кранівник зобов'язаний викликати електромонтера. Ці роботи виконувати самому кранівникові забороняється.

2.12. Прийнявши кран, кранівник робить відповідний запис у вахтовому журналі про результати огляду і після одержання завдання від працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, стає до роботи.

2.13. Перед початком роботи кранівник повинен перевірити наявність у стропальника посвідчення на право виконання робіт, якщо стропальник вперше стає до роботи з ним. Якщо для виконання стропування вантажів виділені працівники, які не мають прав стропальників, кранівник не повинен ставати до роботи.

2.14. Перед початком роботи кранівник повинен пересвідчитися в достатньому освітленні робочого майданчика в зоні дії крана. За недостатнього освітлення, сильного снігопаду або туману кранівник, не розпочинаючи роботу, повинен сповістити про це працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3. Обов'язки кранівника під час роботи крана

3.1. Під час роботи механізмів крана кранівник не повинен відволікатися від своїх прямих обов'язків, а також виконувати очищення, змащування й ремонт механізмів.

3.2. Кранівник не повинен допускати сторонніх осіб на кран, а також передавати будь-кому керування краном без дозволу особи, відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані.

3.3. Коли на крані перебуває стажист, то і кранівник, і стажист не мають права відлучатися з кабіни навіть на короткий проміжок часу, не попередивши про це один одного. Якщо кранівник працює без стажиста, то, залишаючи кран, він повинен вимкнути струм, закрити двері кабіни і укріпити кран протиугонними захватами. Підніматися на кран та спускатися з нього під час роботи його механізмів не дозволяється.

3.4. При раптовому припиненні постачання струму або зупиненні крана з інших причин кранівник повинен поставити штурвал або рукоятки контролерів у нульове положення і вимкнути рубильник у кабіні.

Якщо у цьому випадку вантаж залишився у піднятому положенні, кранівник зобов'язаний за допомогою стропальника або іншого працівника викликати працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, і в його присутності опустити вантаж шляхом ручного розгальмовування. При цьому до приходу вказаної особи кранівник повинен вжити заходів до недопущення проходження людей під піднятим вантажем.

3.5. Перед ввімкненням механізмів крана, кранівник повинен подати попереджувальний сигнал. Ця вимога має виконуватися також і тоді, коли в роботі крана була перерва.

3.6. Кранівник повинен зупинити кран за сигналом "Стій", незалежно від того, ким він подається.

3.7. Кранівнику не дозволяється виконувати зміну вильоту стріли крана в той час, коли вантаж зачіплюється або обв'язується, чи при його вивільненні.

3.8. Виконувати суміщення рухів (операцій) краном можна лише у точній відповідності з вказівками, які містяться в інструкції заводу-виготівника з монтажу і експлуатації крана, при цьому не допускається одночасне ввімкнення механізмів.

3.9. Ввімкнення й зупинку механізмів крана кранівник повинен виконувати плавно, без ривків. Швидке опускання вантажів, а також опускання вантажу шляхом розгальмовування гальма за допомогою ножного або ручного розгальмовуючого пристрою забороняється за винятком випадку, вказаного в п. 3.4. Виконувати переведення механізмів з прямого ходу на зворотній не дозволяється за винятком тих випадків, коли необхідно запобігти аварії або нещасному випадку.

3.10. Підхід крана до кінцевих вимикачів повинен здійснюватися лише на сповільненій швидкості. Використання кінцевих вимикачів як робочих органів вимкнення електродвигунів не дозволяється.

3.11. Кранівнику забороняється виводити з дії прилади та пристрої безпеки (обмежувачі вантажопідіймальності або вантажного моменту, висоти підіймання гака, підіймання і опускання стріли, механізму пересування, повороту; покажика вантажопідіймальності, гальмові електромагніти, сигнальні пристрої, електричний захист тощо), заклинювати контактори, а також виконувати роботу краном при їх бездії або несправності.

3.12. При підійманні стріли кранівник повинен стежити, щоб стріла не підіймалась вище за положення, яке відповідає найменшому робочому вильоту.

