Не допускається проводити відкручування гайки ключем за допомогою воротка ривком або становитися для цього на вороток ногами, що може призвести до падіння і пошкоджень (переломів) ніг, рук тощо.

3.12. При знятті коліс з маточини для демонтажу або переставлення особливу увагу необхідно приділяти без дисковим колесам і колесам, які складаються із трьох частин, у яких фланці, призначені для з'єднання частин ободу, є одночасно і дисками. Перед відкручуванням гайок кріплення таких коліс необхідно повністю випустити повітря із шини.

 1. Операції по зняттю, переміщенню та встановленню коліс вантажного автомобіля, автобуса, причепа, напівпричепа повинні бути механізовані (використовуватись спеціальні візки, гайковерта тощо).
 2. До керування вантажопідіймальною машиною з підлоги і зачіплювання вантажу на гак монтувальники шин допускаються тільки після відповідного навчання за розробленою власником програмою, перевірки навичок з керування машиною та зчіплювання вантажів.
 3. Демонтаж і монтаж шин повинен проводитися на стенді або на площадці для монтажу коліс.
 4. Перед демонтажем шини (з диску колеса) повітря із камери повинно бути повністю випущене.

Демонтаж шини, яка щільно прилягає до ободу, повинен виконуватись на спеціальному стенді або за допомогою знімного пристрою.

Монтаж та демонтаж шин в дорозі необхідно проводити монтажним інструментом.

3.17. Перед монтажем шини необхідно перевірити справність і чистоту ободу, диска, бортового і замкового кілець, а також шини.

3.18. Ободи і ЇХ елементи не допускаються до монтажу при виявленні на них деформацій, тріщин, гострих кромок і задирок, іржі у місцях контакту з шиною, розроблення кріпильних отворів більше допустимих розмірів.

 1. Замкове кільце при монтажі шини на диск колеса повинно надійно входити у виїмку ободу усією внутрішньою поверхнею.
 2. При виконанні шиномонтажних робіт забороняється:

- при демонтажі шини вибивати диск ковадлом (молотком);

- зняття одного із здвоєних коліс з автомобіля без застосування підйомного механізму
(домкрата), шляхом наїзду другого здвоєного колеса на предмет, що виступає;

- при накачуванні шини повітрям поправляти її положення на диску постукуванням;

 • монтувати шини на диски коліс, що не відповідають розмірам шин і якщо вони мають задирки та пошкодження, які перешкоджають монтажу;
 • під час накачування шини або коли шина знаходиться під тиском поправляти положення бортового та замкового кілець, бити по замковому кільцю молотком, ковадлом або іншими предметами;

- накачувати шину більше норми, встановленої заводом-виготовлювачем;

 • перекочувати вручну колеса, диски та шини; для цієї цілі слід користуватися спеціальними візками або талями;
 • застосовувати при монтажі шини, замкові та бортові кільця, що не відповідають даній моделі.
 1. Накачування та підкачування знятих з рухомого складу шин в умовах підприємства повинно виконуватись монтувальником шин тільки на спеціально відведених для цієї мети місцях в запобіжних огородженнях (клітях) або з використанням інших запобіжних пристроїв, що перешкоджають вильоту кілець та травмуванню працюючих при розриві шини. Крім того необхідно слідкувати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів (манометрів, дозатора тиску повітря, запобіжних клапанів).
 2. Довжина шланга для накачування шин повинна бути рівна відстані від повітророзподільної колонки до запобіжної кліті (огорожі).
 3. Кран повітророзподільної колонки повинен закриватися (відкриватися) спеціальним ключем (ключем-маркою), який повинен бути у монтувальника шин, що не дозволяє приймати участь у накачуванні шин стороннім особам.

3.24. Накачування шин слід вести у два етапи: спочатку до тиску 0,05 МПа (0,5 кг/см ) з перевіркою положення замкового кільця, а потім переконавшись, що кромка кільця
знаходиться під бортом шини, до максимального тиску, який встановлений інструкцією
для даної марки автомобіля.

Не дозволяється направляти шланг із стиснутим повітрям на людей.

3.25. У випадку виявлення неправильного положення замкового кільця необхідно випустити повітря із шини, що накачується, поправити положення кільця, а потім повторити вказані в п. 3.24 операції.

При повторному неправильному положенні замкового кільця його необхідно замінити.

3.26. Підкачування шин без демонтажу слід проводити, якщо тиск повітря в них знизився не більше як на 40% від норми і є упевненість, що правильність монтажу не порушена.

3.27. Перед накачуванням шин на розбірних ободах з болтовим з'єднанням необхідно переконатись, що всі гайки затягнуті однаково, відповідно до інструкції з технічного обслуговування автомобілів; не допускаються до експлуатації ободи, у яких немає хоч би однієї гайки.

 1. На дільниці повинен бути установлений і використовуватися дозатор тиску повітря або манометр, які дозволяють регулювати величину тиску для різних шин під час їх накачування.
 2. Редуктор на стенді для демонтажу та монтажу шин повинен бути закритий кожухом.

3.30. При накачуванні шин у дорожніх умовах необхідно використовувати запобіжну вилку відповідної довжини та міцності, запобіжні пристрої інших конструкцій або покласти колесо замковим кільцем у низ.

 1. Для огляду внутрішньої поверхні шини необхідно застосовувати спредер.
 2. При огляді покришок необхідно працювати тільки в рукавицях, так як можливе поранення рук застряглими в шинах предметами.

3.33. Для вилучення із шини металевих предметів, цвяхів слід користуватися кліщами, а не виворотком, шилом чи ножем.

3.34. При роботі з пневматичним стаціонарним підйомником для переміщення покришок великого розміру обов'язкова фіксація піднятої покришки стопорним пристроєм.

3.35. Обладнання, пристрої та інструмент повинні використовуватись за призначенням, їх слід розміщувати у легкодоступних місцях таким чином, щоб виключалась можливість випадкового переміщення або падіння.

3.36. При виконанні робіт для попередження нещасних випадків монтувальник шин повинен тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, не допускається захаращувати приміщення колесами, шинами, ободами тощо. Вони повинні знаходитися на стелажах або в спеціально відведених для цього місцях.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи монтувальник шин зобов'язаний додержуватись таких вимог:

 1. Привести в порядок робоче місце. Інструмент і пристосування протерти і скласти на відведене для них місце.
 2. Доповісти майстру (бригадиру) про всі несправності і неполадки, виявлені під час роботи, і про вжиті заходи щодо їх усунення.
 3. Зняти і покласти (здати) на зберігання у встановленому місці захисний одяг.
 4. Відключити споживачі електроенергії у всіх приміщеннях дільниці.
 5. Після закінчення робіт необхідно ретельно вимити з милом обличчя і руки та прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Про нещасний випадок з ним монтувальник шин повинен (при можливості сам або через інших працівників) доповісти безпосередньому керівникові або іншим посадовим особам і звернутися за допомогою в медпункт або до лікаря.

5.2. При несправності устаткування для уникнення аварійної ситуації необхідно негайно відключити:

 • компресор, якщо не спрацьовує запобіжний клапан при перевищенні допустимого тиску стиснутого повітря;
 • шиномонтажний стенд, якщо вийшла з ладу гідростанція;

- борторозширник, якщо не спрацьовує запобіжний клапан при перевищенні допустимого тиску стиснутого повітря.

Для усунення несправності слід звернутися в установленому порядку до відповідної служби підприємства.

5.3. При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити про це безпосередньому керівникові (бригадиру, майстру, тощо), обеструмити устаткування (при необхідності) і приступити до ліквідації (локалізації) пожежі.

5.4. У випадку подальшого розповсюдження вогню, що загрожує життю, необхідно залишити приміщення самому і допомогти залишити його іншим працівникам згідно з планом евакуації дільниці або зони.

5.5. У разі несправності електрообладнання, виходу з ладу місцевої або загальної припливно-витяжної вентиляції необхідно негайно припинити роботу, відчити обладнання від джерел живлення і доповісти про несправності безпосередньому керівникові або звернутися в установленому порядку до відповідної служби.