3.13. У разі необхідності переміщення вантажів над перекриттям, під якими розміщені виробничі, жилі або службові приміщення, де перебувають люди, кранівник може стати до роботи лише після одержання письмового розпорядження керівництва підприємства, ознайомлення з заходами з безпечного транспортування вантажів і під безпосереднім керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.14. Не дозволяється здійснювати підіймання, опускання та переміщення вантажів при перебуванні людей під вантажем; у тих випадках, коли, виходячи з виробничих умов, переміщення вантажу над людьми є неминучим, воно може бути допущене лише на підставі письмового дозволу керівництва підприємства, виданого кранівнику, і після вжиття керівництвом необхідних заходів безпеки і ознайомлення з ними кранівників, стропальників та працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.15. При підійманні та переміщенні вантажу кранівник повинен керуватися такими вимогами:

3.15.1. Виконувати підіймання та переміщення вантажу лише за сигналами стропальника або сигнальника. Якщо виникає необхідність доручити подачу сигналів іншим особам (прорабові, майстрові, бригадирові), то кранівник повинен бути попереджений про це заздалегідь. Якщо сигнал подається невірно, всупереч інструкції, то кранівник не повинен виконувати роботу. За пошкодження, що сталися внаслідок невірно поданого сигналу, відповідальність несе особа, яка подала невірний сигнал, і кранівник, якщо він бачив вантаж, що підіймався.

3.15.2. Вантажопідіймальність крана для кожного вильоту стріли визначати за показчиком вантажопідіймальності.

3.15.3. При навантаженні і розвантаженні автомашин і причепів до них, залізничних платформ та напіввагонів робота крана дозволяється лише за відсутності людей на транспортних засобах, в чому кранівник повинен заздалегідь пересвідчитися.

3.15.4. Гак підіймального механізму встановлювати над вантажем так, щоб при підійманні вантажу виключався скісний натяг вантажного канату.

3.15.5. При підійманні вантажу вагою, близькою до дозволеної вантажопідіймальності для даного вильоту стріли, необхідно попередньо підняти його на висоту не більше 200 - 300 мм, щоб пересвідчитися в стійкості крана і справності дії гальм, а також правильності стропування вантажу, після чого виконувати його підіймання на потрібну висоту.

3.15.6. Вантажі, які переміщуються у горизонтальному напрямку, необхідно попередньо підняти на висоту 0,5 м вище за предмети, що зустрічаються на шляху.

3.15.7. При підійманні вантажу відстань між обоймою гака та блоками на стрілі повинна бути не менше 0,5 м.

3.15.8. Укладання і розвантаження вантажу повинні здійснюватися рівномірно, без порушення встановлених для складання вантажів габаритів і без захаращування проходів.

3.15.9. Підіймання і переміщення дрібноштучних вантажів повинні здійснюватися у спеціально призначеній для них тарі.

3.15.10. Перед підійманням вантажу з колодязя, траншеї або котловану, а також перед опусканням вантажу в них, кранівник повинен попередньо пересвідчитися, опустивши порожній (ненавантажений) гак, в тому, що при його нижчому положенні на барабані лебідки залишається не менше, ніж 1,5 витка канату, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

3.15.11. Уважно стежити за канатами; у випадку спадання їх із барабана або блоків, утворення петель, виявлення пошкоджень канатів необхідно припинити роботу крана.

3.15.12. При підійманні та опусканні вантажу, що знаходиться поблизу стіни, колони, штабеля, залізничного вагону, автомашини, верстата або іншого устаткування кранівник повинен попередньо пересвідчитися у відсутності стропальників або інших людей між вантажем, що підіймається, та вказаними частинами будинку , транспортними засобами, обладнанням, а також у неможливості черкання стрілою або вантажем, що підіймається, за стіни, колони, вагони тощо. Укладання вантажів повинно виконуватися без порушення рівноваги напіввагонів, вагонеток, платформ.

3.15.13. При одночасній роботі декількох баштових кранів на одній колії, щоб уникнути зіткнення, необхідно зберігати відстань між кранами або підвішеними вантажами не менше, ніж 5 метрів. Кранівники повинні попереджувати один одного сигналами про наближення свого крана.

3.16. Кранівнику забороняється вмикати механізми крана, коли на частині, що повертається, або біля механізмів перебувають люди, крім випадків огляду крана особою, відповідальною за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, слюсарями або електромонтерами, які його ремонтують; за такого огляду кранівник може вмикати механізми крана лише за їх сигналами.

3.17. При підійманні й переміщенні вантажів кранівнику забороняється:

3.17.1. Допускати до стропування, зачіплювання та обв'язування вантажів працівників, які не мають посвідчення стропальників, а також застосовувати вантажопідіймальні пристрої без бірок або клейм; кранівник у цих випадках повинен припинити роботу краном і довести до відома працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.17.2. Виконувати навантаження чи розвантаження вантажів краном за відсутності схем правильного стропування, зачіплювання та обв'язування вантажів, які переміщуються.

3.17.3. Підіймати чи кантувати вантаж, маса якого перевищує вантажопідіймальність крана для даного вильоту стріли; якщо кранівник не знає маси вантажу, то він повинен одержати відомості про масу вантажу в працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.17.4. Здійснювати різке гальмування при повороті стріли з вантажем.

3.17.5. Підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком крана при скісному натягу канатів.

3.17.6. Відривати гаком вантаж, засипаний землею чи примерзлий до землі, закладений іншими вантажами, укріплений болтами або залитий бетоном, а також розкачувати вантаж з метою його відриву.

3.17.7. Звільняти краном защемлені вантажем знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, кліщі тощо).

3.17.8. Підіймати залізобетонні й бетонні вироби, що не мають маркування маси.

3.17.9. Підіймати залізобетонні вироби з пошкодженими петлями, неправильно обв'язаний вантаж, а також такий, що перебуває в нестійкому положенні або в заповненій вище бортів тарі.

3.17.10. Підіймати цеглу, плитку та інші матеріали, укладені на піддонах без огорожі, дозволяється лише при навантаженні та розвантаженні (на землю) автомашин, їх причепів, залізничних напіввагонів та платформ.

3.17.11. Подавати матеріали у віконні та дверні прорізи, якщо вони не мають приймальних майданчиків.

3.17.12. Укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосу або траншеї.

3.17.13. Укладати вантаж на риштування або перекриття без письмового дозволу працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

3.17.14. Підіймати вантаж з людьми, які перебувають на ньому, а також вантаж, що урівноважується масою людей або підтримується руками.

3.17.15. Передавати керування краном особам, які не мають на це прав, а також допускати до самостійного керування учнів та стажистів без власного спостереження за ними.

3.17.16. Здійснювати навантаження та розвантаження автомашин при перебуванні шофера або інших людей у кабіні.

3.17.17. Виконувати регулювання гальма механізму підіймання, коли вантаж піднятий.

3.17.18. Опускати стрілу з вантажем до вильоту, при якому вантажопідіймальність крана буде меншою за вагу вантажу, який підіймається.

3.17.19. Підіймати балони із стиснутим або зрідженим газом, якщо вони не укладені в спеціальні контейнери.

3.18. Кранівник зобов'язаний опустити вантаж, припинити роботу крана й повідомити про це працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, у випадку виникнення несправностей, вказаних в п. 2.10, а також:

3.18.1. Якщо виникне пошкодження механізмів або металоконструкцій крана.

3.18.2. Якщо корпус електродвигуна, контролера, кожуха апаратів, гак або металеві конструкції крана перебувають під напругою.

3.18.3. Якщо закручуються канати вантажного поліспаста.

3.18.4. Якщо противага при повороті крана може зачепити за виступаючі частини будинку, риштування або інші будови.

3.18.5. Якщо будуть виявлені несправності кранових колій.

3.18.6. При недостатній освітленості місця роботи крана, сильному снігопаді або тумані, а також в інших випадках, коли кранівник погано розрізняє сигнали стропальника або вантаж, що переміщується.

3.18.7. При температурі повітря, яка є нижчою за допустиму мінусову, вказану у паспорті крана.

3.18.8. При наближенні грози, сильному вітрі, швидкість якого перевищує допустиму для роботи даного крана, вказану в його паспорті; при цьому кранівник повинен виконати вказівку інструкції заводу-виготівника щодо запобігання угону крана вітром.